چت
تمامی قیمت ها با ارزش افزوده می باشد .
عنوان قیمت (تومان)
ناودانی 8 ناب تبریز 6 متری ناودانی ناب تبریز 12 اسفند، 1402
26,500
26,999
نبشی4*40*40 ناب تبریز 6 متری نبشی ناب تبریز 12 اسفند، 1402
22,781
27,900
نبشی4*50*50 ناب تبریز 6 متری نبشی ناب تبریز 12 اسفند، 1402
25,510
27,800
نبشی5*50*50 ناب تبریز 6 متری نبشی ناب تبریز 12 اسفند، 1402
24,310
27,700
نبشی5*60*60 ناب تبریز 6 متری نبشی ناب تبریز 12 اسفند، 1402
25,780
28,100
نبشی6*70*70 ناب تبریز 6 متری نبشی ناب تبریز 12 اسفند، 1402
27,160
28,100
نبشی7*70*70 ناب تبریز 6 متری نبشی ناب تبریز 12 اسفند، 1402
24,590
28,100
نبشی8*80*80 ناب تبریز 6 متری نبشی ناب تبریز 12 اسفند، 1402
23,850
27,600
نبشی 8*80*80 ناب تبریز 12 متری نبشی ناب تبریز 12 اسفند، 1402
26,240
28,600
نبشی 3*30*30 شکفته مشهد 6 متری نبشی شکفته مشهد 12 اسفند، 1402
24,770
28,800
نبشی 4*40*40 شکفته مشهد 6 متری نبشی شکفته مشهد 12 اسفند، 1402
24,310
28,800
نبشی 5*50*50 شکفته مشهد 6 متری نبشی شکفته مشهد 12 اسفند، 1402
24,310
28,300
نبشی 6*60*60 شکفته مشهد 6 متری نبشی شکفته مشهد 12 اسفند، 1402
24,310
28,300
نبشی 8*80*80 شکفته مشهد 6 متری نبشی شکفته مشهد 12 اسفند، 1402
23,850
28,700
نبشی 10*100*100 شکفته مشهد 6 متری نبشی شکفته مشهد 12 اسفند، 1402
23,850
25,960
نبشی12*120*120 آریان فولاد 6 متری نبشی آریان فولاد 12 اسفند، 1402
25,230
27,600
نبشی3*40*40 آریان فولاد 6 متری نبشی آریان فولاد 12 اسفند، 1402
26,150
28,600
نبشی4*40*40 آریان فولاد 6 متری نبشی آریان فولاد 12 اسفند، 1402
24,310
27,650
نبشی4*50*50 آریان فولاد 6 متری نبشی آریان فولاد 12 اسفند، 1402
25,230
27,600
نبشی5*50*50 آریان فولاد 6 متری نبشی آریان فولاد 12 اسفند، 1402
24,310
27,650
نبشی6*60*60 آریان فولاد 6 متری نبشی آریان فولاد 12 اسفند، 1402
23,850
27,300
نبشی8*80*80 آریان فولاد 6 متری نبشی آریان فولاد 12 اسفند، 1402
23,850
27,300
نبشی 10*100*100 آریان فولاد 6 متری نبشی آریان فولاد 12 اسفند، 1402
23,850
27,650
نبشی5*60*60 آریان فولاد 6 متری نبشی آریان فولاد 12 اسفند، 1402
27,100
27,300
نبشی3*45*45 ناب تبریز 6 متری نبشی ناب تبریز 12 اسفند، 1402
30,100
30,100
نبشی3*50*50 ناب تبریز 6 متری نبشی ناب تبریز 12 اسفند، 1402
27,900
27,900
نبشی3*40*40 ناب تبریز 6 متری نبشی ناب تبریز 12 اسفند، 1402
28,100
28,100
نبشی4*45*45 ناب تبریز 6 متری نبشی ناب تبریز 12 اسفند، 1402
30,100
30,100
نبشی4*60*60 ناب تبریز 6 متری نبشی ناب تبریز 12 اسفند، 1402
28,400
28,400
نبشی5*45*45 ناب تبریز 6 متری نبشی ناب تبریز 12 اسفند، 1402
30,100
30,100
نبشی5*70*70 ناب تبریز 6 متری نبشی ناب تبریز 12 اسفند، 1402
28,600
28,600
نبشی6*60*60 ناب تبریز 6 متری نبشی ناب تبریز 12 اسفند، 1402
24,310
27,900
نبشی6*80*80 ناب تبریز 6 متری نبشی ناب تبریز 12 اسفند، 1402
27,900
27,900
نبشی7*80*80 ناب تبریز 6 متری نبشی ناب تبریز 12 اسفند، 1402
27,700
27,700
نبشی4*40*40 ناب تبریز 12 متری نبشی ناب تبریز 12 اسفند، 1402
29,400
29,400
نبشی 5*45*45 ناب تبریز 12 متری نبشی ناب تبریز 12 اسفند، 1402
31,600
31,600
نبشی 3*50*50 ناب تبریز 12 متری نبشی ناب تبریز 12 اسفند، 1402
30,100
30,100
نبشی 5*60*60 ناب تبریز 12 متری نبشی ناب تبریز 12 اسفند، 1402
29,600
29,600
نبشی 6*60*60 ناب تبریز 12 متری نبشی ناب تبریز 12 اسفند، 1402
29,400
29,400
نبشی6*70*70 ناب تبریز 12 متری نبشی ناب تبریز 12 اسفند، 1402
29,600
29,600
نبشی7*70*70 ناب تبریز 12 متری نبشی ناب تبریز 12 اسفند، 1402
29,600
29,600
نبشی 7*80*80 ناب تبریز 12 متری نبشی ناب تبریز 12 اسفند، 1402
29,200
29,200
نبشی 4*50*50 ناب تبریز 12 متری نبشی ناب تبریز 12 اسفند، 1402
30,100
30,100
نبشی 5*50*50 ناب تبریز 12 متری نبشی ناب تبریز 12 اسفند، 1402
30,100
30,100
نبشی5*70*70 آریان فولاد 6 متری نبشی آریان فولاد 12 اسفند، 1402
28,600
28,600
نبشی3*30*30 ناب تبریز 6 متری نبشی ناب تبریز 12 اسفند، 1402
22,781
24,770
نبشی10*100*100 ناب تبریز 12 متری نبشی ناب تبریز 12 اسفند، 1402
25,690
25,690
نبشی12*120*120 آریان فولاد 12متری نبشی آریان فولاد 12 اسفند، 1402
24,220
25,230
نبشی 3*30*30 فولاد سپهر ایرانیان نبشی فولاد سپهر ایرانیان 12 اسفند، 1402
29,000
29,000
نبشی 4*40*40 فولاد سپهر ایرانیان نبشی فولاد سپهر ایرانیان 12 اسفند، 1402
28,600
28,600

قیمت نبشی 

یکی از کاربردی‌ترین مقاطع فولادی که از دو بال مساوی و نامساوی عمود بر هم تشکیل شده و معمولا شبیه حروف لاتین L و V است،نبشی نام دارد.

قیمت نبشی در بازار تحت تاثیر پارامترهای متعددی چون جنس، وزن، ضخامت، برند تولید کننده و... است.ولی به طور کلی هرچه نبشی بزرگتر و سنگین تر باشد قیمت آن نیز بیشتر است.
نبشی ها براساس شکل ظاهری،جنس و روش تولید دسته بندی میشوند.

نبشی را با دو مشخصه اصلی طول بال، بر حسب سانتی‌متر و ضخامت، بر حسب میلی‌متر،دسته بندی میکنند.

قیمت نبشی در برندهای مختلف باتوجه به میزان کیفیت، تجهیزات مورداستفاده، روش تولید و استاندارد متفاوت است. قیمت نبشی براساس سایز و ابعاد این محصول نیز باهم دارای تفاوت  است. چراکه وزن این مقطع فولادی تاثیر بسیاری  بر قیمت نهایی آن دارد و با تغییر سایزواندازه، شاهد تغییر وزن نبشی نیز خواهیم بود. نبشی در سایز و ضخامت‌های مختلفی موجود است که هریک براساس وزن نبشی، قیمت متفاوتی دارند

برای اطلاع ازقیمت نبشی میتوانید به وب سایت فولاد 24 مراجعه نمایید.

مشاهده قیمت سایر مقاطع:

قیمت ناودانی

شکل ظاهری روش تولید جنس طول بال
بال مساوی پرسی استیل

20*20

بال نا مساوی فابریک آلومینیوم

30*30

    گالوانیزه

40*40

     

70*70

     

80*80

    
قیمت روز نبشی

قیمت روز نبشی یکی از مهمترین نیاز های مهندسین ساخت و ساز میباشد باوجود اینکه پیش بینی نوسانات بازار روز این محصول کار دشواری است.باتوجه به انواع ان قیمت نبشی برای هرکدام از انواع نبشی متفاوت است.

نرخ نبشی بال مساوی و بال نامساوی

نبشی بال مساوی و بال نامساوی از نظر شکل ظاهری،ابعاد و کاربرد آنها متفاوت است.درنهایت این تفاوت ها باعث ایجاد تفاوت قیمت بین دو نبشی میشوند.نبش بال مساوی دارای بال های مساوی میباشدکه درشکل دادن  گوشه سازه ها استفاده میشود.نبشی بال نامساوی هم بال های نامساوی و متفاوتی دارندابعاد بال ها به صورت ضرب دو عدد روبروی علامت اختصاری نبشی درج شده است.از ایننوع نبشی درساخت انواع سازه های مسکونی و غیرمسکونی استفاده میشود.

 قیمت هر کیلو نبشی بال مساوی و بال نامساوی براساس ابعاد، جنس و برند تولیدی دارای تفاوت خواهد بود.

هزینه تولید نبشی

ارزش نبشی فابریک

نبشی فابریک براساس فرایند نورد گرم ساخته شده است  و کیفت بالاتری نسبت به نبشی پرسی دارد.بنابراین قیمت نبشی فابریک از قیمت نبشی پرسی بیشتراست.

ارزش نبشی

بهای نبشی پرسی

نبشی پرسی براساس فرایند نورد سرددرست میشود و کیفیت پایین تری نسب به نبشی فابریک دارد.از نبشی پرسی در سازه های با حساسیت و دقت کم استفاده میشوداین نوع نبشی مشتریان خاص خود را دارد.
 

×