چت

تختال (اسلب) ضخامت 35 میلیمتر

تختال (اسلب) فولاد مبارکه
×