قیمت ورق گرم سیاه

تمامی قیمت ها با ارزش افزوده می باشد .
عنوان قیمت (تومان)

ورق سیاه 10 شیت 6*2 اکسین

قیمت ورق سیاه اکسین 12 آذر، 1402
33,500
35,425

ورق سیاه 10 شیت 12*2 اکسین

قیمت ورق سیاه اکسین 12 آذر، 1402
33,700
34,550

ورق سیاه 12 شیت 6*2 اکسین

قیمت ورق سیاه اکسین 12 آذر، 1402
33,500
35,425

ورق سیاه 12 شیت 12*2 اکسین

قیمت ورق سیاه اکسین 12 آذر، 1402
33,700
34,550

ورق سیاه 15 شیت 6*2 اکسین

قیمت ورق سیاه اکسین 12 آذر، 1402
33,200
35,600

ورق سیاه 20 شیت 6*2 اکسین

قیمت ورق سیاه اکسین 12 آذر، 1402
30,300
33,100

ورق سیاه 25 شیت 6*2 اکسین

قیمت ورق سیاه اکسین 12 آذر، 1402
29,997
32,800

ورق سیاه 25 شیت 12*2 اکسین

قیمت ورق سیاه اکسین 12 آذر، 1402
32,800
32,800

ورق سیاه 30 شیت 6*2 اکسین

قیمت ورق سیاه اکسین 12 آذر، 1402
30,597
33,354

ورق سیاه 35 شیت 6*2 اکسین

قیمت ورق سیاه اکسین 12 آذر، 1402
31,800
33,790

ورق سیاه 40 شیت 6*2 اکسین

قیمت ورق سیاه اکسین 12 آذر، 1402
31,000
33,790

ورق سیاه 20 شیت 1.25*6 کاویان

قیمت ورق سیاه کاویان 12 آذر، 1402
25,500
26,900

ورق سیاه 20 شیت 1.5*6 کاویان

قیمت ورق سیاه کاویان 12 آذر، 1402
27,500
30,902

ورق سیاه 25 شیت 1.25*6 کاویان

قیمت ورق سیاه کاویان 12 آذر، 1402
25,500
26,900

ورق سیاه 25 شیت 1.5*6 کاویان

قیمت ورق سیاه کاویان 12 آذر، 1402
27,500
30,902

ورق سیاه 30 شیت 1.25*6 کاویان

قیمت ورق سیاه کاویان 12 آذر، 1402
25,500
27,800

ورق سیاه 30 شیت 1.5*6 کاویان

قیمت ورق سیاه کاویان 12 آذر، 1402
27,500
30,804

ورق سیاه 35 شیت 1.25*6 کاویان

قیمت ورق سیاه کاویان 12 آذر، 1402
25,500
28,000

ورق سیاه 35 شیت 1.5*6 کاویان

قیمت ورق سیاه کاویان 12 آذر، 1402
27,500
30,300

ورق سیاه 40 شیت 1.25*6 کاویان

قیمت ورق سیاه کاویان 12 آذر، 1402
25,500
28,410

ورق سیاه 3 عرض 1.5 فولاد مبارکه

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه 12 آذر، 1402
35,861
39,000

ورق سیاه 4 عرض 1.5 فولاد مبارکه

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه 12 آذر، 1402
34,771
38,000

ورق سیاه 6 عرض 1.5 فولاد مبارکه

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه 12 آذر، 1402
35,861
39,000

ورق سیاه 8 عرض 1.5 فولاد مبارکه

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه 12 آذر، 1402
34,880
39,000

ورق سیاه 10 عرض 1.5 فولاد مبارکه

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه 12 آذر، 1402
33,790
37,500

ورق سیاه 12 عرض 1.5 فولاد مبارکه

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه 12 آذر، 1402
33,790
37,500

ورق سیاه 15 عرض 1.5 فولاد مبارکه

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه 12 آذر، 1402
33,790
37,500

ورق سیاه 5 عرض 1.5 فولاد مبارکه

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه 12 آذر، 1402
34,771
39,000

ورق سیاه 2 عرض 1.50 فولاد مبارکه

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه 12 آذر، 1402
38,800
38,800

ورق سیاه 2.5 عرض 1.50 فولاد مبارکه

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه 12 آذر، 1402
37,300
37,300

ورق سیاه 8 شیت 6*2 اکسین

قیمت ورق سیاه اکسین 12 آذر، 1402
39,600
41,093

ورق سیاه 35 شیت 12*2 اکسین

قیمت ورق سیاه اکسین 12 آذر، 1402
31,600
31,600

ورق سیاه 40 شیت 12*2 اکسین

قیمت ورق سیاه اکسین 12 آذر، 1402
30,597
30,597

ورق سیاه 45 شیت 12*2 اکسین

قیمت ورق سیاه اکسین 12 آذر، 1402
28,500
28,602

ورق سیاه 50 شیت 12*2 اکسین

قیمت ورق سیاه اکسین 12 آذر، 1402
30,597
30,800

ورق سیاه 2 عرض 1 فولاد مبارکه

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه 12 آذر، 1402
37,387
38,200

ورق سیاه 2 عرض 1.25 فولاد مبارکه

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه 12 آذر، 1402
35,098
37,100

ورق سیاه 3 عرض 1.25 فولاد مبارکه

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه 12 آذر، 1402
35,861
37,104

ورق سیاه 4 عرض 1.25 فولاد مبارکه

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه 12 آذر، 1402
33,790
35,600

ورق سیاه 5 عرض 1.25 فولاد مبارکه

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه 12 آذر، 1402
36,603
36,603

ورق سیاه 5 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه 12 آذر، 1402
35,905
35,905

ورق سیاه 6 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه 12 آذر، 1402
34,406
38,401

ورق سیاه 8 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه 12 آذر، 1402
35,534
38,401

ورق سیاه 10 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه 12 آذر، 1402
34,444
35,796

ورق سیاه 12 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه 12 آذر، 1402
34,444
36,297

ورق سیاه 15 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه 12 آذر، 1402
34,444
36,297

ورق سیاه 3 عرض 1 فولاد مبارکه

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه 12 آذر، 1402
34,500
38,096

ورق سیاه 3 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه 12 آذر، 1402
38,401
39,000

ورق سیاه 4 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه 12 آذر، 1402
38,401
38,401

ورق سیاه 5 عرض 1 فولاد مبارکه

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه 12 آذر، 1402
35,306
35,306

قیمت ورق گرم (سیاه)

ورق‌های فولادی در طی فرآیند نورد گرم تبدیل به ورق گرم (سیاه) می‌شوند. یکی از پرکاربردترین انواع ورق‌ها در حوزه فعالیت‌های فولادی و ساخت و ساز ورق گرم (سیاه) می‌باشد. در این مقاله قصد داریم شما را با عناوین زیر در رابطه با قیمت ورق گرم (سیاه) و عوامل موثر بر آن بیشتر آشنا کنیم:

✔ قیمت ورق گرم (سیاه)

✔ مشخصات ورق گرم (سیاه)

✔ انواع ورق گرم (سیاه)

✔ کاربرد ورق گرم (سیاه)

✔ عوامل موثر بر قیمت ورق گرم (سیاه)

✔ نتیجه گیری

 

قیمت ورق گرم (سیاه)

با توجه به مقاومت بالای ورق های گرم در برابر خوردگی و زنگ زدگی کاربرد و درخواست خرید این محصول بسیار بالا است. مهندسین در صنایع مختلف به دنبال اطلاعاتی در رابطه با قیمت ورق گرم (سیاه) می‌باشند، از آن جهت که بازارهای فولادی نیز تحت تاثیر نوساناتی که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد، قرار می‌گیرند، در نتیجه اطلاع از قیمت ورق گرم (سیاه) و سایر محصولات فولادی غیر قابل پیش بینی می‌باشد و این یکی از دغدغه‌های مهندسین در حوزه‌های مختلف است. فولاد24 این دغدغه را برای تمامی مصرف کنندگان این محصول بر طرف کرده است و روزانه قیمت ورق گرم (سیاه)  و دیگر مقاطع فولادی را به صورت آپدیت شده اعلام می‌نماید.

مشاهده قیمت سایر ورق ها:

قیمت ورق روغنی

قیمت ورق گالوانیزه

قیمت ورق اسید شویی

قیمت ورق قلع اندود


قیمت ورق سیاه

 

مشخصات ورق گرم (سیاه)

ورق گرم در برابر زنگ زدگی و همچنین خوردگی، از مقاومت بسیار بالایی برخوردار است. این ورق‌ها مقاومت کششی بالایی دارند. ورق سیاه دارای خاصیت ارتجاعی و همچنین خاصیت چکش‌خواری بالایی است. ورق‌های گرم استحکام و عمر مفید بالایی دارند. این ورق‌ها کاربرد گستره‌ای دارند و معمولا از آنها برای تولید دیگر محصولات ثانویه استفاده می‌شود.

رایج ترین ابعاد ورق های سیاه که در بازار موجود است :

ضخامت ورق سیاه 1.5 تا 100 میلی‌متر
عرض ورق سیاه از 100 سانتی‌متر تا 200 سانتی‌متر
طول ورق سیاه بدون محدودیت

 

انواع ورق گرم (سیاه)

در بازار انواع مختلفی از این محصولات وجود دارد. آنها با توجه به کیفیت مواد اولیه‌ای که در آنها بکار گرفته شده است، کاربرد، اندازه، ضخامت و وضعیت آلیاژ‌ها، به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند.

  • ورق صنعتی سیاه: این ورق‌ها در صنایع بزرگ مورد استفاده قرار می‌گیرند.
  • ورق سیاه معمولی: این ورق‌ها بر اساس مقدار کربن موجود در آلیاژشان، به دو گرید st37 و st53 تقسیم می‌شوند.
  • ورق سیاه شیت یا فابریک
  • ورق سیاه رولی یا کلاف

 

کاربردهای ورق سیاه

ورق‌های گرم مقاومت کششی بالایی دارند و از خاصیت ارتجاعی و چکش خوری بالایی نیز برخوردار است. ورق‌های گرم کاربرد زیادی دارند که یکی از کاربردهای بارز این ورق‌ها این است که از آنها برای ساخت محصولات ثانویه استفاده می‌شود و این امر با توجه به قیمت ورق گرم (سیاه) بسیار مقرون به صرفه می‌باشد. ورق گرم (سیاه) با توجه به کاربرد، ضخامت، ابعاد و آلیاژ به کار رفته در آن به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند که قیمت ورق گرم (سیاه) با توجه به انواع آن متفاوت است.

برای تولید بسیاری از محصولات فولادی ثانویه از ورق گرم استفاده می‌کنند. مانند صنعت کشتی‌سازی، صنعت خودروسازی، صنعت نفت، صنعت پتروشیمی و پالایشگاه‌ها، صنعت راه‌سازی و عمران نیز از دیگر متقاضیان این ورق‌ها هستند.

ورق صنعتی سیاه: این ورق ها در صنایع بزرگ مورد استفاده قرار میگیرند.

ورق سیاه معمولی: این ورق ها بر اساس مقدار کربن موجود در آلیاژشان به دو گرید st53 وst37 تقسیم میشوند.

ورق سیاه شیت یا فابریک: ورق‌های فابریک یا شیت ورق های سفارشی هستند یعنی مشتری ابعاد و ضخامت مورد نیاز خود را به کارخانه اعلام میکند و ورق‌های گرم را متناسب با سفارش خود تحویل میگیرد.

ورق سیاه رولی یا کلاف: ورق سیاه رولی یا کلاف هیچ گونه محدودیت طولی ندارند چون به صورت رول هستند و در عرض‌های 1،1.25،1.5،2 و در ضخامت‌های 1.5 تا 15 میلیمتر متغیر میباشد.

برای تولید بسیاری از محصولات فولادی ثانویه از ورق گرم استفاده می‌کنند. مانند صنعت کشتی‌سازی، صنعت خودروسازی، ماشین آلات سنگین، صنعت نفت، صنعت پتروشیمی و پالایشگاه‌ها، صنعت راه‌سازی، کانتینرها، صنعت تاسیساتی، زیربند ماشین و عمران نیز از دیگر متقاضیان این ورق‌ها هستند.

 

عوامل موثر بر قیمت ورق گرم (سیاه)

ورق‌های فولادی به صورت رول و شیت در بازار های فولادی موجود است. یکی از عواملی که باید هنگام خرید به آنها توجه شود و تاثیر مستقیم بر قیمت ورق گرم (سیاه) می‌گذارد، ضخامت شیت است. زیرا محصولات فولادی را هر یک کیلوگرم محاسبه می‌کنند و هزینه ورق‌های گرم به صورت رول  یا شیت پایین تر است. 

عوامل زیادی می‌تواند بر قیمت ورق گرم (سیاه) تاثیر گذار باشد از جمله: ضخامت، ابعاد، طول، قیمت مواد اولیه، نوسانات بازارهای ارزی، شرایط بازارهای جهانی، کارخانه و برند تولید کننده، حمل و نقل، هزینه‌های تولید، نوع ورق و... می‌باشد.

بهترین راه  برای اطلاع از قیمت ورق گرم (سیاه) می‌تواند مراجعه به وب سایت فولاد 24 باشد. 

 

نتیجه گیری

در این مقاله سعی کردیم تا حدودی شما را با ورق گرم و عوامل موثر بر قیمت ورق گرم (سیاه) آشنا کنیم. با در نظر گرفتن این موضوع که ورق سیاه یکی از پر کاربرد ترین ورق‌های فولادی در حوزه‌های مختلف می‌باشد درخواست‌های خرید بالایی نیز دارد و این امر موجب می‌شود تا مصرف کنندگان این محصول به دنبال قیمت ورق سیاه (گرم) باشند. فولاد 24 مرجع فولادی بزرگی است که به صورات روزانه قیمت ورق گرم (سیاه) و سایر مقاطع فولادی را اعلام می‌نماید.
 

خرید ورق گرم (سیاه)

صنایعی که به دنبال خرید انواع ورق گرم (سیاه) هستند، باید قیمت روز ورق گرم (سیاه) در بازار را بررسی کنند. قیمت روز ورق گرم (سیاه) تاثیر زیادی از میزان تقاضای روزانه بازار می‌گیرد. متقاضیان خرید ورق گرم (سیاه) می‌توانند قیمت جدید ورق گرم (سیاه) را از وب سایت تخصصی فولاد 24 دریافت نمایند. در این وب سایت قیمت‌ها به صورت روزانه در حال آپدیت شدن هستند؛ بنابراین کاربران می‌توانند به راحتی از قیمت ورق گرم و دیگر محصولات فولادی با خبر شوند.

تولید ورق سیاه

×