چت

فولاد 24 هیچ خریدار و فروشنده ای را تایید یا رد نمی کند و فرایند اعتبار سنجی قبل از هر معامله ، کاملا بر عهده طرفین می باشد .

تمامی قیمت ها با ارزش افزوده می باشد .
عنوان قیمت (تومان)
توری مرغی عرض 120 وزن 8.5kg توری مرغی 04 تیر، 1403
510,000
510,000
توری مرغی عرض 120 وزن 7.2kg توری مرغی 04 تیر، 1403
420,000
420,000
توری مرغی عرض 120 وزن 6kg توری مرغی 04 تیر، 1403
375,000
375,000
رابیتس 1350 گرم رابیتس 04 تیر، 1403
84,000
84,000
رابیتس 1250 گرم رابیتس 04 تیر، 1403
79,000
79,000
رابیتس 1120 گرم رابیتس 04 تیر، 1403
70,000
70,000
رابیتس 1040 گرم رابیتس 04 تیر، 1403
66,000
69,000
رابیتس 960 گرم رابیتس 04 تیر، 1403
57,600
65,000
رابیتس 880 گرم رابیتس 04 تیر، 1403
57,600
59,000
رابیتس 800 گرم رابیتس 04 تیر، 1403
51,200
54,000
رابیتس 760 گرم رابیتس 04 تیر، 1403
47,000
47,000
رابیتس 600 گرم رابیتس 04 تیر، 1403
41,000
41,000
توری مش میلگرد 10 آجدار چشمه 30 توری مش 04 تیر، 1403
31,000
31,000
توری مش میلگرد 10 آجدار چشمه 25 توری مش 04 تیر، 1403
31,000
31,000
توری مش میلگرد 10 آجدار چشمه 20 توری مش 04 تیر، 1403
31,000
31,000
توری مش میلگرد 10 آجدار چشمه 15 توری مش 04 تیر، 1403
31,000
31,000
توری مش میلگرد 10 آجدار چشمه 10 توری مش 04 تیر، 1403
31,000
31,000
توری مش میلگرد 8 آجدار چشمه 30 توری مش 04 تیر، 1403
31,500
31,500
توری مش میلگرد 8 آجدار چشمه 25 توری مش 04 تیر، 1403
31,500
31,500
توری مش میلگرد 8 آجدار چشمه 20 توری مش 04 تیر، 1403
31,500
31,500
توری مش میلگرد 8 آجدار چشمه 15 توری مش 04 تیر، 1403
31,500
31,500
توری مش میلگرد 8 آجدار چشمه 10 توری مش 04 تیر، 1403
31,500
31,500
توری مش میلگرد 8 ساده چشمه 30 توری مش 04 تیر، 1403
31,500
31,500
توری مش میلگرد 8 ساده چشمه 25 توری مش 04 تیر، 1403
31,500
31,500
توری مش میلگرد 8 ساده چشمه 20 توری مش 04 تیر، 1403
31,500
31,500
توری مش میلگرد 8 ساده چشمه 15 توری مش 04 تیر، 1403
31,500
31,500
توری مش میلگرد 8 ساده چشمه 10 توری مش 04 تیر، 1403
31,500
31,500
توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 30 توری مش 04 تیر، 1403
32,000
32,000
توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 25 توری مش 04 تیر، 1403
32,000
32,000
توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 15 توری مش 04 تیر، 1403
32,000
32,000
توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 20 توری مش 04 تیر، 1403
32,000
32,000
توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 10 توری مش 04 تیر، 1403
32,000
32,000
سیم آرماتور بندی فابریک 4 بسیار نرم سیم آرماتوربندی 04 تیر، 1403
34,600
38,500
سیم آرماتور بندی فابریک 3 بسیار نرم سیم آرماتوربندی 04 تیر، 1403
34,600
38,500
سیم آرماتور بندی فابریک 2.5 بسیار نرم سیم آرماتوربندی 04 تیر، 1403
34,600
38,500
سیم آرماتور بندی فابریک 1.5 بسیار نرم سیم آرماتوربندی 04 تیر، 1403
34,600
38,500
سیم آرماتور بندی 4 نرم سیم آرماتوربندی 04 تیر، 1403
34,200
36,000
سیم آرماتور بندی 3 نرم سیم آرماتوربندی 04 تیر، 1403
34,200
36,000
سیم آرماتور بندی 2.5 نرم سیم آرماتوربندی 04 تیر، 1403
34,200
36,000
سیم آرماتوربندی 1.5 نرم سیم آرماتوربندی 04 تیر، 1403
34,200
36,000
رابیتس 380 گرم رابیتس 17 اردیبهشت، 1403
توری مش میلگرد 14 آجدار چشمه 30 توری مش 28 بهمن، 1402
توری مش میلگرد 14 آجدار چشمه 25 توری مش 28 بهمن، 1402
توری مش میلگرد 12 آجدار چشمه 25 توری مش 24 بهمن، 1402
تیرآهن 14 آریان فولاد تیرآهن آریان فولاد 16 بهمن، 1402
توری مش میلگرد 12 آجدار چشمه 30 توری مش 16 دی، 1402
توری مش میلگرد 12 آجدار چشمه 20 توری مش 16 دی، 1402
توری مش میلگرد 12 آجدار چشمه 15 توری مش 16 دی، 1402
توری مش میلگرد 12 آجدار چشمه 10 توری مش 16 دی، 1402
توری مش میلگرد 14 آجدار چشمه 20 توری مش 06 دی، 1402
×