چت

فولاد 24 هیچ خریدار و فروشنده ای را تایید یا رد نمی کند و فرایند اعتبار سنجی قبل از هر معامله ، کاملا بر عهده طرفین می باشد .

تمامی قیمت ها با ارزش افزوده می باشد .
عنوان قیمت (تومان)
میلگرد کلاف ساده 6.5 ذوب آهن میلگرد کلاف ساده ذوب آهن 17 تیر، 1403
28,700
28,900
میلگرد کلاف ساده 5.5 ذوب آهن میلگرد کلاف ساده ذوب آهن 17 تیر، 1403
29,600
30,400
میلگرد کلاف ساده 10 سهند آذر آسیا میلگرد کلاف ساده سهند آذر آسیا 16 تیر، 1403
29,700
29,700
میلگرد کلاف ساده 8 سهند آذر آسیا میلگرد کلاف ساده سهند آذر آسیا 16 تیر، 1403
29,700
29,700
میلگرد کلاف ساده 7 سهند آذر آسیا میلگرد کلاف ساده سهند آذر آسیا 16 تیر، 1403
29,700
29,700
میلگرد کلاف ساده 6.5 سهند آذر آسیا میلگرد کلاف ساده سهند آذر آسیا 16 تیر، 1403
29,700
29,700
میلگرد کلاف ساده 5.5 سهند آذر آسیا میلگرد کلاف ساده سهند آذر آسیا 16 تیر، 1403
29,800
29,800
میلگرد کلاف 6.5 متفرقه میلگرد کلاف متفرقه 03 تیر، 1403
میلگرد کلاف 5.5 متفرقه میلگرد کلاف متفرقه 03 تیر، 1403
میلگرد کلاف ساده 8 ذوب آهن میلگرد کلاف ساده ذوب آهن 30 خرداد، 1403
میلگرد کلاف آجدار 10 کویر کاشان میلگرد کلاف آجدار کویر کاشان 27 خرداد، 1403
میلگرد کلاف آجدار 10 کویر کاشان میلگرد کلاف آجدار کویر کاشان 27 خرداد، 1403
میلگرد کلاف آجدار 8 کویر کاشان میلگرد کلاف آجدار کویر کاشان 27 خرداد، 1403
میلگرد کلاف ساده 12 کویر کاشان میلگرد کلاف ساده کویر کاشان 27 خرداد، 1403
میلگرد کلاف ساده 10 کویر کاشان میلگرد کلاف ساده کویر کاشان 27 خرداد، 1403
میلگرد کلاف ساده 8 کویر کاشان میلگرد کلاف ساده کویر کاشان 27 خرداد، 1403
میلگرد کلاف ساده 7 کویر کاشان میلگرد کلاف ساده کویر کاشان 27 خرداد، 1403
میلگرد کلاف ساده 6.5 کویر کاشان میلگرد کلاف ساده کویر کاشان 27 خرداد، 1403
میلگرد کلاف ساده 5.5 کویر کاشان میلگرد کلاف ساده کویر کاشان 27 خرداد، 1403
میلگرد کلاف ساده 5.5 کویر کاشان میلگرد کلاف ساده کویر کاشان 27 خرداد، 1403
میلگرد کلاف 8 متفرقه میلگرد کلاف متفرقه 09 خرداد، 1403
میلگرد کلاف 10 امیر آباد میلگرد کلاف آجدار امیر آباد 09 اردیبهشت، 1403
میلگرد کلاف 8 امیر آباد میلگرد کلاف آجدار امیر آباد 09 اردیبهشت، 1403
میلگرد کلاف 10 متفرقه میلگرد کلاف متفرقه 09 اسفند، 1402
میلگرد کلاف ساده 6.5 ابهر میلگرد کلاف ساده ابهر 09 اسفند، 1402
میلگرد کلاف ساده 5.5 ابهر میلگرد کلاف ساده ابهر 09 اسفند، 1402
میلگرد کلاف ساده 12 ابهر میلگرد کلاف ساده ابهر 14 آبان، 1402
میلگرد کلاف ساده 10 ابهر میلگرد کلاف ساده ابهر 14 آبان، 1402
میلگرد کلاف ساده 8 ابهر میلگرد کلاف ساده ابهر 14 آبان، 1402
میلگرد کلاف ساده 12 ذوب آهن میلگرد کلاف ساده ذوب آهن 10 آبان، 1402
میلگرد کلاف ساده 10 ذوب آهن میلگرد کلاف ساده ذوب آهن 10 آبان، 1402
میلگرد کلاف ساده 6.5 امیر آباد میلگرد کلاف ساده امیر آباد 14 شهریور، 1402
میلگرد کلاف ساده 5.5 امیر آباد میلگرد کلاف ساده امیر آباد 14 شهریور، 1402
میلگرد کلاف ساده 6.5 احرامیان یزد میلگرد کلاف ساده احرامیان یزد 04 شهریور، 1402
میلگرد کلاف ساده 5.5 احرامیان یزد میلگرد کلاف ساده احرامیان یزد 04 شهریور، 1402
میلگرد کلاف 10 الیگودرز میلگرد کلاف آجدار الیگودرز 28 مرداد، 1402
میلگرد کلاف ساده 5.5 الیگودرز میلگرد کلاف ساده الیگودرز 28 مرداد، 1402
میلگرد کلاف ساده 6.5 الیگودرز میلگرد کلاف ساده الیگودرز 28 مرداد، 1402
میلگرد کلاف ساده 10 الیگودرز میلگرد کلاف ساده الیگودرز 25 مرداد، 1402
میلگرد کلاف ساده 8 الیگودرز میلگرد کلاف ساده الیگودرز 25 مرداد، 1402
میلگرد کلاف ساده 5.5 فولاد گلستان میلگرد کلاف ساده فولاد گلستان 14 مرداد، 1402
میلگرد کلاف ساده 6.5 فولاد گلستان میلگرد کلاف ساده فولاد گلستان 14 مرداد، 1402
میلگرد کلاف ساده 8 فولاد گلستان میلگرد کلاف ساده فولاد گلستان 17 تیر، 1402
میلگرد کلاف ساده 6.5 زاگرس ملایر میلگرد کلاف ساده زاگرس ملایر 16 مهر، 1401
میلگرد کلاف 12 متفرقه میلگرد کلاف متفرقه
میلگرد کلاف 7 متفرقه میلگرد کلاف متفرقه
میلگرد کلاف ساده 12 احرامیان یزد میلگرد کلاف ساده احرامیان یزد
میلگرد کلاف ساده 10 احرامیان یزد میلگرد کلاف ساده احرامیان یزد
میلگرد کلاف ساده 8 احرامیان یزد میلگرد کلاف ساده احرامیان یزد
میلگرد کلاف ساده 7 احرامیان یزد میلگرد کلاف ساده احرامیان یزد

قیمت میلگرد کلاف

به کلاف های در هم پیچیده ای که در سازه های صنعتی و ساختمانی کاربرد دارند میلگرد کلاف می‌گویند. میلگرد کلاف به دو نوع ساده و آجدار در بازار ارائه می‌شود.

 

 

موضوعی که برای سوله داران اهمیت بالایی دارد این است که نوع نگهداری این محصول با نوع ساده آن کاملا متفاوت است، میلگرد کلاف انواع مختلفی دارد که باید هنگام خرید به آن توجه شود. از آنجا که میلگرد کلاف مانند میلگرد شاخه ای فولادی است از شمش تولید می‌شود. ابتدا شمش فولادی در کوره های حرارتی قرار می‌گیرد و بعد از آن توسط غلتک های کوره به بخش رافینگ می‌روند، سپس در نورد گرم به دلیل پایین بودن تنش های پلاستیک، شمش برافروخته شده و مجددا از چند غلتک عبور می‌کند، سپس بعد از چند مرحله قطر آن کم شده و تغییر شکل ‌می‌دهد. میلگرد ها در آخرین مرحله به بخش خنک کننده منتقل شده و سپس بسته بندی می‌شوند. قیمت میلگرد کلاف روزانه بروزرسانی می‌شود و عوامل موثر در تعیین قیمت آن بستگی به ویژگی آن دارد.به کلاف های در هم پیچیده‌ای که در سازه های صنعتی و ساختمانی کاربرد دارند میلگرد کلاف می‌گویند. میلگرد کلاف به دو نوع ساده و آجدار در بازار ارائه می‌شود.

روش تولید میلگرد کلاف

موضوعی که برای سوله داران اهمیت بالایی دارد این است که نوع نگهداری این محصول با نوع ساده آن کاملا متفاوت است، میلگرد کلاف انواع مختلفی دارد که باید هنگام خرید به آن توجه شود. از آنجا که میلگرد کلاف مانند میلگرد شاخه ای فولادی است از شمش تولید می‌شود. ابتدا شمش فولادی در کوره های حرارتی قرار می‌گیرد و بعد از آن توسط غلتک های کوره به بخش رافینگ می‌روند، سپس در نورد گرم به دلیل پایین بودن تنش های پلاستیک، شمش برافروخته شده و مجددا از چند غلتک عبور می‌کند، سپس بعد از چند مرحله قطر آن کم شده و تغییر شکل ‌می‌دهد. میلگرد ها در آخرین مرحله به بخش خنک کننده منتقل شده و سپس بسته بندی می‌شوند. قیمت میلگرد کلاف روزانه بروزرسانی می‌شود و عوامل موثر در تعیین قیمت آن بستگی به ویژگی آن دارد. قیمت روز میلگرد کلاف ساده و میلگرد کلاف آجدار تمامی کارخانه های تولیدی این مقاطع را می‌توانید در این صفحه مشاهده نمایید. همچنین می‌توانید جهت خرید میلگرد کلاف مورد نظر، آن را انتخاب کرده و قیمت فروشندگان این محصول را مشاهده و مقایسه کنید. قیمت های درج شده در این صفحه با احتساب ارزش افزوده می‌باشد.

 

قیمت میلگرد کلاف

 

در این مقاله به مطالب زیر خواهیم پرداخت...

 • میلگرد کلاف

 • انواع میلگرد کلاف

 • کاربرد میلگرد کلاف

 • روش نگهداری میلگرد کلاف و حمل و نقل آن

 • عوامل موثر در تعیین قیمت میلگرد کلاف

 • جمع بندی

عوامل تاثیر گذار در قیمت میلگرد کلاف

 1. میزان عرضه و تقاضا

 2. هزینه های حمل و نقل

 3. تورم جهانی

 4. وضعیت بورس

 5. روش تولید

 6. نوسانات قیمت ارز

 7. قیمت مواد اولیه

 8. ابعاد کلاف

 9. وزن کلاف

 10. قابلیت کشش

 11. ساده یا آجدار بودن آن

کاربرد اصلی میلگرد کلاف


از کاربرد اصلی میلگرد کلاف ساده و آجدار می‌توان استفاده در صنعت ساخت‌ و ساز را نام برد. همچنین به علت داشتن سطح صاف میلگرد کلاف ساده، در صنایع مختلف نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. این محصول در صنایع ساختمان سازی و صنعت دارای کاربرد بسیاری است در مطلب زیر به طور مختصر با کاربرد هرکدام از آن ها آشنا می‌شویم...

کاربرد میلگرد کلاف در ساختمان سازی

 • استحکام اتصالات گازی

 • افزایش مقاومت سازه های بتنی

 • افزایش مقاومت دیوار ها و ستون ها

 • استحکام بلوک ها

کاربرد میلگرد کلاف در صنعت

 • ساخت قطعات خودرو مانند فنرها و سوپاپ ها

 • تراشکاری و صنایع الکترود و جوشکاری

 • ساخت میخ و پیچ و مهره

 • استفاده در سیم بکسل

 • توری حصاری و فنس و گابیون

 • سایر فولاد زیردستی و فولاد تبدیلی

 • زنجیر فلزی

 • صنایع فنرسازی

 • مفتول خوش تراش

 • سیم خاردار

 • خرپا و تیرچه

انواع میلگرد کلاف بر اساس سایز 


میلگرد های کلاف معمولا به دو نوع کلاف ساده و کلاف آجدار تولید می‌شود...

 1. میلگرد کلاف ساده : سایز هر یک از این میلگرد ها متفاوت است، رایج ترین سایز ها برای میلگرد کلاف از سایز 5.5 الی 16 میلی‌متر در بازار یافت می‌شود، بیشتر تولید کنندگان تا سایز 12 میلی‌متری تولید می‌کنند اما در صورتی که مشتری سفارش دهد میلگرد کلاف را تا سایز 16 بالا می‌برند.
 2. میلگرد کلاف آجدار : این نوع میلگرد در دو گرید A2 و A3 تولید می‌شود، سایز میلگرد کلاف آجدار بین 8 تا 12 میلی‌متر متغیر است. میلگرد A2 دارای آج مارپیچ و میلگرد A3 دارای آج جناغی است.

قیمت میلگرد کلاف

انواع میلگرد کلاف بر اساس کارخانه

در فولاد24 شما می‌توانید قیمت روز میلگرد کلاف کارخانه های زیر را مشاهده نمایید:

•    میلگرد کلاف ساده ذوب آهن

•    میلگرد کلاف آجدار فولاد گلستان

•    میلگرد کلاف آجدار امیر آباد

•    میلگرد کلاف آجدار کویر کاشان

•    میلگرد کلاف آجدار الیگودرز

•    میلگرد کلاف ساده زاگرس ملایر

•    میلگرد کلاف ساده فولاد گلستان

•    میلگرد کلاف ساده امیر آباد

•    میلگرد کلاف ساده کویر کاشان

•    میلگرد کلاف ساده ابهر

•    میلگرد کلاف ساده الیگودرز

جمع بندی

در این مطلب سعی کردیم به طور کامل در مورد میلگرد کلاف و کاربرد و انواع آن صحبت کنیم. میلگرد کلاف در دو نوع آجدار و ساده تولید می‌شود. همانطور که گفته شد مهم ترین کاربرد میلگرد کلاف در صنعت ساختمان سازی است. همچنین کاربرد هایی نظیر استفاده به عنوان سیم بکسل، صنعت جوشکاری و... دارد.


قیمت میلگرد کلاف در سایت فولاد24

یکی از خدمات مهم سایت فولاد24، درج قیمت روزانه میلگرد کلاف کارخانه های متفاوت از فروشندگان این محصول می‌باشد. شما نیز اگر فروشنده این محصول هستید می‌توانید قیمت خود را به صورت روزانه در این صفحه وارد کنید و جزو فروشنده های این محصول شوید.


فولاد24

همچنین شما می‌توانید اگر تولید کننده این محصول یا محصولات دیگر هستید قیمت محصولات خود را روزانه در سایت فولاد24 به خریداران معرفی کنید و یا اگر خریدار محصولات فولادی هستید درخواست خرید خود را به صورت کاملا رایگان در سایت ما بارگذاری کنید.


در صورت داشتن هر گونه سوال نیز می‌توانید با ما در ارتباط باشید: 35060-031

×