چت

فولاد 24 هیچ خریدار و فروشنده ای را تایید یا رد نمی کند و فرایند اعتبار سنجی قبل از هر معامله ، کاملا بر عهده طرفین می باشد .

تمامی قیمت ها با ارزش افزوده می باشد .
عنوان قیمت (تومان)
شمش قلع قلع 24 دی، 1402
میلگرد آلومینیوم آلومینیوم 24 دی، 1402
ورق آلومینیوم آلومینیوم 24 دی، 1402
میلگرد استیل 4PH-17 قیمت میلگرد استیل
میلگرد استیل نسوز 310 قیمت میلگرد استیل
میلگرد استیل نسوز 309 قیمت میلگرد استیل
میلگرد استیل 1.4923 قیمت میلگرد استیل
میلگرد استیل 4057 قیمت میلگرد استیل
میلگرد استیل آلیاژ 430 قیمت میلگرد استیل
میلگرد استیل آلیاژ 420 قیمت میلگرد استیل
میلگرد استیل آلیاژ 410 قیمت میلگرد استیل
میلگرد استیل آلیاژ 321 قیمت میلگرد استیل
میلگرد استیل آلیاژ 316 قیمت میلگرد استیل
میلگرد استیل آلیاژ 310 قیمت میلگرد استیل
میلگرد استیل آلیاژ 304 قیمت میلگرد استیل
ورق استیل طرح دار ورق استیل
ورق استیل رنگی ورق استیل
ورق استیل آلیاژ 430 ورق استیل
ورق استیل آلیاژ 420 ورق استیل
ورق استیل آلیاژ 321 ورق استیل
ورق استیل آلیاژ 316 ورق استیل
ورق استیل آلیاژ 314 ورق استیل
ورق استیل آلیاژ 310 ورق استیل
ورق استیل آلیاژ 309 ورق استیل
ورق استیل آلیاژ 304 ورق استیل
ورق استیل آلیاژ 201 ورق استیل
پودر قلع قلع
ضایعات چدن چدن
شمش چدن چدن
چدن چکش خوار چدن
چدن نشکن چدن
چدن خاکستری چدن
چدن سفید چدن
سیلیکون برنز برنز
نیکل برنز برنز
فسفر برنز برنز
آلومینیوم برنز برنز
منگنز برنز برنز
ضایعات برنز برنز
چهارپهلو برنز برنز
شمش برنز برنز
پودر برنج فلز برنج
ضایعات برنج فلز برنج
شش پر برنج فلز برنج
تسمه و چهارپهلو برنج فلز برنج
شمش برنج فلز برنج
ورق برنج فلز برنج
میلگرد برنج فلز برنج
قطعات مس مس
پودر مس مس
×