چت

فولادخاورمیانه (امیرمحمدزاده) - 12522

فولادخاورمیانه

امیرمحمدزاده

53%
جزئیات...
نام شرکت :

فولادخاورمیانه

نام مدیر عامل :

امیرمحمدزاده

کد کاربری :

f24-12522

وب سایت : http://www.iron-ir.com
ایمیل :

delshadsavara1335@gmail.com

تلفن : 02149381 ،
شناسه ملی :

10260634044

سال آغاز فعالیت :

1390

کد اقتصادی :

411455889354

شماره ثبت :

45443

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

لوله مبلی

دسته محصول :

لوله مانیسمان

دسته محصول :

لوله گاز رسانی

دسته محصول :

لوله صنعتی

دسته محصول :

لوله آبرسانی

دسته محصول :

شمش و تختال

دسته محصول :

تیرآهن

دسته محصول :

میلگرد

×