چت

شمش فولادی 150*150 3SP

شمش فولادی
سایز (mm) : 150*150

فولاد سل (کیان فولاد نیکان)

امتیاز کاربر : %76

شمش فولادی 150*150 3SP

1 ماه پیش
20,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

شرکت افروز فولاد ایرانیان

امتیاز کاربر : %74

شمش فولادی 150*150 3SP

2 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن رویال

امتیاز کاربر : %68

شمش فولادی 150*150 3SP

5 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن ملل اصفهان

امتیاز کاربر : %92

شمش فولادی 150*150 3SP

6 ماه پیش
19,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

صنایع فولاد خورشید راسا

امتیاز کاربر : %80

شمش فولادی 150*150 3SP

9 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ناجی توسعه تجارت پارسا

امتیاز کاربر : %95

شمش فولادی 150*150 3SP

9 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد سل (کیان فولاد نیکان)

امتیاز کاربر : %76

شمش فولادی 150*150 3SP

10 ماه پیش
22,890 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن ملل اصفهان

امتیاز کاربر : %92

شمش فولادی 150*150 3SP

1 سال پیش
23,550 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آراد آهن اسپادنا

امتیاز کاربر : %80

شمش فولادی 150*150 3SP

1 سال پیش
25,550 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

سایت قراضه

امتیاز کاربر : %67

شمش فولادی 150*150 3SP

1 سال پیش
18,600 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!
×