چت

شمش فولادی 125*125 3SP

شمش فولادی
گرید : 3SP سایز (mm) : 125*125
از 22,050 تا 22,050 تومان

آهن ملل اصفهان

امتیاز کاربر : %92

شمش فولادی 125*125 3SP

3 روز پیش
22,050 تومان

فولاد سل (کیان فولاد نیکان)

امتیاز کاربر : %76

شمش فولادی 125*125 3SP

1 ماه پیش
20,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

شرکت افروز فولاد ایرانیان

امتیاز کاربر : %74

شمش فولادی 125*125 3SP

2 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن رویال

امتیاز کاربر : %68

شمش فولادی 125*125 3SP

5 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد آتا

امتیاز کاربر : %78

شمش فولادی 125*125 3SP

8 ماه پیش
21,150 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

صنایع فولاد خورشید راسا

امتیاز کاربر : %80

شمش فولادی 125*125 3SP

9 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ناجی توسعه تجارت پارسا

امتیاز کاربر : %95

شمش فولادی 125*125 3SP

9 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد سل (کیان فولاد نیکان)

امتیاز کاربر : %76

شمش فولادی 125*125 3SP

10 ماه پیش
22,890 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن رویال

امتیاز کاربر : %68

شمش فولادی 125*125 3SP

کیلوگرم
10 ماه پیش
19,600 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن ملل اصفهان

امتیاز کاربر : %92

شمش فولادی 125*125 3SP

کیلوگرم
10 ماه پیش
21,100 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آرتان فولاد ایرانیان

امتیاز کاربر : %53

شمش فولادی 125*125 3SP

کیلوگرم
11 ماه پیش
22,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

پاتریس آقاشاهی

امتیاز کاربر : %80

شمش فولادی 125*125 3SP

کیلوگرم
12 ماه پیش
22,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آراد آهن اسپادنا

امتیاز کاربر : %80

شمش فولادی 125*125 3SP

کیلوگرم
12 ماه پیش
23,250 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولادخاورمیانه

امتیاز کاربر : %53

شمش فولادی 125*125 3SP

کیلوگرم
1 سال پیش
16,697 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد ماهان سجزی

امتیاز کاربر : %68

شمش فولادی 125*125 3SP

کیلوگرم
1 سال پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

سایت قراضه

امتیاز کاربر : %67

شمش فولادی 125*125 3SP

1 سال پیش
18,350 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!
×