چت
فولاد 24 هیچ خریدار و فروشنده ای را تایید یا رد نمی کند و فرایند اعتبار سنجی قبل از هر معامله ، کاملا بر عهده طرفین می باشد .
تمامی قیمت ها با ارزش افزوده می باشد .
عنوان قیمت (تومان)
نبشی8*80*80 ناب تبریز 6 متری نبشی ناب تبریز 31 اردیبهشت، 1403
24,364
27,200
نبشی5*50*50 ناب تبریز 6 متری نبشی ناب تبریز 31 اردیبهشت، 1403
24,364
25,750
نبشی4*40*40 ناب تبریز 6 متری نبشی ناب تبریز 31 اردیبهشت، 1403
24,545
26,450
نبشی3*30*30 ناب تبریز 6 متری نبشی ناب تبریز 31 اردیبهشت، 1403
26,182
26,182
نبشی10*100*100 ناب تبریز 6 متری نبشی ناب تبریز 31 اردیبهشت، 1403
25,600
26,182
نبشی7*70*70 ناب تبریز 6 متری نبشی ناب تبریز 31 اردیبهشت، 1403
25,909
27,300
نبشی6*60*60 ناب تبریز 6 متری نبشی ناب تبریز 31 اردیبهشت، 1403
24,364
27,100
نبشی 10*100*100 آریان فولاد 6 متری نبشی آریان فولاد 31 اردیبهشت، 1403
24,091
27,900
نبشی8*80*80 آریان فولاد 6 متری نبشی آریان فولاد 31 اردیبهشت، 1403
24,091
26,800
نبشی6*60*60 آریان فولاد 6 متری نبشی آریان فولاد 31 اردیبهشت، 1403
24,545
26,800
نبشی5*50*50 آریان فولاد 6 متری نبشی آریان فولاد 31 اردیبهشت، 1403
24,545
26,800
نبشی4*40*40 آریان فولاد 6 متری نبشی آریان فولاد 31 اردیبهشت، 1403
24,545
27,200
نبشی12*120*120 آریان فولاد 6 متری نبشی آریان فولاد 31 اردیبهشت، 1403
25,909
27,900
نبشی3*40*40 آریان فولاد 6 متری نبشی آریان فولاد 31 اردیبهشت، 1403
28,200
28,600
نبشی7*80*80 ناب تبریز 6 متری نبشی ناب تبریز 31 اردیبهشت، 1403
26,800
27,200
نبشی6*70*70 ناب تبریز 6 متری نبشی ناب تبریز 31 اردیبهشت، 1403
27,000
27,500
نبشی5*70*70 ناب تبریز 6 متری نبشی ناب تبریز 31 اردیبهشت، 1403
27,200
27,700
نبشی5*60*60 ناب تبریز 6 متری نبشی ناب تبریز 31 اردیبهشت، 1403
26,500
26,900
نبشی5*45*45 ناب تبریز 6 متری نبشی ناب تبریز 31 اردیبهشت، 1403
29,000
29,000
نبشی4*45*45 ناب تبریز 6 متری نبشی ناب تبریز 31 اردیبهشت، 1403
29,500
29,500
نبشی4*50*50 ناب تبریز 6 متری نبشی ناب تبریز 31 اردیبهشت، 1403
25,500
25,700
نبشی3*40*40 ناب تبریز 6 متری نبشی ناب تبریز 31 اردیبهشت، 1403
26,200
26,400
نبشی3*50*50 ناب تبریز 6 متری نبشی ناب تبریز 31 اردیبهشت، 1403
25,500
25,800
نبشی10*100*100 ناب تبریز 12 متری نبشی ناب تبریز 31 اردیبهشت، 1403
27,000
28,500
نبشی6*75*75 ناب تبریز12 متری نبشی ناب تبریز 31 اردیبهشت، 1403
29,600
29,600
نبشی5*70*70 ناب تبریز 12 متری نبشی ناب تبریز 31 اردیبهشت، 1403
29,200
29,700
نبشی3*60*60 ناب تبریز 6 متری نبشی ناب تبریز 31 اردیبهشت، 1403
27,500
27,500
نبشی 4*45*45 ناب تبریز 12 متری نبشی ناب تبریز 31 اردیبهشت، 1403
30,500
30,500
نبشی 3*45*45 ناب تبریز 12 متری نبشی ناب تبریز 31 اردیبهشت، 1403
31,000
31,000
نبشی 5*50*50 ناب تبریز 12 متری نبشی ناب تبریز 31 اردیبهشت، 1403
27,500
27,600
نبشی 4*60*60 ناب تبریز 12 متری نبشی ناب تبریز 31 اردیبهشت، 1403
28,000
28,000
نبشی 4*50*50 ناب تبریز 12 متری نبشی ناب تبریز 31 اردیبهشت، 1403
27,500
27,700
نبشی 8*100*100 ناب تبریز 12 متری نبشی ناب تبریز 31 اردیبهشت، 1403
24,600
24,600
نبشی 8*80*80 ناب تبریز 12 متری نبشی ناب تبریز 31 اردیبهشت، 1403
28,700
29,200
نبشی 7*80*80 ناب تبریز 12 متری نبشی ناب تبریز 31 اردیبهشت، 1403
28,800
29,200
نبشی 6*80*80 ناب تبریز 12 متری نبشی ناب تبریز 31 اردیبهشت، 1403
29,200
29,200
نبشی 5*75*75 ناب تبریز 12 متری نبشی ناب تبریز 31 اردیبهشت، 1403
31,000
31,000
نبشی7*70*70 ناب تبریز 12 متری نبشی ناب تبریز 31 اردیبهشت، 1403
28,700
29,300
نبشی6*70*70 ناب تبریز 12 متری نبشی ناب تبریز 31 اردیبهشت، 1403
29,000
29,500
نبشی 6*60*60 ناب تبریز 12 متری نبشی ناب تبریز 31 اردیبهشت، 1403
29,000
29,000
نبشی 5*60*60 ناب تبریز 12 متری نبشی ناب تبریز 31 اردیبهشت، 1403
30,100
30,100
نبشی 3*50*50 ناب تبریز 12 متری نبشی ناب تبریز 31 اردیبهشت، 1403
27,500
27,800
نبشی 5*45*45 ناب تبریز 12 متری نبشی ناب تبریز 31 اردیبهشت، 1403
30,000
30,000
نبشی4*40*40 ناب تبریز 12 متری نبشی ناب تبریز 31 اردیبهشت، 1403
28,200
28,300
نبشی8*100*100 ناب تبریز 6 متری نبشی ناب تبریز 31 اردیبهشت، 1403
25,600
25,600
نبشی6*80*80 ناب تبریز 6 متری نبشی ناب تبریز 31 اردیبهشت، 1403
27,200
27,200
نبشی6*75*75 ناب تبریز 6 متری نبشی ناب تبریز 31 اردیبهشت، 1403
28,100
28,100
نبشی5*75*75 ناب تبریز 6 متری نبشی ناب تبریز 31 اردیبهشت، 1403
27,300
27,300
نبشی4*60*60 ناب تبریز 6 متری نبشی ناب تبریز 31 اردیبهشت، 1403
28,400
28,400
نبشی3*45*45 ناب تبریز 6 متری نبشی ناب تبریز 31 اردیبهشت، 1403
30,000
30,000

قیمت نبشی 

یکی از کاربردی‌ترین مقاطع فولادی که از دو بال مساوی و نامساوی عمود بر هم تشکیل شده و معمولا شبیه حروف لاتین L و V است،نبشی نام دارد.

قیمت نبشی در بازار تحت تاثیر پارامترهای متعددی چون جنس، وزن، ضخامت، برند تولید کننده و... است.ولی به طور کلی هرچه نبشی بزرگتر و سنگین تر باشد قیمت آن نیز بیشتر است.
نبشی ها براساس شکل ظاهری،جنس و روش تولید دسته بندی میشوند.

نبشی را با دو مشخصه اصلی طول بال، بر حسب سانتی‌متر و ضخامت، بر حسب میلی‌متر،دسته بندی میکنند.

قیمت نبشی 

قیمت نبشی در برندهای مختلف باتوجه به میزان کیفیت، تجهیزات مورداستفاده، روش تولید و استاندارد متفاوت است. قیمت نبشی براساس سایز و ابعاد این محصول نیز باهم دارای تفاوت  است. چراکه وزن این مقطع فولادی تاثیر بسیاری  بر قیمت نهایی آن دارد و با تغییر سایزواندازه، شاهد تغییر وزن نبشی نیز خواهیم بود. نبشی در سایز و ضخامت‌های مختلفی موجود است که هریک براساس وزن نبشی، قیمت متفاوتی دارند.


برای اطلاع ازقیمت نبشی میتوانید به وب سایت فولاد 24 مراجعه نمایید.


مشاهده قیمت سایر مقاطع:

قیمت ناودانی

 

شکل ظاهری
روش تولید
جنس
طول بال
بال مساوی
پرسی
استیل
20*20
بال نا مساوی
فابریک
آلومینیوم
30*30
 
 
گالوانیزه
40*40
 
 
 
70*70
 
 
 
80*80

    
قیمت روز نبشی

قیمت روز نبشی یکی از مهمترین نیاز های مهندسین ساخت و ساز میباشد باوجود اینکه پیش بینی نوسانات بازار روز این محصول کار دشواری است.باتوجه به انواع ان قیمت نبشی برای هرکدام از انواع نبشی متفاوت است.

 

نرخ نبشی بال مساوی و بال نامساوی

نبشی بال مساوی و بال نامساوی از نظر شکل ظاهری،ابعاد و کاربرد آنها متفاوت است.درنهایت این تفاوت ها باعث ایجاد تفاوت قیمت بین دو نبشی میشوند.نبش بال مساوی دارای بال های مساوی میباشدکه درشکل دادن  گوشه سازه ها استفاده میشود.نبشی بال نامساوی هم بال های نامساوی و متفاوتی دارندابعاد بال ها به صورت ضرب دو عدد روبروی علامت اختصاری نبشی درج شده است.از ایننوع نبشی درساخت انواع سازه های مسکونی و غیرمسکونی استفاده میشود.

 قیمت هر کیلو نبشی بال مساوی و بال نامساوی براساس ابعاد، جنس و برند تولیدی دارای تفاوت خواهد بود.

 

خرید نبشی

 

ارزش نبشی فابریک

نبشی فابریک براساس فرایند نورد گرم ساخته شده است  و کیفت بالاتری نسبت به نبشی پرسی دارد.بنابراین قیمت نبشی فابریک از قیمت نبشی پرسی بیشتراست.

 

قیمت نبشی فابریک

 

بهای نبشی پرسی

نبشی پرسی براساس فرایند نورد سرددرست میشود و کیفیت پایین تری نسب به نبشی فابریک دارد.از نبشی پرسی در سازه های با حساسیت و دقت کم استفاده میشوداین نوع نبشی مشتریان خاص خود را دارد.
 

×