چت

راتین فولاد صدرا (حیدری) - 14265

نام شرکت :

راتین فولاد صدرا

نام مدیر عامل :

حیدری

کد کاربری :

f24-14265

ایمیل :

ratinfoladsadra@gmail.com

تلفن :
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

1398

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

راتین فولاد صدرا آهن الات مجید حیدری

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

میلگرد

دسته محصول :

ناودانی

دسته محصول :

نبشی

مشخصات:

صاحب بار

×