چت

توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 25

توری مش
چشمه (inch) : 25 cm طول*عرض : 6*2 m وزن (kg) : 1.870 kg
از 32,000 تا 32,000 تومان

شهر مفتول ( آهن 118)

امتیاز کاربر : %68

توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 25

2 روز پیش
32,000 تومان

آهن پلاس

امتیاز کاربر : %72

توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 25

7 ماه پیش
27,130 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نگین فولاد السا

امتیاز کاربر : %76

توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 25

8 ماه پیش
27,900 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن پلاس

امتیاز کاربر : %72

توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 25

9 ماه پیش
27,110 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

شهر مفتول ( آهن 118)

امتیاز کاربر : %68

توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 25

9 ماه پیش
27,100 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نگین فولاد السا

امتیاز کاربر : %76

توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 25

1 سال پیش
25,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

توسعه تامین رام

امتیاز کاربر : %69

توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 25

1 سال پیش
17,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!
×