چت

سیم آرماتور بندی فابریک 4 بسیار نرم

سیم آرماتوربندی
نوع : مفتول سیاه ضخامت (mm) : 4
از 38,500 تا 38,500 تومان

شهر مفتول ( آهن 118)

امتیاز کاربر : %68

سیم آرماتور بندی فابریک 4 بسیار نرم

2 روز پیش
38,500 تومان

شرکت آریا دانش آویژه

امتیاز کاربر : %66

سیم آرماتور بندی فابریک 4 بسیار نرم

3 هفته پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آرتین نیرو

امتیاز کاربر : %34

سیم آرماتور بندی فابریک 4 بسیار نرم

6 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن لند

امتیاز کاربر : %83

سیم آرماتور بندی فابریک 4 بسیار نرم

8 ماه پیش
32,400 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

شهر مفتول ( آهن 118)

امتیاز کاربر : %68

سیم آرماتور بندی فابریک 4 بسیار نرم

9 ماه پیش
32,400 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن ملل اصفهان

امتیاز کاربر : %89

سیم آرماتور بندی فابریک 4 بسیار نرم

11 ماه پیش
35,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!
×