چت
تمامی قیمت ها با ارزش افزوده می باشد .
عنوان قیمت (تومان)
شمش فولادی 150*150 3SP شمش فولادی 27 فروردین، 1403
21,240
21,240
شمش فولادی 125*125 3SP شمش فولادی 27 فروردین، 1403
21,240
23,250
شمش فولادی 150*150 (12 متری) 5SP شمش فولادی 27 فروردین، 1403
21,240
23,300
شمش فولادی 125*125 5SP شمش فولادی 27 فروردین، 1403
21,240
23,400
آهن سبک قراضه (ضایعات) 27 فروردین، 1403
16,000
17,550
درب و پنجره آهنی قراضه (ضایعات) 27 فروردین، 1403
17,800
17,800
حلب و قوطی قراضه (ضایعات) 27 فروردین، 1403
15,600
15,600
سفاله چدن قراضه (ضایعات) 27 فروردین، 1403
16,100
16,700
ویژه قراضه (ضایعات) 27 فروردین، 1403
17,400
18,500
سوپر ویژه قراضه (ضایعات) 27 فروردین، 1403
18,000
18,600
فله روغنی قراضه (ضایعات) 27 فروردین، 1403
18,500
18,850
درجه دو قراضه (ضایعات) 19 فروردین، 1403
16,200
16,200
درجه یک قراضه (ضایعات) 19 فروردین، 1403
17,000
17,000
بریکت گرم بریکت 15 فروردین، 1403
شمش فولادی 120*120 5SP شمش فولادی 15 فروردین، 1403
بدنه خودرو قراضه (ضایعات) 13 فروردین، 1403
روغنی ریزبار قراضه (ضایعات) 13 فروردین، 1403
سفاله ریز بار قراضه (ضایعات) 13 فروردین، 1403
کارخانه فروسیلیسیم و شمش منیزیم شهرستان گناباد فروسیلیس 15 اسفند، 1402
کارخانه فروسیلیس ایران (دامغان) فروسیلیس 15 اسفند، 1402
فروسیلیس فروآلیاژ ایران (ازنا) فروسیلیس 15 اسفند، 1402
مجتمع فروسیلیس غرب پارس فروسیلیس 15 اسفند، 1402
آهن اسفنجی قاینات آهن اسفنجی 16 بهمن، 1402
آهن اسفنجی میانه آهن اسفنجی 16 بهمن، 1402
آهن اسفنجی غدیر نی ریز آهن اسفنجی 16 بهمن، 1402
آهن اسفنجی پارس فولاد سبزوار آهن اسفنجی 16 بهمن، 1402
سنگ آهن گوتیت سنگ آهن 14 بهمن، 1402
سنگ آهن مگنتیت سنگ آهن 14 بهمن، 1402
سنگ آهن هماتیت سنگ آهن 14 بهمن، 1402
کنسانتره سنگ آهن گهر زمین کنسانتره 14 بهمن، 1402
کنسانتره چادرملو کنسانتره 14 بهمن، 1402
کنسانتره سنگان خراسان کنسانتره 14 بهمن، 1402
کنسانتره شرق کاوه کنسانتره 14 بهمن، 1402
کنسانتره گل گهر کنسانتره 14 بهمن، 1402
کنسانتره توسعه فراگیر سناباد(سیمیدکو) کنسانتره 14 بهمن، 1402
کنسانتره اپال پارسیان سنگان کنسانتره 14 بهمن، 1402
کنسانتره سنگ آهن سنگان کنسانتره 14 بهمن، 1402
کنسانتره سنگ آهن مرکزی ایران کنسانتره 14 بهمن، 1402
کنسانتره زرند ایرانیان کنسانتره 14 بهمن، 1402
آهن اسفنجی اردکان آهن اسفنجی 14 بهمن، 1402
آهن اسفنجی بافق یزد آهن اسفنجی 14 بهمن، 1402
آهن اسفنجی احیا استیل فولاد بافت آهن اسفنجی 14 بهمن، 1402
آهن اسفنجی گل گهر آهن اسفنجی 14 بهمن، 1402
بریکت سرد بریکت 14 بهمن، 1402
گندله گهر زمین گندله 14 بهمن، 1402
گندله سنگ آهن مرکزی ایران گندله 14 بهمن، 1402
گندله زرند ایرانیان گندله 14 بهمن، 1402
گندله بوتیای ایرانیان گندله 14 بهمن، 1402
گندله اپال پارسیان سنگان گندله 14 بهمن، 1402
گندله چادرملو گندله 14 بهمن، 1402
×