چت
تمامی قیمت ها با ارزش افزوده می باشد .
عنوان قیمت (تومان)
شمش قلع قلع 24 دی، 1402
میلگرد آلومینیوم آلومینیوم 24 دی، 1402
ورق آلومینیوم آلومینیوم 24 دی، 1402
پودر قلع قلع
ضایعات چدن چدن
شمش چدن چدن
چدن چکش خوار چدن
چدن نشکن چدن
چدن خاکستری چدن
چدن سفید چدن
سیلیکون برنز برنز
نیکل برنز برنز
فسفر برنز برنز
آلومینیوم برنز برنز
منگنز برنز برنز
ضایعات برنز برنز
چهارپهلو برنز برنز
شمش برنز برنز
پودر برنج برنج
ضایعات برنج برنج
شش پر برنج برنج
تسمه و چهارپهلو برنج برنج
شمش برنج برنج
ورق برنج برنج
میلگرد برنج برنج
قطعات مس مس
پودر مس مس
کاتد مس مس
ضایعات مس مس
شمش مس مس
مفتول مس مس
لوله مس مس
پروفیل مس مس
ورق مس مس
گرده ماهی آلومینیوم آلومینیوم
لوله آلومینیوم آلومینیوم
نبشی آلومینیوم آلومینیوم
پروفیل آلومینیوم آلومینیوم
×