قیمت میلگرد

تمامی قیمت ها با ارزش افزوده می باشد .
عنوان قیمت (تومان)

میلگرد ذوبی 12 A3 طول 12

میلگرد ذوب آهن 12 آذر، 1402
22,890
25,900

میلگرد ذوبی 14 A3 طول 12

میلگرد ذوب آهن 12 آذر، 1402
22,890
25,900

میلگرد ذوبی 16 A3 طول 12

میلگرد ذوب آهن 12 آذر، 1402
22,890
25,900

میلگرد ذوبی 18 A3 طول 12

میلگرد ذوب آهن 12 آذر، 1402
22,890
25,900

میلگرد ذوبی 20 A3 طول 12

میلگرد ذوب آهن 12 آذر، 1402
22,781
25,900

میلگرد ذوبی 22 A3 طول 12

میلگرد ذوب آهن 12 آذر، 1402
22,672
25,900

میلگرد ذوبی 25 A3 طول 12

میلگرد ذوب آهن 12 آذر، 1402
22,781
25,900

میلگرد ذوبی 28 A3 طول 12

میلگرد ذوب آهن 12 آذر، 1402
22,454
25,900

میلگرد ذوبی 32 A3 طول 12

میلگرد ذوب آهن 12 آذر، 1402
22,454
25,900

میلگرد 22 A3 طول 12 کاوه تیکمه داش

میلگرد کاوه تیکمه داش 12 آذر، 1402
21,500
22,300

میلگرد 25 A3 طول 12 کاوه تیکمه داش

میلگرد کاوه تیکمه داش 12 آذر، 1402
22,236
25,300

میلگرد 28 A3 طول 12 کاوه تیکمه داش

میلگرد کاوه تیکمه داش 12 آذر، 1402
22,236
25,300

میلگرد 32 A3 طول 12 کاوه تیکمه داش

میلگرد کاوه تیکمه داش 12 آذر، 1402
22,236
25,300

میلگرد 10 A3 طول 12 نیشابور (فولاد خراسان)

میلگرد نیشابور (فولاد خراسان) 12 آذر، 1402
23,653
23,653

میلگرد 12 A3 طول 12 نیشابور (فولاد خراسان)

میلگرد نیشابور (فولاد خراسان) 12 آذر، 1402
23,653
24,200

میلگرد 14 A3 طول 12 نیشابور (فولاد خراسان)

میلگرد نیشابور (فولاد خراسان) 12 آذر، 1402
22,600
23,000

میلگرد 16 A3 طول 12 نیشابور (فولاد خراسان)

میلگرد نیشابور (فولاد خراسان) 12 آذر، 1402
22,345
23,000

میلگرد 18 A3 طول 12 نیشابور (فولاد خراسان)

میلگرد نیشابور (فولاد خراسان) 12 آذر، 1402
22,345
23,000

میلگرد 20 A3 طول 12 نیشابور (فولاد خراسان)

میلگرد نیشابور (فولاد خراسان) 12 آذر، 1402
22,345
23,000

میلگرد 22 A3 طول 12 نیشابور (فولاد خراسان)

میلگرد نیشابور (فولاد خراسان) 12 آذر، 1402
22,345
23,000

میلگرد 25 A3 طول 12 نیشابور (فولاد خراسان)

میلگرد نیشابور (فولاد خراسان) 12 آذر، 1402
22,345
23,000

میلگرد 28 A3 طول 12 نیشابور (فولاد خراسان)

میلگرد نیشابور (فولاد خراسان) 12 آذر، 1402
22,345
23,000

میلگرد 32 A3 طول 12 نیشابور (فولاد خراسان)

میلگرد نیشابور (فولاد خراسان) 12 آذر، 1402
23,000
24,743

میلگرد 8 A2 طول 12 کیان فولاد ابهر

میلگرد کیان فولاد ابهر 12 آذر، 1402
22,607
23,762

میلگرد 10 A2 طول 12 کیان فولاد ابهر

میلگرد کیان فولاد ابهر 12 آذر، 1402
21,691
21,691

میلگرد 12 A2 طول 12 کیان فولاد ابهر

میلگرد کیان فولاد ابهر 12 آذر، 1402
21,691
21,691

میلگرد 14 A3 طول 12 کیان فولاد ابهر

میلگرد کیان فولاد ابهر 12 آذر، 1402
21,582
21,691

میلگرد 16 A3 طول 12 کیان فولاد ابهر

میلگرد کیان فولاد ابهر 12 آذر، 1402
21,582
21,691

میلگرد 18 A3 طول 12 کیان فولاد ابهر

میلگرد کیان فولاد ابهر 12 آذر، 1402
21,582
21,691

میلگرد 20 A3 طول 12 کیان فولاد ابهر

میلگرد کیان فولاد ابهر 12 آذر، 1402
21,582
21,691

میلگرد 22 A3 طول 12 کیان فولاد ابهر

میلگرد کیان فولاد ابهر 12 آذر، 1402
21,582
21,691

میلگرد 25 A3 طول 12 کیان فولاد ابهر

میلگرد کیان فولاد ابهر 12 آذر، 1402
21,582
21,691

میلگرد 14 A3 طول 12 ذوب آهن و نورد کرمان

میلگرد ذوب آهن و نورد کرمان 12 آذر، 1402
21,184
21,300

میلگرد 16 A3 طول 12 ذوب آهن و نورد کرمان

میلگرد ذوب آهن و نورد کرمان 12 آذر، 1402
21,200
21,300

میلگرد 14 A3 طول 12 پرشین فولاد

میلگرد پرشین فولاد 12 آذر، 1402
21,582
24,050

میلگرد 16 A3 طول 12 پرشین فولاد

میلگرد پرشین فولاد 12 آذر، 1402
21,582
25,600

میلگرد 18 A3 طول 12 پرشین فولاد

میلگرد پرشین فولاد 12 آذر، 1402
21,582
24,000

میلگرد 20 A3 طول 12 پرشین فولاد

میلگرد پرشین فولاد 12 آذر، 1402
21,582
24,000

میلگرد 22 A3 طول 12 پرشین فولاد

میلگرد پرشین فولاد 12 آذر، 1402
21,582
24,000

میلگرد 25 A3 طول 12 پرشین فولاد

میلگرد پرشین فولاد 12 آذر، 1402
21,582
24,000

میلگرد 32 A3 طول 12 پرشین فولاد

میلگرد پرشین فولاد 12 آذر، 1402
21,582
24,050

میلگرد آجدار 10 A3 امیرکبیر خزر

میلگرد فولاد امیرکبیر خزر 12 آذر، 1402
22,950
24,002

میلگرد آجدار 12 A3 امیرکبیر خزر

میلگرد فولاد امیرکبیر خزر 12 آذر، 1402
22,328
23,100

میلگرد آجدار 14 A3 امیرکبیر خزر

میلگرد فولاد امیرکبیر خزر 12 آذر، 1402
22,000
23,000

میلگرد آجدار 16 A3 امیرکبیر خزر

میلگرد فولاد امیرکبیر خزر 12 آذر، 1402
22,000
23,000

میلگرد آجدار 18 A3 امیرکبیر خزر

میلگرد فولاد امیرکبیر خزر 12 آذر، 1402
21,827
23,000

میلگرد آجدار 20 A3 امیرکبیر خزر

میلگرد فولاد امیرکبیر خزر 12 آذر، 1402
21,827
23,000

میلگرد آجدار 22 A3 امیرکبیر خزر

میلگرد فولاد امیرکبیر خزر 12 آذر، 1402
21,827
23,000

میلگرد آجدار 25 A3 امیرکبیر خزر

میلگرد فولاد امیرکبیر خزر 12 آذر، 1402
21,827
22,600

میلگرد آجدار 28 A3 امیرکبیر خزر

میلگرد فولاد امیرکبیر خزر 12 آذر، 1402
22,018
22,900

قیمت میلگرد

یکی از اساسی ترین و در اصل کامل کننده بتن ساختمان سازی میلگرد است. از میان انواع میلگرد، یکی از پرکاربردترین با درخواست های بالای زیاد، میلگرد آجدار است. قیمت میلگرد آجدار با توجه به ابعاد و اندازه های آنها بسیار متفاوت است. در این مقاله قصد داریم که شما را با عناوین زیر بیشتر آشنا کنیم:

✔ قیمت میلگرد آجدار
✔ انواع میلگرد آجدار
✔ عوامل موثر بر قیمت میلگرد آجدار
✔ کاربرد میلگرد آجدار
✔ نتیجه گیری

دسترسی به قیمت سایر مقاطع:

قیمت میلگرد

قیمت میلگرد ساده

قیمت میلگرد کلاف

قیمت سیم آرماتوربندی

قیمت انواع توری

میلگرد آجدار

میلگردها یکی از پرکاربردترین و پر فروش‌ترین مقاطع فولادی در بازار آهن و فولاد می‌باشند که قیمت آن ارتباط مستقیمی به نرخ ارز در بازار داخلی و خارجی دارد. شما می توانید روزانه در این صفحه قیمت میلگرد آجدار تامین کنندگان مختلفی را مشاهده و مقایسه نمایید. اگر به دنبال خرید میلگرد برای خود و یا مشتریان خود هستید، این صفحه کمک زیادی به شما می‌کند.

قیمت میلگرد آجدار

میلگرد فولادی است طویل واستوانه ای و توپر که مقاومت کششی و تنشی زیادی دارد و یکی از پرکاربردترین مقاطع در بتن ساختمان است. میلگرد آجدار در سایزهای 8 الی 36 و به درخواست مشتری ها حتی تا سایز40 نیز در برخی کارخانه ها تولید می شود. قیمت میلگرد آجدار با توجه به سایزآن نیز متفاوت است. میلگرد ها یکی از اصلی ترین مقاطع فولادی برای ساخت و ساز است به طوری که اطلاع از قیمت میلگرد آجدارو برآورد هزینه های آن قبل از انجام پروژه می تواند در انجام پروژه دخیل باشد. زیرا هزینه های یک پروژه ساختمانی بسته به میزان حجم میلگرد به کار رفته در آن سنجیده می شود.

در سرتاسر جهان در ابتدا میلگرد و سپس تیرآهن جز پرکاربردترین مقاطع فولادی است که مصارف بیشتر دارد و باید محاسبات وزنی ، سایز و.... آن انجام شود. 

فولاد 24 مرجع فولادی بزرگی است که روزانه قیمت میلگرد آجدار و همچنین دیگر مقاطع فولادی مانند تیرآهن، نبشی، ناودانی، انواع ورق و... را اعلام می نماید. نیروهای پشتیبان در این مرجع فولادی در تلاش هستند که با ارائه خدمات بیشتر و بهتر دغدغه مهندسین جهت اطلاع از قیمت میلگرد آجدار و هم چنین دیگر محصولات فولادی را بر طرف کنند.

قیمت میلگرد آجدار

انواع میلگرد آجدار

به طور کلی میلگرد ها به دسته تقسیم می شوند: میلگرد کلافی و ساده و میلگرد آجدار. کاربرد هر کدام از این سه دسته می تواند متفاوت باشد ولی در کل از میلگرد ها به عنوان مکمل بتن در ساخت و ساز استفاده می کنند.  میلگرد ها به چهار روش نورد گرم، نورد سرد، میکروآلیاژی و ترمکس تولید می شوند. قیمت میلگرد آجدار تفاوت چندانی با دو دسته دیگر نمیتواند داشته باشد ولی جز پرکاربرد ترین و هم چنین پر فروش ترین انواع میلگرد ها است. 
میلگرد آجدار نیز از نظر شکل آج و میزان سختی و مقاومت کششی و تنشی به سه دسته تقسیم می شوند که تفاوت و کارایی هر یک از آنها با یکدیگر متفاوت است.

میلگرد آجدارA2: این میلگرد نیمه سخت و نیمه خشک است که آج های فنری و مارپیچی شکلی دارند. خصوصیت این میلگرد این است که ترد و شکننده است و جوشکاری روی آن انجام نشود. این ویژگی موجب می شود که در ساخت خاموت و مش از آنها استفاده می شود.

میلگرد آجدارA3: میلگرد آجدارA3 در میان انواع میلگرد ها از محبوبیت بالایی برخوردار است و درخواست های خرید زیادی نیز دارد. این میلگرد در مقایه با میلگرد آجدار A2 از استحکام و مقاومت بالایی برخوردار است ولی در عین حال مقطع فولادی نیمه سختی است که نباید روی آن جوشکاری انجام داد و یا اینکه آن را خم کرد.

میلگرد آجدارA4: میلگرد آجدار A4 در مقایسه میلگرد آجدار A3 مقاومت و سختی بالاتری دارد ولی شکل ظاهری آن تقریبا شبیه میلگرد آجدار A3 است و کربن بالاتری دارد و به روش ترمکس تولید می شود.

قیمت میلگرد آجدار باتوجه به انواع آن و کاربرد و دیگر دلایلی که در ادامه به آنها می پردازیم، متفاوت است.

انواع میلگرد اجدار

عوامل موثر بر قیمت میلگرد 

قیمت میلگرد آجدار با توجه به خصوصیات و ویژگی هایی از جمله سایز، وزن، شکل ظاهری و میزان تنش و مقاومت آن متغیر می باشد. این موارد جز آن دسته از عوامل تعیین کننده قیمت میلگرد آجدار است اما آنچه که باعث نوسانات قیمت میلگرد آجدار در بازار است، متفاوت می باشد.

از آنجایی که میلگرد آجدار نیز مقطع فولادی است، پس میزان عرضه و تقاضا در بازار های فولادی یکی از عوامل تاثیر گذار بر قیمت میلگرد آجدار می باشد. از دیگر عوامل تاثیر گذار برقیمت می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • مواد اولیه    
 • روش تولید    
 • هزینه های تولید    
 • کارخانه تولید کننده    
 • حمل و نقل    
 • شرایط بازار فولاد

مواردی که ذکر شد نه تنها عامل تاثیر گذار بر قیمت میلگرد آجدارهستند، بلکه قیمت همه مقاطع فولادی را تحت تاثیر قرار می دهند.

کاربرد میلگرد آجدار

از نمونه کاربردهای میلگرد آجدار می توان گفت که در ساخت برج ها، ساختمان ها، اتوس ها( (BRT و پل ها، برای مقاوم سازی و افزایش مقاومت سازه های فلزی در برابر زمین لرزه، و مهمترین کاربرد آن که در مسلح کردن بتن است، استفاده می شود. با توجه به اینکه بتن مقاومت کشش پایینی دارد با استفاده از میلگرد آجدار این مقاومت کششی را تاحدی افزایش می دهند.

با توجه به کاربرد میلگرد آجدار، این میلگرد یکی از پرکاربرد ترین مقطع فولادی است که در خواست های خرید بالایی نیز دارد. جهت مشاهده و اطلاع از قیمت میلگرد آجدار می توانید به وب سایت فولاد 24 مراجعه نمایید.

نحوه خرید میلگرد آجدار

جهت خرید میلگرد آجدار از تامین‌کنندگان سایت فولاد24 می توانید از روش های زیر استفاده کنید:

 1. با انتخاب هر کدام از میلگردها، لیست قیمت تامین کنندگان آن محصول را مشاهده می‌کنید. می‌توانید با کلیک بر روی دکمه تماس کاربر، با آن در ارتباط شوید.
 2. برخی کاربران در وب سایت خود امکان خرید آنلاین میلگرد آجدار را دارند که با مراجعه به پروفایل کاربری هر کدام می توانید آن را مشاهده نمایید. 
 3. یکی دیگر از رایج ترین روش‌ها، مراجعه به بازار فروش میلگرد و ارتباط مستقیم با فروشندگان این محصول است. فولاد 24 اکثر فروشندگان میلگرد آجدار سراسر ایران را در قسمت تامین‌کنندگان جمع آوری کرده است. 
 4. خرید میلگرد از بورس کالا با توجه به عرضه و تقاضا و بدست آوردن نرخ پایه محصولات نیز یکی دیگر از روش های خرید میلگرد می‌باشد با این تفاوت که این روش نیاز به کد بورسی و شرایط خاص خود می‌باشد.

کارخانه های تولید کننده میلگرد

یکی از خدمات فولاد24 نشان دادن قیمت میلگرد با فیلتر کارخانه های تولید کننده می‌باشد. شما هم اگر تامین کننده این مقاطع هستید می‌توانید قیمت خود را به صورت روزانه و رایگان در این صفحه وارد نمایید. در صورت داشتن هر سوال با شماره 03135060 تماس حاصل فرمایید. کارخانه های تولید کننده میلگرد عبارتند از:

 • میلگرد آجدار فولاد معراج البرز گلستان
 • میلگرد آجدار نورد گرم سمنان
 • میلگرد آذر فولاد امین
 • میلگرد آریا ذوب
 • میلگرد آریان فولاد
 • میلگرد آناهیتا گیلان
 • میلگرد ارگ تبریز
 • میلگرد بافق یزد
 • میلگرد پرشین فولاد
 • میلگرد جهان فولاد سیرجان
 • میلگرد جهان فولاد غرب
 • میلگرد حسن رود (گیلان)
 • میلگرد خرمدشت
 • میلگرد درپاد تبریز
 • میلگرد ذوب آهن
 • میلگرد ذوب آهن مهیار اردبیل
 • میلگرد ذوب آهن و نورد کرمان
 • میلگرد راد همدان
 • میلگرد روهینا دزفول
 • میلگرد سیادن ابهر
 • میلگرد سیرجان حدید جنوب
 • میلگرد شاهرود
 • میلگرد شاهین بناب
 • میلگرد صبا فولاد زاگرس
 • میلگرد ظفر بناب
 • میلگرد فایکو (البرز ایرانیان)
 • میلگرد فولاد امیرکبیر خزر
 • میلگرد فولاد پارس سیستان
 • میلگرد قائم
 • میلگرد کاوه تیکمه داش
 • میلگرد کویر کاشان
 • میلگرد کیان فولاد ابهر
 • میلگرد کیان کاشان
 • میلگرد گروه ملی
 • میلگرد گلستان
 • میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)
 • میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)
 • میلگرد نیک صدرا طوس
 • میلگرد هشترود
 • میلگرد هیربد زرندیه
 • میلگرد یزد (احرامیان) 

قیمت روز میلگرد

قیمت روز میلگرد به عنوان یکی از مهمترین مولفه‌های در دسترسی به مواد ساختمانی و در عملیات ساخت و ساز اهمیت بسیاری دارد. این موضوع به معنای واقعی، یک کلید است که در خرید هوشمند و مدیریت موفق پروژه‌های ساختمانی تأثیرگذار است. در زیر به برخی از جنبه‌های مهم اطلاع از قیمت روز میلگرد پرداخته خواهد شد.

1. برنامه‌ریزی مالی موثر:

اطلاع از قیمت روز میلگرد به مهندسان، معماران، و سازندگان این امکان را می‌دهد تا برنامه‌ریزی مالی دقیقتری برای پروژه‌های ساختمانی خود داشته باشند. این اطلاعات، در تصمیم‌گیری‌های مالی و تعیین بودجه تاثیرگذار است.

2. مقایسه قیمت‌ها و کیفیت:

اطلاع از قیمت روز میلگرد به سازندگان این امکان را می‌دهد تا بین تأمین‌کنندگان مختلف قیمت‌ها و کیفیت محصولات را مقایسه کنند. این اطلاعات، انتخاب بهترین گزینه با توجه به نیازهای پروژه را تسهیل می‌کند.

3. پیش‌بینی تغییرات بازار:

با دنبال کردن قیمت روز میلگرد، فرد می‌تواند تغییرات بازار را پیش‌بینی کرده و به‌روز بودن در مورد روندهای بازاری را حفظ کند. این اطلاعات به تصمیم‌گیری‌های بهتر در زمینه زمان‌بندی خرید و ساخت میلگرد کمک می‌کند.

4. مدیریت ریسک مالی:

با توجه به پیچیدگی بازار، مدیریت ریسک مالی امری حیاتی است. اطلاع از قیمت روز میلگرد به سازندگان این امکان را می‌دهد تا بهترین استراتژی‌ها را برای کاهش ریسک‌های مالی در پروژه‌های ساختمانی خود اتخاذ کنند.

5. کاهش هزینه‌های اضافی:

اطلاع به‌روز از قیمت روز میلگرد، از هدررفت مالی جلوگیری می‌کند. سازندگان می‌توانند با زمان‌بندی مناسب خریدها و به‌روز بودن با تغییرات بازار، از هزینه‌های اضافی جلوگیری کنند.

6. تأثیر بر کیفیت ساخت:

قیمت روز میلگرد به معماران و مهندسان این امکان را می‌دهد تا در تأمین مواد با کیفیت و استانداردهای لازم تأکید داشته باشند. این موضوع به نوعی به بهبود کیفیت ساخت و پایداری پروژه‌ها کمک می‌کند.

با کلیدی بودن اطلاع از قیمت روز میلگرد در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با ساخت و ساز، این اطلاعات به سازندگان و متخصصان این حوزه ابزاری قدرتمند در دسترسی به پروژه‌های موفق و مدیریت موفق را فراهم می‌کند.

قیمت میلگرد امروز در سایت فولاد ۲۴

جهت مشاهده قیمت میلگرد امروز بصورت اپدیت میتوانید به سایت فولاد ۲۴ مراجعه کنید. تمامی قیمت ها در سایت فولاد ۲۴ آپدیت است و با خیال راحت به مقایسه و استعلام قیمت بپردازید.

ویدئو تولید میلگرد آجدار

اپلیکیشن فولاد 24

مجموعه ما پس از نیم دهه فعالیت در حوزه فولاد و آهن، *اپلیکیشن* خود را جهت سهولت فعالان این بازار راه اندازی کرده است. از قابلیت‌های اپلیکیشن فولاد24 می‌شود به موارد زیر اشاره کرد:

*مشاهده و ثبت قیمت محصولات و مقایسه کردن آن با همکاران

*مشاهده و درج موجودی بار به صورت روزانه و نامحدود

*مشاهده و درج درخواست خرید به صورت روزانه و نامحدود

*مشاهده آخرین اخبار فولادی به صورت لحظه ای و آنلاین و ...

جهت دانلود اپلیکیشن ( نسخه ios، اندورید و ویندوز) وارد صفحه اصلی سایت شوید و روی لینک مورد نظر کلیک کنید و آن را نصب نمایید.
 

×