تمامی قیمت ها با ارزش افزوده می باشد .
عنوان قیمت (تومان)

شمش فولادی 125*125 5SP

قیمت شمش فولادی 12 آذر، 1402
21,146
21,146

شمش فولادی 150*150 (12 متری) 5SP

قیمت شمش فولادی 12 آذر، 1402
21,146
21,146

شمش فولادی 125*125 3SP

قیمت شمش فولادی 12 آذر، 1402
21,582
21,582

شمش فولادی 150*150 3SP

قیمت شمش فولادی 12 آذر، 1402
21,528
21,528

تختال (اسلب) ضخامت 200 میلیمتر

تختال (اسلب) فولاد مبارکه 08 آذر، 1402

شمش منیزیم تیوا صنعت ماهان

شمش منیزیم 27 آبان، 1402

شمش فولادی 120*120 5SP

قیمت شمش فولادی 01 آبان، 1402

شمش فولادی 120*120 3SP

قیمت شمش فولادی 15 شهریور، 1402

شمش فولادی 100*100 یزد (6 متری)

قیمت شمش فولادی تولید یزد

شمش فولادی 125*125 یزد (6 متری)

قیمت شمش فولادی تولید یزد

شمش فولادی 125*125 ساوه ( 6 متری )

قیمت شمش فولادی تولید ساوه

شمش فولادی 150*150 یزد (6 متری)

قیمت شمش فولادی تولید یزد

شمش فولادی 150*150 ساوه ( 6 متری )

قیمت شمش فولادی تولید ساوه

شمش فولادی 150*150 قزوین (12 متری)

قیمت شمش فولادی تولید قزوین

شمش فولادی 125*125 سمنان (6 متری)

قیمت شمش فولادی تولید سمنان

شمش فولادی 125*125 قم (6 متری)

قیمت شمش فولادی تولید قم

شمش فولادی 125*125 مشهد (6 متری)

قیمت شمش فولادی تولید مشهد

شمش فولادی 150*150 تهران (6 متری)

قیمت شمش فولادی تهران

تختال (اسلب) ضخامت 100 میلیمتر

تختال (اسلب) فولاد مبارکه

تختال (اسلب) ضخامت 35 میلیمتر

تختال (اسلب) فولاد مبارکه

تختال (اسلب) ضخامت 40 میلیمتر

تختال (اسلب) فولاد مبارکه

تختال (اسلب) ضخامت 50 میلیمتر

تختال (اسلب) فولاد مبارکه
×