چت

فولاد 24 هیچ خریدار و فروشنده ای را تایید یا رد نمی کند و فرایند اعتبار سنجی قبل از هر معامله ، کاملا بر عهده طرفین می باشد .

تمامی قیمت ها با ارزش افزوده می باشد .
عنوان قیمت (تومان)
قوطی(ستونی) 40*40 ضخامت4 قوطی ستونی 02 مرداد، 1403
35,273
44,000
قوطی(ستونی) 40*40 ضخامت3 قوطی ستونی 02 مرداد، 1403
35,273
40,200
قوطی(ستونی) 40*40 ضخامت2.5 قوطی ستونی 02 مرداد، 1403
35,273
40,200
قوطی(ستونی) 40*40 ضخامت 2 قوطی ستونی 02 مرداد، 1403
35,455
40,200
قوطی(ستونی) 35*35 ضخامت4 قوطی ستونی 02 مرداد، 1403
35,273
44,000
قوطی(ستونی) 35*35 ضخامت 3 قوطی ستونی 02 مرداد، 1403
35,273
40,200
قوطی(ستونی) 35*35 ضخامت 2.5 قوطی ستونی 02 مرداد، 1403
35,273
40,200
قوطی(ستونی) 35*35 ضخامت2 قوطی ستونی 02 مرداد، 1403
35,455
40,200
قوطی(ستونی) 30*30 ضخامت4 قوطی ستونی 02 مرداد، 1403
35,273
44,000
قوطی(ستونی) 30*30 ضخامت3 قوطی ستونی 02 مرداد، 1403
35,273
40,200
قوطی(ستونی) 30*30 ضخامت2.5 قوطی ستونی 02 مرداد، 1403
35,273
40,200
قوطی(ستونی) 30*30 ضخامت2 قوطی ستونی 02 مرداد، 1403
35,455
40,200
قوطی(ستونی) 25*25 ضخامت4 قوطی ستونی 02 مرداد، 1403
35,273
44,000
قوطی(ستونی) 25*25 ضخامت3 قوطی ستونی 02 مرداد، 1403
35,273
40,200
قوطی(ستونی) 25*25 ضخامت2.5 قوطی ستونی 02 مرداد، 1403
35,273
40,200
قوطی(ستونی) 25*25 ضخامت2 قوطی ستونی 02 مرداد، 1403
35,455
40,200
قوطی(ستونی) 20*20 ضخامت4 قوطی ستونی 02 مرداد، 1403
35,273
44,000
قوطی(ستونی) 20*20 ضخامت3 قوطی ستونی 02 مرداد، 1403
35,273
40,200
قوطی(ستونی) 20*20 ضخامت2.5 قوطی ستونی 02 مرداد، 1403
35,273
40,200
قوطی(ستونی) 20*20 ضخامت2 قوطی ستونی 02 مرداد، 1403
35,455
40,200
پروفیل ساختمانی ضخامت 3 پروفیل ساختمانی 30 تیر، 1403
35,273
40,500
پروفیل ساختمانی ضخامت 2.5 پروفیل ساختمانی 30 تیر، 1403
35,273
40,500
پروفیل ساختمانی ضخامت 2 پروفیل ساختمانی 30 تیر، 1403
35,455
40,500
پروفیل ساختمانی ضخامت 4 پروفیل ساختمانی 27 تیر، 1403
35,273
44,500
پروفیل لنگه دری (۵۰۸) ضخامت 2.5 پروفیل لنگه دری 16 تیر، 1403
پروفیل لنگه دری (۵۰۸) ضخامت 2 پروفیل لنگه دری 16 تیر، 1403
قوطی(ستونی) 30*30 ضخامت3.5 قوطی ستونی 30 خرداد، 1403
قوطی(ستونی) 40*40 ضخامت3.5 قوطی ستونی 20 خرداد، 1403
قوطی(ستونی) 40*40 ضخامت1.5 قوطی ستونی 04 اردیبهشت، 1403
قوطی(ستونی) 40*40 ضخامت1 قوطی ستونی 04 اردیبهشت، 1403
قوطی(ستونی) 35*35 ضخامت3.5 قوطی ستونی 04 اردیبهشت، 1403
قوطی(ستونی) 35*35 ضخامت 1.5 قوطی ستونی 04 اردیبهشت، 1403
قوطی(ستونی) 35*35 ضخامت1 قوطی ستونی 04 اردیبهشت، 1403
قوطی(ستونی) 30*30 ضخامت1.5 قوطی ستونی 04 اردیبهشت، 1403
قوطی(ستونی) 30*30 ضخامت1 قوطی ستونی 04 اردیبهشت، 1403
قوطی(ستونی) 25*25 ضخامت3.5 قوطی ستونی 04 اردیبهشت، 1403
قوطی(ستونی) 25*25 ضخامت 1.5 قوطی ستونی 04 اردیبهشت، 1403
قوطی(ستونی) 25*25 ضخامت 1 قوطی ستونی 04 اردیبهشت، 1403
قوطی(ستونی) 20*20 ضخامت3.5 قوطی ستونی 04 اردیبهشت، 1403
قوطی(ستونی) 20*20 ضخامت 1.5 قوطی ستونی 04 اردیبهشت، 1403
قوطی(ستونی) 20*20 ضخامت 1 قوطی ستونی 04 اردیبهشت، 1403
پروفیل چهارچوب فلزی ساده(معمولی)ضخامت 3 چهارچوب فلزی ساده_معمولی 24 مهر، 1402
پروفیل چهارچوب فلزی ساده(معمولی)ضخامت 2.5 چهارچوب فلزی ساده_معمولی 24 مهر، 1402
پروفیل چهارچوب فلزی ساده(معمولی)ضخامت 2 چهارچوب فلزی ساده_معمولی 24 مهر، 1402
پروفیل چهارچوب فلزی نگینی ضخامت 3 پروفیل نگینی 24 مهر، 1402
پروفیل چهارچوب فلزی نگینی ضخامت 2.5 پروفیل نگینی 24 مهر، 1402
پروفیل چهارچوب فلزی نگینی ضخامت 2 پروفیل نگینی 24 مهر، 1402
پروفیل کلافی _چهار چوبی(509) ضخامت 3 پروفیل کلافی (چهارچوبی) 24 مهر، 1402
پروفیل کلافی _چهار چوبی(509) ضخامت 2.5 پروفیل کلافی (چهارچوبی) 24 مهر، 1402
پروفیل کلافی _چهار چوبی(509) ضخامت 2 پروفیل کلافی (چهارچوبی) 24 مهر، 1402

قیمت پروفیل

پروفیل از نظر واژه به معنای مقطعی ثابت است. این نوع مقطع از آهن ساخته می‌شود و برای استحکام از آن استفاده می‌شود. پروفیل به شکل های گوناگونی در بازار وجود دارد که هرکدام آن ها کاربردهای مختلفی در ساخمان سازی دارد. به طور کلی پروفیل ها را می‌توانیم به دو دسته پروفیل صنعتی و ساختمانی تقسیم کنیم.

دسترسی به قیمت سایر مقاطع:

قیمت پروفیل z
قیمت قوطی ستونی

دسترسی به محتوای این مطلب

 • انواع پروفیل

 • کاربرد پروفیل

 • نحوه ی تولید پروفیل

 • قیمت پروفیل تامین کنندگان

 • عوامل موثر در تعیین قیمت پروفیل

 • مشخصات فنی پروفیل

 • معایب پروفیل ها

 • بهترین کارخانه های تولیدکندده پروفیل

 • جمع بندی

انواع پروفیل

 1. پروفیل های باز : شامل تیرآهن، نبشی، ناودانی و...

 2. پروفیل بسته : شامل لوله و قوطی

 

انواع پروفیل

 

کاربرد پروفیل

پروفیل در ساختمان سازی، صنعت و راه سازی کاربرد دارد. اما بیشترین کاربرد آن در ساخت درب و پنجره می‌باشد. پروفیل ها به دو شکل مربع و مستطیل تولید می‌شوند که در مقاطع کوچک آن جهت نرده‌های فلزی برای درب و پنجره ها، نرده کشی دیوارهای کارخانه ها، استفاده می‌گردد. اما مقاطع بزرگتر پروفیل ها به قوطی ستونی معروف هستند که در ساخت و ساز ستون و اسکلت به کار می‌روند.

 

نحوه‌ی تولید پروفیل

تولید پروفیل و قوطی های سازمانی به دو روش مستقیم و غیر مستقیم انجام می‌شود که هر یک دارای معایب و مزایا، طول و عرض مختلفی هستند. 

 1. روش تولید مستقیم : در این روش تولید پروفیل نوار در اثر عبور از قالب های بالا و پایین و در کنار هرزگرد ها که طراح با انجام محاسبات از نظر میزان نیرو  زوایای شکل مورد نظر که با توزیع در هر دروازه طراحی نموده به تدریج شکل گرفته و پس از جوش خوردن دو لبه ورق توسط جوشهای فرکانسی نهایتا در قسمت سایزینگ شکل می‌گیرد.پروفیل تولید شده در اثر اعمال نیرو از طرف قالب ها و حرارت و جوش، کاملا مستقیم نبوده و توسط پیچش گیر با اعمال نیروی مجدد، خمش، پیچش و کمانش آن اصلاح می‌گردد. پروفیل در حال تولید توسط اره اتوماتیک در فواصل  66 متری بریده و به تعداد مشخصی بسته بندی می‌شود. 

 2. روش تولید غیر مستقیم : در این روش از تولید ابتدا پروفیل در دستگاه اصلی نورد طبق مراحل فوق و یکی از سه روش خم کردن، به لوله تبدیل می‌گردد و پس از جوش دو لبه در قسمت سایزینگ و پیچش گیر در اثر فشار های بالایی و پایینی و جانبی، این لوله با اشکال مختلف تبدیل و یا اینکه در قسمت سایزینگ و پیچش گیر لوله کاملتر و محصول نهایی تولید و بسته بندی می‌شود.

قیمت پروفیل تامین کنندگان

قیمت پروفیل به ویژه قیمت پروفیل ساختمانی از جمله مواردی است که مورد توجه تولید کنندگان و خریداران و پیمانکاران ساختمان قرار دارد. از آنجا که بخش زیادی از هزینه ساخت و ساز ساختمان را مقاطه فولادی از جمله پروفیل تشکیل می‌دهد، تغییرات قیمت آن می‌تواند موضوع مهمی باشد. 

 

عوامل تأثیرگذار بر قیمت پروفیل

 1. جنس : پروفیل‌ها از مواد مختلفی مانند فولاد، آلومینیوم، گالوانیزه و ... تولید می‌شوند. قیمت پروفیل‌های فولادی به دلیل مقاومت و استحکام بالایی که دارند، بیشتر از سایر انواع پروفیل است.

 2. ضخامت : ضخامت پروفیل نیز یکی از عوامل تأثیرگذار بر قیمت آن است. پروفیل‌های با ضخامت بیشتر، استحکام بیشتری دارند و قیمت بالاتری نیز دارند.

 3. ابعاد : ابعاد پروفیل نیز بر قیمت آن تأثیر می‌گذارد. پروفیل‌های با ابعاد بزرگتر، قیمت بیشتری دارند.

 4. شرکت سازنده : شرکت‌های سازنده مختلف، قیمت‌های متفاوتی برای محصولات خود ارائه می‌دهند. بنابراین، قیمت پروفیل با توجه به شرکت سازنده نیز متفاوت خواهد بود.

 5. نرخ ارز : نرخ ارز نیز یکی از عوامل تأثیرگذار بر قیمت پروفیل است. با افزایش نرخ ارز، قیمت مواد اولیه تولید پروفیل نیز افزایش می‌یابد و در نتیجه، قیمت پروفیل نیز افزایش می‌یابد.

 6. قیمت جهانی آهن : قیمت جهانی آهن نیز بر قیمت پروفیل تأثیر می‌گذارد. با افزایش قیمت جهانی آهن، قیمت پروفیل نیز افزایش می‌یابد.

قیمت پروفیل امروز در بازار ایران

قیمت پروفیل در بازار ایران به صورت روزانه در حال تغییر است. با توجه به عوامل تأثیرگذار بر قیمت پروفیل، قیمت این محصول در سال 1402 با افزایش قابل توجهی همراه بوده است.

 

عوامل موثر در تعیین قیمت پروفیل 

 1. هزینه های حمل و نقل

 2. نوسانات ارزی

 3. قیمت آهن

 4. برند های تولید کننده

 5. وزن

 6. سایز و ابعاد

 7. مشخصات ظاهری 

مشخصات فنی پروفیل 

انواع پروفیل تولید شده توسط کارخانه ها، در ضخامت، اندازه و مشخصات متفاوت هستند. ضخامت این مقطع یکی از فاکتور های مهمی است که قیمت پروفیل را تحت تاثیر قرار می‌هد. 

 • پروفیل زد : پروفیل زد از ورق سیاه روغنی و در سایز های 16، 18، 20، 22 و با ضخامت 2، 2.5، 3 میلی‌متر و تا طول 12 متر تولید می‌شود.

 • قوطی مربع و مستطیل : پروفیل مربع از 10*10 تا 500*500 میلی‌متر و با ضخامت 2 تا 4 میلی‌متر و پروفیل مستطیل از 40*100 تا 135*300 میلی‌متر و با ضخامت 2/5 تا 8 میلی‌متر در بازار آهن موجود است. از این پروفیل برای ساخت ستون و اسکلت فلزی سازه، ساخت شاسی تریلر و نفت کش و... استفاده می‌شود. 

 • پروفیل کلافی : پروفیل کلافی از نوع یک لبه بوده و از نورد گرم ورق سیاه با فولاد گرید ST37  تولید می‌شود. ضخامت این پروفیل 0.9 تا 2.5 میلی‌متر و طول آن تا 6 متر می‌باشد. این پروفیل معمولا برای ساخت درب و پنجره به کار گرفته می‌شود. 

 • پروفیل های نبشی : سایز نبشی همان اندازه بال آن است، برای مثال نبشی 6 یعنی نبشی که اندازه بال آن 60 میلی‌متر یا 6 سانتی‌متر می‌باشد. همچنین نبشی 6 با ضخامت 5 میلی‌متر را به صورت 5*60 ذکر می‌کنند. 

 • پروفیل ناودانی : ناودانی در دو نوع سبک و سنگین و با دو روش نورد سرد و گرم تولید می‌شود. شکل ظاهری شبیه به C یا U است که در طول 6 و 12 متری در بازار آهن موجود می‌باشد. ناودانی با دو نوع استاندارد ابعادی UPE و UPN تولید می‌شود که بیشتر کاربرد صنعتی داشته و  به ناودانی اروپایی شناخته می‌شود. رایج ترین استاندارد برای این محصول استاندارد اروپایی DIN EN 1026-1:2009 برای نوع سنگین و استاندارد روسی GOST 8240: 1997 برای نوع سبک می‌باشد. 

 

مشخصات فنی پروفیل

 

معایب انواع پروفیل ها 

علاوه بر کاربرد های مختلفی که پروفیل در صنعت و ساختمان سازی دارد، دارای معایب مختلفی هم هست. 

 • عدم توانایی تولید پروفیل های مختلف در کشور : برای تولید انواع پروفیل، به دستگاه های گران قیمت و فناوری های خاصی نیاز است و درست به همین دلیل، در بسیاری از کشور ها تولید این محصولات انجام نمی‌شود. 

 • سخت بودن اتصالات پروفیل و بالا بودن هزینه : یکی از معایب انواع پروفیل دشوار بودن اتصال آن ها در محل است، به همین دلیل هزینه ی نصب آن ها نیز زیاد است. 

بهترین کارخانه های تولید پروفیل در ایران

پروفیل، یکی از صنایع پر رونق در ایران می‌باشد که کارخانه های بی‌نظیر بسیاری در زمینه تولید آن مشغول به کار هستند، در ادامه با کارخانه های تولید کننده‌ی پروفیل آشنا می‌شویم...

 1. جهان پروفیل پارس 

 2. نورد لوله یاران 

 3. پروفیل نیکان اصفهان 

 4. نورد پروفیل ساوه

 5. هیربد زرندیه

 6. گروه صنعتی شرق تهران 

 7. پروفیل صابری 

جمع بندی 

پروفیل به 5 دسته کلی شامل: پروفیل ساختمانی، صنعتی، کامپوزیتی و گالوانیزه و آلومینیومی تقسیم بندی می‌شود. به طور کلی پروفیل ها در صنایع ساختمانی برای درب و پنجره، نرده، محافظ و راه پله، وسایل پزشکی و ورزشی و... کاربرد دارد. عوامل زیادی در قیمت نهایی پروفیل موثر می‌باشد. از جمله این عوامل می‌تواند به سایز، روش تولید و جنس ورق استفاده شده اشاره کرد. 


خدمات پشتیبانی سایت

قیمت پروفیل در کارخانه ها متفاوت است. شما در این صفحه می‌توانید بروزترین قیمت این محصول را در ابعاد و ضخامت‌های مختلف مشاهده کنید، همچنین اگر فروشنده این محصول هستید می‌توانید قیمت‌های خود را به صورت رایگان به عنوان تامین کننده وارد نمایید و محصولات خود را در حیطه آهن و فولاد معرفی کنید. 

ویدئو تولید پروفیل

×