چت

توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 15

توری مش
چشمه (inch) : 15 cm طول*عرض : 6*2 m وزن (kg) : 3.120 kg
از 32,000 تا 32,000 تومان

شهر مفتول ( آهن 118)

امتیاز کاربر : %69

توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 15

2 روز پیش
32,000 تومان

آهن پلاس

امتیاز کاربر : %70

توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 15

8 ماه پیش
25,230 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نگین فولاد السا

امتیاز کاربر : %81

توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 15

10 ماه پیش
27,900 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن پلاس

امتیاز کاربر : %70

توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 15

10 ماه پیش
27,910 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد سل (کیان فولاد نیکان)

امتیاز کاربر : %76

توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 15

10 ماه پیش
29,103 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

شهر مفتول ( آهن 118)

امتیاز کاربر : %69

توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 15

10 ماه پیش
27,900 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن ملل اصفهان

امتیاز کاربر : %92

توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 15

1 سال پیش
29,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

صنایع مفتولی توفیقی

امتیاز کاربر : %67

توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 15

1 سال پیش
28,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نگین فولاد السا

امتیاز کاربر : %81

توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 15

1 سال پیش
25,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

توسعه تامین رام

امتیاز کاربر : %69

توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 15

2 سال پیش
17,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!
×