چت

ناودانی 8 ناب تبریز 6 متری

ناودانی ناب تبریز
طول شاخه (m) : 6
از 29,700 تا 30,085 تومان

آهن پلاس

امتیاز کاربر : %72

ناودانی 8 ناب تبریز 6 متری

4 روز پیش
29,700 تومان

آهن رویال

امتیاز کاربر : %68

ناودانی 8 ناب تبریز 6 متری

4 روز پیش
30,085 تومان

آرمان تجارت آرون . پیوان

امتیاز کاربر : %61

ناودانی 8 ناب تبریز 6 متری

2 هفته پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

شهر آهن

امتیاز کاربر : %63

ناودانی 8 ناب تبریز 6 متری

1 ماه پیش
29,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ندا مطوری

امتیاز کاربر : %50

ناودانی 8 ناب تبریز 6 متری

2 ماه پیش
26,610 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ناودانی 8 ناب تبریز 6 متری

2 ماه پیش
26,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آداک فلز خاورمیانه

امتیاز کاربر : %69

ناودانی 8 ناب تبریز 6 متری

2 ماه پیش
26,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد نرخ ایرانیان

امتیاز کاربر : %59

ناودانی 8 ناب تبریز 6 متری

2 ماه پیش
24,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

رابین فلز برنا

امتیاز کاربر : %76

ناودانی 8 ناب تبریز 6 متری

3 ماه پیش
25,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

پویان آلیاژ اعتماد

امتیاز کاربر : %63

ناودانی 8 ناب تبریز 6 متری

3 ماه پیش
24,450 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

تهران آهن

امتیاز کاربر : %63

ناودانی 8 ناب تبریز 6 متری

4 ماه پیش
23,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن بازار

امتیاز کاربر : %63

ناودانی 8 ناب تبریز 6 متری

4 ماه پیش
24,100 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آرتان فولاد ایرانیان

امتیاز کاربر : %53

ناودانی 8 ناب تبریز 6 متری

5 ماه پیش
27,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

افلاک آهن اصفهان

امتیاز کاربر : %69

ناودانی 8 ناب تبریز 6 متری

6 ماه پیش
25,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ناودانی 8 ناب تبریز 6 متری

6 ماه پیش
25,331 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ناودانی 8 ناب تبریز 6 متری

7 ماه پیش
25,179 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

همراه فلز آسیا

امتیاز کاربر : %88

ناودانی 8 ناب تبریز 6 متری

8 ماه پیش
24,900 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن لند

امتیاز کاربر : %83

ناودانی 8 ناب تبریز 6 متری

8 ماه پیش
25,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

همراه فلز آسیا

امتیاز کاربر : %88

ناودانی 8 ناب تبریز 6 متری

9 ماه پیش
25,600 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن پلاس

امتیاز کاربر : %72

ناودانی 8 ناب تبریز 6 متری

9 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن رویال

امتیاز کاربر : %68

ناودانی 8 ناب تبریز 6 متری

9 ماه پیش
23,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آداک فلز خاورمیانه

امتیاز کاربر : %69

ناودانی 8 ناب تبریز 6 متری

9 ماه پیش
25,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

رابین فلز برنا

امتیاز کاربر : %76

ناودانی 8 ناب تبریز 6 متری

کیلوگرم
9 ماه پیش
26,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ناودانی 8 ناب تبریز 6 متری

کیلوگرم
9 ماه پیش
26,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

تهران آهن

امتیاز کاربر : %63

ناودانی 8 ناب تبریز 6 متری

کیلوگرم
9 ماه پیش
26,650 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

گروه آهن فیدار

امتیاز کاربر : %67

ناودانی 8 ناب تبریز 6 متری

کیلوگرم
10 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آرتان فولاد ایرانیان

امتیاز کاربر : %53

ناودانی 8 ناب تبریز 6 متری

کیلوگرم
10 ماه پیش
30,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

افلاک آهن اصفهان

امتیاز کاربر : %69

ناودانی 8 ناب تبریز 6 متری

کیلوگرم
10 ماه پیش
29,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

توسعه تامین رام

امتیاز کاربر : %69

ناودانی 8 ناب تبریز 6 متری

کیلوگرم
10 ماه پیش
28,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

تاجران پولاد افلاک

امتیاز کاربر : %53

ناودانی 8 ناب تبریز 6 متری

کیلوگرم
11 ماه پیش
25,780 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد 369 تجارت فولاد راسا

امتیاز کاربر : %60

ناودانی 8 ناب تبریز 6 متری

کیلوگرم
11 ماه پیش
28,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد سل (کیان فولاد نیکان)

امتیاز کاربر : %69

ناودانی 8 ناب تبریز 6 متری

1 سال پیش
21,560 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد ناب تبریز

امتیاز کاربر : %74

ناودانی 8 ناب تبریز 6 متری

کیلوگرم
1 سال پیش
18,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

راتین فولاد صدرا

امتیاز کاربر : %72

ناودانی 8 ناب تبریز 6 متری

کیلوگرم
1 سال پیش
17,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن پرایس

امتیاز کاربر : %75

ناودانی 8 ناب تبریز 6 متری

شاخه
2 سال پیش
17,650 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد آتا

امتیاز کاربر : %78

ناودانی 8 ناب تبریز 6 متری

کیلوگرم
2 سال پیش
17,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهنگرام

امتیاز کاربر : %60

ناودانی 8 ناب تبریز 6 متری

کیلوگرم
2 سال پیش
17,600 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

قطب آهن آسیا

امتیاز کاربر : %74

ناودانی 8 ناب تبریز 6 متری

کیلوگرم
2 سال پیش
21,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!
×