تمامی قیمت ها با ارزش افزوده می باشد .
عنوان قیمت (تومان)

مجتمع فروسیلیس غرب پارس

فروسیلیس 04 آذر، 1402

فرومنگنز توسعه صنایع فرو آلیاژ کورش

فرومنگنز 15 مهر، 1402

فرومنگنز تامین کالا اشتاد تجارت

فرومنگنز 15 مهر، 1402

فرومنگنز پانیا پرتو کهربا

فرومنگنز 15 مهر، 1402

فرومنگنز یگانه اندیش صنعت

فرومنگنز 15 مهر، 1402

فرومنگنز فروسیلیسیم خمین

فرومنگنز 15 مهر، 1402

فرومنگنز آلیاژ پارس تدبیر

فرومنگنز 15 مهر، 1402

فرومنگنز آلیاژ گستر هامون

فرومنگنز 15 مهر، 1402

فرومنگنز آلیاژ گستر اهورا

فرومنگنز 15 مهر، 1402

فرومنگنز آهن و سیلیس آذرخش

فرومنگنز 15 مهر، 1402

فروسیلیکو منگنز توسعه صنایع فرو آلیاژ کورش

فروسیلیکو منگنز 15 مهر، 1402

فروسیلیکو منگنز تامین کالا اشتاد تجارت

فروسیلیکو منگنز 15 مهر، 1402

فروسیلیکو منگنز تامین کالا اشتاد تجارت

فروسیلیکو منگنز 15 مهر، 1402

فروسیلیکو منگنز پانیا پرتو کهربا

فروسیلیکو منگنز 15 مهر، 1402

فروسیلیکو منگنز یگانه اندیش صنعت

فروسیلیکو منگنز 15 مهر، 1402

فروسیلیکو منگنز فروسیلیسیم خمین

فروسیلیکو منگنز 15 مهر، 1402

فروسیلیکو منگنز آلیاژ پارس تدبیر

فروسیلیکو منگنز 15 مهر، 1402

فروسیلیکو منگنز آلیاژ گستر هامون

فروسیلیکو منگنز 15 مهر، 1402

فروسیلیکو منگنز ورنا تجارت اصفهان

فروسیلیکو منگنز 15 مهر، 1402

فروسیلیکو منگنز آلیاژ گستر اهورا

فروسیلیکو منگنز 15 مهر، 1402

گرافیت کم سولفور

گرافیت 15 مهر، 1402

گرافیت پر سولفور

گرافیت 15 مهر، 1402

فروسیلیس فروآلیاژ ایران (ازنا)

فروسیلیس 15 مهر، 1402

کارخانه فروسیلیس ایران (دامغان)

فروسیلیس 15 مهر، 1402

کارخانه فروسیلیسیم و شمش منیزیم شهرستان گناباد

فروسیلیس 15 مهر، 1402

فرومنگنز ورنا تجارت اصفهان

فرومنگنز

فروفسفر تامین کالا اشتاد تجارت

فروفسفر

فروفسفر سپاهان پویش آریا

فروفسفر

فروفسفر آلیاژ پارس تدبیر

فروفسفر

فروفسفر شایان مواد

فروفسفر

فروفسفر دیاکو فولاد ماد

فروفسفر

فروفسفر ​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان

فروفسفر

فروفسفر خورشید آلیاژ تهران

فروفسفر

فرومولیبدن کرمان

فرومولیبدن

فرومولیبدن کرمان

فرومولیبدن

فرومولیبدن کویر رفسنجان

فرومولیبدن

فرومولیبدن زنجان

فرومولیبدن

فرومولیبدن فروآلیاژ آریا

فرومولیبدن

فروتیتانیوم 10-60

فروتیتانیوم

ورق نیکل

نیکل

ساچمه نیکل

نیکل
×