تمامی قیمت ها با ارزش افزوده می باشد .
عنوان قیمت (تومان)

دولومیت کلسینه تیوا صنعت ماهان

فرآورده های معدنی 08 آذر، 1402

دولومیت زینتره تیوا صنعت ماهان

فرآورده های معدنی 08 آذر، 1402

منیزیت زینتره تیوا صنعت ماهان

فرآورده های معدنی 08 آذر، 1402

بریکت سرد

بریکت 07 آذر، 1402

آهن اسفنجی بافق یزد

آهن اسفنجی 01 آبان، 1402

آهن اسفنجی اردکان

آهن اسفنجی 01 آبان، 1402

آهن اسفنجی پارس فولاد سبزوار

آهن اسفنجی 30 مهر، 1402

آهن اسفنجی میانه

آهن اسفنجی 30 مهر، 1402

آهن اسفنجی قاینات

آهن اسفنجی 30 مهر، 1402

کنسانتره سنگ آهن گهر زمین

کنسانتره 30 مهر، 1402

آهن اسفنجی گل گهر

آهن اسفنجی 30 مهر، 1402

گندله چادرملو

گندله 19 شهریور، 1402

گندله اپال پارسیان سنگان

گندله 19 شهریور، 1402

گندله سنگ آهن مرکزی ایران

گندله 19 شهریور، 1402

گندله گهر زمین

گندله 19 شهریور، 1402

بریکت گرم

بریکت 15 شهریور، 1402

کنسانتره زرند ایرانیان

کنسانتره 15 شهریور، 1402

کنسانتره سنگ آهن مرکزی ایران

کنسانتره 15 شهریور، 1402

کنسانتره سنگ آهن سنگان

کنسانتره 15 شهریور، 1402

کنسانتره اپال پارسیان سنگان

کنسانتره 15 شهریور، 1402

کنسانتره توسعه فراگیر سناباد(سیمیدکو)

کنسانتره 15 شهریور، 1402

کنسانتره گل گهر

کنسانتره 15 شهریور، 1402

کنسانتره شرق کاوه

کنسانتره 15 شهریور، 1402

کنسانتره سنگان خراسان

کنسانتره 15 شهریور، 1402

کنسانتره چادرملو

کنسانتره 15 شهریور، 1402

سنگ آهن هماتیت

سنگ آهن 15 شهریور، 1402

سنگ آهن مگنتیت

سنگ آهن 15 شهریور، 1402

سنگ آهن گوتیت

سنگ آهن 15 شهریور، 1402

آهن اسفنجی احیا استیل فولاد بافت

آهن اسفنجی 15 شهریور، 1402

آهن اسفنجی غدیر نی ریز

آهن اسفنجی 15 شهریور، 1402

گندله بوتیای ایرانیان

گندله 15 شهریور، 1402

گندله زرند ایرانیان

گندله 15 شهریور، 1402

گندله گل گهر

گندله

کلوخه گل گهر

کلوخه آهن

کلوخه چادرملو

کلوخه آهن

کلوخه اپال پارسیان

کلوخه آهن

کلوخه بوتیای ایرانیان

کلوخه آهن

کلوخه زرند ایرانیان

کلوخه آهن

کلوخه سنگ آهن مرکزی ایران

کلوخه آهن

کلوخه گهر زمین

کلوخه آهن

کلوخه مس زنجان

کلوخه مس

کلوخه مس کرمان

کلوخه مس

کلوخه مس انگوران

کلوخه مس

آهک کلسینه تیوا صنعت ماهان

فرآورده های معدنی
×