چت

تختال (اسلب) ضخامت 40 میلیمتر

تختال (اسلب) فولاد مبارکه
×