قیمت شمش فولادی تولید قزوین
آخرین بروز رسانی : 24 فروردین، 1400
ردیف عنوان سایز (mm) طول شاخه (m) واحد محل تحویل گرید قیمت (تومان) نوسان
1 شمش فولادی 150*150 قزوین (12 متری)
سایز (mm) : 150*150 طول شاخه (m) : 12 محل تحویل : کارخانه گرید : 5SP
150*150 12 کیلوگرم کارخانه 5SP
12,150
24 فروردین، 1400
قیمت شمش فولادی تولید یزد
آخرین بروز رسانی : 24 فروردین، 1400
ردیف عنوان سایز (mm) طول شاخه (m) واحد محل تحویل گرید قیمت (تومان) نوسان
1 شمش فولادی 100*100 یزد (6 متری)
سایز (mm) : 100*100 طول شاخه (m) : 6 محل تحویل : کارخانه گرید : 5SP
100*100 6 کیلوگرم کارخانه 5SP
12,050
24 فروردین، 1400
2 شمش فولادی 125*125 یزد (6 متری)
سایز (mm) : 125*125 طول شاخه (m) : 6 محل تحویل : کارخانه گرید : 5SP
125*125 6 کیلوگرم کارخانه 5SP
12,000
24 فروردین، 1400
3 شمش فولادی 150*150 یزد (6 متری)
سایز (mm) : 150*150 طول شاخه (m) : 6 محل تحویل : کارخانه گرید : 5SP
150*150 6 کیلوگرم کارخانه 5SP
12,050
24 فروردین، 1400
قیمت شمش فولادی اصفهان
آخرین بروز رسانی : 24 فروردین، 1400
ردیف عنوان سایز (mm) طول شاخه (m) واحد محل تحویل گرید قیمت (تومان) نوسان
1 شمش فولادی 120*120 اصفهان (12 متری)
سایز (mm) : 120*120 طول شاخه (m) : 12 محل تحویل : کارخانه گرید : 5SP
120*120 12 کیلوگرم کارخانه 5SP
12,050
24 فروردین، 1400
2 شمش فولادی 125*125 اصفهان (6 متری)
سایز (mm) : 125*125 طول شاخه (m) : 6 محل تحویل : کارخانه گرید : 5SP
125*125 6 کیلوگرم کارخانه 5SP
12,050
24 فروردین، 1400
3 شمش فولادی 150*150 اصفهان (12 متری)
سایز (mm) : 150*150 طول شاخه (m) : 12 محل تحویل : کارخانه گرید : 5SP
150*150 12 کیلوگرم کارخانه 5SP
12,100
24 فروردین، 1400
قیمت ورق گالوانیزه رنگی فولاد مبارکه اصفهان
آخرین بروز رسانی : 24 فروردین، 1400
ردیف عنوان ضخامت (mm) ابعاد (m) رنگ حالت محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 ورق گالوانیزه رنگی سفید یخچالی 0.4 عرض 1 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.4 ابعاد (m) : عرض ۱ رنگ : سفید یخچالی حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.4 عرض ۱ سفید یخچالی رول کارخانه
-
2 ورق گالوانیزه رنگی سفید یخچالی 0.4 عرض 1.25 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.4 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ رنگ : سفید یخچالی حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.4 عرض ۱.۲۵ سفید یخچالی رول کارخانه
-
3 ورق گالوانیزه رنگی قرمز 0.4 عرض 1.25 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.4 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ رنگ : قرمز حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.4 عرض ۱.۲۵ قرمز رول کارخانه
-
4 ورق گالوانیزه رنگی قرمز 0.4 عرض 1 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.4 ابعاد (m) : عرض ۱ رنگ : قرمز حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.4 عرض ۱ قرمز رول کارخانه
-
5 ورق گالوانیزه رنگی نارنجی 0.4 عرض 1 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.4 ابعاد (m) : عرض ۱ رنگ : نارنجی حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.4 عرض ۱ نارنجی رول کارخانه
-
6 ورق گالوانیزه رنگی نارنجی 0.4 عرض 1.25 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.4 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ رنگ : نارنجی حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.4 عرض ۱.۲۵ نارنجی رول کارخانه
-
7 ورق گالوانیزه رنگی نارنجی 0.5 عرض 1.25 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.5 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ رنگ : نارنجی حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.5 عرض ۱.۲۵ نارنجی رول کارخانه
3,500
24 فروردین، 1400
8 ورق گالوانیزه رنگی نارنجی 0.5 عرض 1 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.5 ابعاد (m) : عرض 1 رنگ : نارنجی حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.5 عرض 1 نارنجی رول کارخانه
0
10 بهمن، 1399
9 ورق گالوانیزه رنگی آبی 0.5 عرض 1.25 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.5 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ رنگ : آبی حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.5 عرض ۱.۲۵ آبی رول کارخانه
34,000
24 فروردین، 1400
10 ورق گالوانیزه رنگی قرمز 0.5 عرض 1.25 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.5 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ رنگ : قرمز حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.5 عرض ۱.۲۵ قرمز رول کارخانه
33,500
24 فروردین، 1400
11 ورق گالوانیزه رنگی قهوه ای سوخته 0.5 عرض 1.25 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.5 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ رنگ : قهوه ای سوخته حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.5 عرض ۱.۲۵ قهوه ای سوخته رول کارخانه
0
13 اسفند، 1399
12 ورق گالوانیزه رنگی سفید یخچالی 0.5 عرض 1.25 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.5 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ رنگ : سفید یخچالی حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.5 عرض ۱.۲۵ سفید یخچالی رول کارخانه
34,500
24 فروردین، 1400
13 ورق گالوانیزه رنگی پرتغالی 0.5 عرض 1.25 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.5 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ رنگ : پرتغالی حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.5 عرض ۱.۲۵ پرتغالی رول کارخانه
4,000
24 فروردین، 1400
14 ورق گالوانیزه رنگی پرتغالی 0.5 عرض 1 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.5 ابعاد (m) : عرض ۱ رنگ : پرتغالی حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.5 عرض ۱ پرتغالی رول کارخانه
-
15 ورق گالوانیزه رنگی سفید یخچالی 0.5 عرض 1 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.5 ابعاد (m) : عرض ۱ رنگ : سفید یخچالی حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.5 عرض ۱ سفید یخچالی رول کارخانه
-
16 ورق گالوانیزه رنگی قرمز 0.5 عرض 1 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.5 ابعاد (m) : عرض ۱ رنگ : قرمز حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.5 عرض ۱ قرمز رول کارخانه
-
17 ورق گالوانیزه رنگی قهوه ای سوخته 0.5 عرض 1 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.5 ابعاد (m) : عرض ۱ رنگ : قهوه ای سوخته حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.5 عرض ۱ قهوه ای سوخته رول کارخانه
-
18 ورق گالوانیزه رنگی آبی 0.5 عرض 1 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.5 ابعاد (m) : عرض ۱ رنگ : آبی حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.5 عرض ۱ آبی رول کارخانه
-
19 ورق گالوانیزه رنگی قهوه ای 0.6 عرض 1 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.6 ابعاد (m) : عرض ۱ رنگ : قهوه ای حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.6 عرض ۱ قهوه ای رول کارخانه
-
20 ورق گالوانیزه رنگی قهوه ای 0.6 عرض 1.25 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.6 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ رنگ : قهوه ای حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.6 عرض ۱.۲۵ قهوه ای رول کارخانه
-
21 ورق گالوانیزه رنگی سفید یخچالی 0.6 عرض 1.25 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.6 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ رنگ : سفید یخچالی حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.6 عرض ۱.۲۵ سفید یخچالی رول کارخانه
-
22 ورق گالوانیزه رنگی سفید یخچالی 0.6 عرض 1 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.6 ابعاد (m) : عرض ۱ رنگ : سفید یخچالی حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.6 عرض ۱ سفید یخچالی رول کارخانه
-
23 ورق گالوانیزه رنگی آبی 0.6 عرض 1 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.6 ابعاد (m) : عرض ۱ رنگ : آبی حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.6 عرض ۱ آبی رول کارخانه
-
24 ورق گالوانیزه رنگی آبی 0.6 عرض 1.25 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.6 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ رنگ : آبی حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.6 عرض ۱.۲۵ آبی رول کارخانه
-
25 ورق گالوانیزه رنگی آبی 0.7 عرض 1.25 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.7 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ رنگ : آبی حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.7 عرض ۱.۲۵ آبی رول کارخانه
-
26 ورق گالوانیزه رنگی آبی 0.7 عرض 1 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.7 ابعاد (m) : عرض ۱ رنگ : آبی حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.7 عرض ۱ آبی رول کارخانه
-
27 ورق گالوانیزه رنگی سفید یخچالی 0.7 عرض 1.25 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.7 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ رنگ : سفید یخچالی حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.7 عرض ۱.۲۵ سفید یخچالی رول کارخانه
-
28 ورق گالوانیزه رنگی سفید یخچالی 0.7 عرض 1 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.7 ابعاد (m) : عرض ۱ رنگ : سفید یخچالی حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.7 عرض ۱ سفید یخچالی رول کارخانه
-
29 ورق گالوانیزه رنگی نارنجی 0.7 عرض 1.25 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.7 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ رنگ : نارنجی حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.7 عرض ۱.۲۵ نارنجی رول کارخانه
-
قیمت ورق اسید شویی فولاد مبارکه اصفهان
آخرین بروز رسانی : 24 فروردین، 1400
ردیف عنوان ضخامت (mm) ابعاد (m) حالت محل تحویل گرید قیمت (تومان) نوسان
1 ورق اسیدشویی ضخامت 2 عرض 1 متر
ضخامت (mm) : 2 ابعاد (m) : 1 حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : W22
2 1 رول کارخانه W22
24,300
24 فروردین، 1400
2 ورق اسیدشویی ضخامت 2 عرض 1.25 متر
ضخامت (mm) : 2 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : W22
2 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه W22
23,900
15 فروردین، 1400
3 ورق اسیدشویی ضخامت 2 عرض 1 متر
ضخامت (mm) : 2 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST37
2 عرض ۱ رول کارخانه ST37
-
4 ورق اسیدشویی ضخامت 2 عرض 1.25 متر
ضخامت (mm) : 2 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST37
2 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST37
-
5 ورق اسیدشویی ضخامت 2.5 عرض 1.25 متر
ضخامت (mm) : 2.5 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : W22
2.5 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه W22
-
6 ورق اسیدشویی ضخامت 2.5 عرض 1 متر
ضخامت (mm) : 2.5 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : W22
2.5 عرض ۱ رول کارخانه W22
24,100
24 فروردین، 1400
7 ورق اسیدشویی ضخامت 2.5 عرض 1.25 متر
ضخامت (mm) : 2.5 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST37
2.5 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST37
-
8 ورق اسیدشویی ضخامت 2.5 عرض 1 متر
ضخامت (mm) : 2.5 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST37
2.5 عرض ۱ رول کارخانه ST37
-
9 ورق اسیدشویی ضخامت 3 عرض 1 متر
ضخامت (mm) : 3 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : W22
3 عرض ۱ رول کارخانه W22
-
10 ورق اسیدشویی ضخامت 3 عرض 1.25 متر
ضخامت (mm) : 3 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : W22
3 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه W22
23,000
15 فروردین، 1400
11 ورق اسیدشویی ضخامت 3 عرض 1 متر
ضخامت (mm) : 3 ابعاد (m) : عرض 1 حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST37
3 عرض 1 رول کارخانه ST37
-
12 ورق اسیدشویی ضخامت 3 عرض 1.25 متر
ضخامت (mm) : 3 ابعاد (m) : عرض 1.25 حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST37
3 عرض 1.25 رول کارخانه ST37
-
13 ورق اسیدشویی ضخامت 3.5 عرض 1.25 متر
ضخامت (mm) : 3.5 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST37
3.5 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST37
-
14 ورق اسیدشویی ضخامت 3.5 عرض 1 متر
ضخامت (mm) : 3.5 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST37
3.5 عرض ۱ رول کارخانه ST37
-
15 ورق اسیدشویی ضخامت 4 عرض 1 متر
ضخامت (mm) : 4 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : W22
4 عرض ۱ رول کارخانه W22
-
16 ورق اسیدشویی ضخامت 4 عرض 1.25 متر
ضخامت (mm) : 4 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : W22
4 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه W22
-
17 ورق اسیدشویی ضخامت 4 عرض 1.25 متر
ضخامت (mm) : 4 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST37
4 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST37
-
18 ورق اسیدشویی ضخامت 4 عرض 0.93 متر
ضخامت (mm) : 4 ابعاد (m) : عرض 0.93 حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST37
4 عرض 0.93 رول کارخانه ST37
-
19 ورق اسیدشویی ضخامت 5 عرض 1 متر
ضخامت (mm) : 5 ابعاد (m) : عرض 1 حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : W22
5 عرض 1 رول کارخانه W22
-
20 ورق اسیدشویی ضخامت 5 عرض 1.25 متر
ضخامت (mm) : 5 ابعاد (m) : عرض 1.25 حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : W22
5 عرض 1.25 رول کارخانه W22
-
21 ورق اسیدشویی ضخامت 5 عرض 1.2 متر
ضخامت (mm) : 5 ابعاد (m) : عرض 1.2 حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST37
5 عرض 1.2 رول کارخانه ST37
-
22 ورق اسیدشویی ضخامت 5 عرض 1.33 متر
ضخامت (mm) : 5 ابعاد (m) : عرض 1.33 حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST37
5 عرض 1.33 رول کارخانه ST37
-
قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه
آخرین بروز رسانی : 24 فروردین، 1400
ردیف عنوان ضخامت (mm) ابعاد (m) حالت محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 ورق سیاه 2 عرض 1 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : ۲ ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : بنگاه اصفهان
۲ عرض ۱ رول بنگاه اصفهان
0
13 اسفند، 1399
2 ورق سیاه 2 عرض 1.25 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : ۲ ابعاد (m) : عرض 1.25 حالت : رول محل تحویل : بنگاه اصفهان
۲ عرض 1.25 رول بنگاه اصفهان
21,800
24 فروردین، 1400
3 ورق سیاه 2.5 عرض 1 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 2.5 ابعاد (m) : عرض 1 حالت : رول محل تحویل : بنگاه اصفهان
2.5 عرض 1 رول بنگاه اصفهان
0
17 اسفند، 1399
4 ورق سیاه 2.5 عرض 1.25 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 2.5 ابعاد (m) : عرض 1.25 حالت : رول محل تحویل : بنگاه اصفهان
2.5 عرض 1.25 رول بنگاه اصفهان
0
10 اسفند، 1399
5 ورق سیاه 3 عرض 1.25 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : ۳ ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : بنگاه اصفهان
۳ عرض ۱.۲۵ رول بنگاه اصفهان
19,800
24 فروردین، 1400
6 ورق سیاه 3 عرض 1.5 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : ۳ ابعاد (m) : عرض ۱.۵ حالت : رول محل تحویل : بنگاه اصفهان
۳ عرض ۱.۵ رول بنگاه اصفهان
19,800
24 فروردین، 1400
7 ورق سیاه 4 عرض 1.25 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 4 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : بنگاه اصفهان
4 عرض ۱.۲۵ رول بنگاه اصفهان
19,700
04 اسفند، 1399
8 ورق سیاه 4 عرض 1.5 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 4 ابعاد (m) : عرض ۱.۵ حالت : رول محل تحویل : بنگاه اصفهان
4 عرض ۱.۵ رول بنگاه اصفهان
20,900
24 فروردین، 1400
9 ورق سیاه 5 عرض 1.25 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 5 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : بنگاه اصفهان
5 عرض ۱.۲۵ رول بنگاه اصفهان
0
16 دی، 1399
10 ورق سیاه 5 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 5 ابعاد (m) : 1.5*6 حالت : شیت محل تحویل : بنگاه اصفهان
5 1.5*6 شیت بنگاه اصفهان
-
11 ورق سیاه 6 عرض 1.5 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 6 ابعاد (m) : عرض ۱.۵ حالت : رول محل تحویل : بنگاه اصفهان
6 عرض ۱.۵ رول بنگاه اصفهان
21,000
24 فروردین، 1400
12 ورق سیاه 6 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 6 ابعاد (m) : 1.5*6 حالت : شیت محل تحویل : بنگاه اصفهان
6 1.5*6 شیت بنگاه اصفهان
21,050
24 فروردین، 1400
13 ورق سیاه 8 عرض 1.5 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 8 ابعاد (m) : عرض ۱.۵ حالت : رول محل تحویل : بنگاه اصفهان
8 عرض ۱.۵ رول بنگاه اصفهان
21,000
24 فروردین، 1400
14 ورق سیاه 8 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 8 ابعاد (m) : 1.5*6 حالت : شیت محل تحویل : بنگاه اصفهان
8 1.5*6 شیت بنگاه اصفهان
21,050
24 فروردین، 1400
15 ورق سیاه 10 عرض 1.5 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 10 ابعاد (m) : عرض ۱.۵ حالت : رول محل تحویل : بنگاه اصفهان
10 عرض ۱.۵ رول بنگاه اصفهان
21,000
24 فروردین، 1400
16 ورق سیاه 10 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 10 ابعاد (m) : 1.5*6 حالت : شیت محل تحویل : بنگاه اصفهان
10 1.5*6 شیت بنگاه اصفهان
21,050
24 فروردین، 1400
17 ورق سیاه 12 عرض 1.5 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 12 ابعاد (m) : عرض ۱.۵ حالت : رول محل تحویل : بنگاه اصفهان
12 عرض ۱.۵ رول بنگاه اصفهان
21,000
24 فروردین، 1400
18 ورق سیاه 12 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 12 ابعاد (m) : 1.5*6 حالت : شیت محل تحویل : بنگاه اصفهان
12 1.5*6 شیت بنگاه اصفهان
21,050
24 فروردین، 1400
19 ورق سیاه 15 عرض 1.5 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 15 ابعاد (m) : عرض 1.5 حالت : رول محل تحویل : بنگاه اصفهان
15 عرض 1.5 رول بنگاه اصفهان
21,000
24 فروردین، 1400
20 ورق سیاه 15 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 15 ابعاد (m) : 1.5*6 حالت : شیت محل تحویل : بنگاه اصفهان
15 1.5*6 شیت بنگاه اصفهان
21,050
24 فروردین، 1400
21 ورق سیاه 5 عرض 1.5 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 5 ابعاد (m) : عرض 1.5 حالت : رول محل تحویل : کارخانه
5 عرض 1.5 رول کارخانه
20,600
23 فروردین، 1400
22 ورق سیاه 15 شیت1*6 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 15 ابعاد (m) : 6*1 حالت : شیت محل تحویل : بنگاه اصفهان
15 6*1 شیت بنگاه اصفهان
0
01 بهمن، 1399
23 ورق سیاه 20 شیت 1*6 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 20 ابعاد (m) : 6*1 حالت : شیت محل تحویل : بنگاه اصفهان
20 6*1 شیت بنگاه اصفهان
15,700
10 دی، 1399
24 ورق سیاه 25 شیت 1*6 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 25 ابعاد (m) : 6*1 حالت : شیت محل تحویل : بنگاه اصفهان
25 6*1 شیت بنگاه اصفهان
15,700
10 دی، 1399
25 ورق سیاه 30 شیت 1*6 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 30 ابعاد (m) : 6*1 حالت : شیت محل تحویل : بنگاه اصفهان
30 6*1 شیت بنگاه اصفهان
15,700
10 دی، 1399
قیمت لوله و پروفیل تعاونی فولاد علویجه
آخرین بروز رسانی : 24 فروردین، 1400
ردیف عنوان ضخامت (mm) طول شاخه (m) ابعاد (m) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 پروفیل 2*10*20 تعاونی فولاد علویجه
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 10*20 محل تحویل : کارخانه
2 6 10*20 - کارخانه
22,800
24 فروردین، 1400
2 پروفیل 1.5*10*20 تعاونی فولاد علویجه
ضخامت (mm) : 1.5 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 10*20 محل تحویل : کارخانه
1.5 6 10*20 - کارخانه
-
3 پروفیل 2*20*20 تعاونی فولاد علویجه
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 20*20 محل تحویل : کارخانه
2 6 20*20 - کارخانه
22,800
24 فروردین، 1400
4 پروفیل 2*20*30 تعاونی فولاد علویجه
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 20*30 محل تحویل : کارخانه
2 6 20*30 - کارخانه
22,800
24 فروردین، 1400
5 پروفیل 2.5*20*30 تعاونی فولاد علویجه
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 20*30 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 20*30 - کارخانه
21,500
24 فروردین، 1400
6 پروفیل 2*30*30 تعاونی فولاد علویجه
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 30*30 محل تحویل : کارخانه
2 6 30*30 - کارخانه
22,800
24 فروردین، 1400
7 پروفیل 2*20*40 تعاونی فولاد علویجه
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 20*40 محل تحویل : کارخانه
2 6 20*40 - کارخانه
22,800
24 فروردین، 1400
8 پروفیل 2*40*40 تعاونی فولاد علویجه
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 40*40 محل تحویل : کارخانه
2 6 40*40 - کارخانه
22,800
24 فروردین، 1400
قیمت قوطی و پروفیل شرکت پروفیل یزد
آخرین بروز رسانی : 24 فروردین، 1400
ردیف عنوان ضخامت (mm) طول شاخه (m) ابعاد (m) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 پروفیل 2*40*40 یزد
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 40*40 محل تحویل : کارخانه
2 6 40*40 - کارخانه
22,700
24 فروردین، 1400
2 پروفیل 2.5*40*40 یزد
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 40*40 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 40*40 - کارخانه
20,900
24 فروردین، 1400
قیمت لوله داربستی نیکان پروفیل
آخرین بروز رسانی : 24 فروردین، 1400
ردیف عنوان ضخامت (mm) طول شاخه (m) سایز (inch) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2 نیکان پروفیل
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/2 1 محل تحویل : کارخانه
2 6 1/2 1 کیلوگرم کارخانه
21,600
24 فروردین، 1400
2 لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/2 1 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 1/2 1 کیلوگرم کارخانه
20,400
24 فروردین، 1400
لوله داربستی لوله و پروفیل تهران شرق
آخرین بروز رسانی : 24 فروردین، 1400
ردیف عنوان ضخامت (mm) طول شاخه (m) سایز (inch) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2 تهران شرق
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/2 1
2 6 1/2 1 کیلوگرم کارخانه
22,850
24 فروردین، 1400
2 لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2.5 تهران شرق
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/2 1
2.5 6 1/2 1 کیلوگرم کارخانه
20,550
24 فروردین، 1400