چت

توری مش میلگرد 14 آجدار چشمه 25

توری مش
چشمه (inch) : 25 cm طول*عرض : 6*2 m وزن (kg) : 10.200 kg

شهر مفتول ( آهن 118)

امتیاز کاربر : %69

توری مش میلگرد 14 آجدار چشمه 25

3 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن پلاس

امتیاز کاربر : %70

توری مش میلگرد 14 آجدار چشمه 25

8 ماه پیش
27,480 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن پلاس

امتیاز کاربر : %70

توری مش میلگرد 14 آجدار چشمه 25

10 ماه پیش
27,560 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

شهر مفتول ( آهن 118)

امتیاز کاربر : %69

توری مش میلگرد 14 آجدار چشمه 25

10 ماه پیش
27,550 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!
×