چت

ورق سیاه 8 شیت 12*2 اکسین

ورق سیاه اکسین
ضخامت (mm) : 8 ابعاد (m) : 12*2 حالت : شیت

ورق سیاه 8 شیت 12*2 اکسین

3 هفته پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ثامن تجارت

امتیاز کاربر : %46

ورق سیاه 8 شیت 12*2 اکسین

3 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهنگرام

امتیاز کاربر : %60

ورق سیاه 8 شیت 12*2 اکسین

5 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

زرین تجارت فولاد مهفام

امتیاز کاربر : %65

ورق سیاه 8 شیت 12*2 اکسین

5 ماه پیش
41,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آرمان تجارت آرون . پیوان

امتیاز کاربر : %62

ورق سیاه 8 شیت 12*2 اکسین

5 ماه پیش
41,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 8 شیت 12*2 اکسین

5 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

اکسین فیدار کارون

امتیاز کاربر : %85

ورق سیاه 8 شیت 12*2 اکسین

6 ماه پیش
38,900 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

شرکت بازرگانی فرد خوزستان

امتیاز کاربر : %98

ورق سیاه 8 شیت 12*2 اکسین

6 ماه پیش
38,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 8 شیت 12*2 اکسین

7 ماه پیش
38,804 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مهد فولاد کیان

امتیاز کاربر : %73

ورق سیاه 8 شیت 12*2 اکسین

9 ماه پیش
39,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مهد فولاد کیان

امتیاز کاربر : %73

ورق سیاه 8 شیت 12*2 اکسین

2 سال پیش
38,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن پلاس

امتیاز کاربر : %66

ورق سیاه 8 شیت 12*2 اکسین

2 سال پیش
38,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!
×