چت

سیم آرماتور بندی 2.5 نرم

سیم آرماتوربندی
نوع : مفتول سیاه ضخامت (mm) : 2.5
از 36,000 تا 36,000 تومان

شهر مفتول ( آهن 118)

امتیاز کاربر : %68

سیم آرماتور بندی 2.5 نرم

2 روز پیش
36,000 تومان

شرکت آریا دانش آویژه

امتیاز کاربر : %66

سیم آرماتور بندی 2.5 نرم

3 هفته پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ثامن تجارت

امتیاز کاربر : %46

سیم آرماتور بندی 2.5 نرم

2 ماه پیش
19,600 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آرمان تجارت آرون . پیوان

امتیاز کاربر : %61

سیم آرماتور بندی 2.5 نرم

4 ماه پیش
30,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آرتین نیرو

امتیاز کاربر : %34

سیم آرماتور بندی 2.5 نرم

6 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن لند

امتیاز کاربر : %83

سیم آرماتور بندی 2.5 نرم

8 ماه پیش
29,750 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

شهر مفتول ( آهن 118)

امتیاز کاربر : %68

سیم آرماتور بندی 2.5 نرم

9 ماه پیش
31,400 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن پلاس

امتیاز کاربر : %72

سیم آرماتور بندی 2.5 نرم

9 ماه پیش
34,410 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آراد آهن اسپادنا

امتیاز کاربر : %75

سیم آرماتور بندی 2.5 نرم

10 ماه پیش
31,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن ملل اصفهان

امتیاز کاربر : %89

سیم آرماتور بندی 2.5 نرم

11 ماه پیش
35,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!
×