چت

ورق سیاه 2 عرض 1 فولاد مبارکه

ورق سیاه فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 2 ابعاد (m) : 1000 حالت : رول
از 37,200 تا 42,500 تومان

آهن رویال

امتیاز کاربر : %68

ورق سیاه 2 عرض 1 فولاد مبارکه

23 ساعت پیش
قیمت با تماس

آهن راشا

امتیاز کاربر : %64

ورق سیاه 2 عرض 1 فولاد مبارکه

2 روز پیش
قیمت با تماس

آهن ملل اصفهان

امتیاز کاربر : %92

ورق سیاه 2 عرض 1 فولاد مبارکه

5 روز پیش
37,200 تومان

مشهد فولاد توس

امتیاز کاربر : %68

ورق سیاه 2 عرض 1 فولاد مبارکه

1 هفته پیش
42,500 تومان

آهن گستر آسیا

امتیاز کاربر : %48

ورق سیاه 2 عرض 1 فولاد مبارکه

3 هفته پیش
38,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن آلات و برشکاری صادقی

امتیاز کاربر : %50

ورق سیاه 2 عرض 1 فولاد مبارکه

3 هفته پیش
40,600 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فرداد فولاد خراسان

امتیاز کاربر : %50

ورق سیاه 2 عرض 1 فولاد مبارکه

3 هفته پیش
45,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

کویر آهن نصف جهان(رکنی)

امتیاز کاربر : %88

ورق سیاه 2 عرض 1 فولاد مبارکه

3 هفته پیش
38,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد آریایی آرین و آرمان

امتیاز کاربر : %74

ورق سیاه 2 عرض 1 فولاد مبارکه

1 ماه پیش
41,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهنک

امتیاز کاربر : %75

ورق سیاه 2 عرض 1 فولاد مبارکه

1 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن اینفو

امتیاز کاربر : %67

ورق سیاه 2 عرض 1 فولاد مبارکه

1 ماه پیش
45,100 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

زرین فولاد شهریاری

امتیاز کاربر : %80

ورق سیاه 2 عرض 1 فولاد مبارکه

2 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن پخش

امتیاز کاربر : %67

ورق سیاه 2 عرض 1 فولاد مبارکه

3 ماه پیش
42,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

شهر آهن

امتیاز کاربر : %65

ورق سیاه 2 عرض 1 فولاد مبارکه

3 ماه پیش
39,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ثامن تجارت

امتیاز کاربر : %46

ورق سیاه 2 عرض 1 فولاد مبارکه

3 ماه پیش
37,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

تستی

امتیاز کاربر : %15

ورق سیاه 2 عرض 1 فولاد مبارکه

3 ماه پیش
42,438 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد کبیر

امتیاز کاربر : %94

ورق سیاه 2 عرض 1 فولاد مبارکه

3 ماه پیش
43,100 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آرمان تجارت آرون . پیوان

امتیاز کاربر : %71

ورق سیاه 2 عرض 1 فولاد مبارکه

3 ماه پیش
41,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد سل (کیان فولاد نیکان)

امتیاز کاربر : %76

ورق سیاه 2 عرض 1 فولاد مبارکه

4 ماه پیش
35,600 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن اطلس خاورمیانه

امتیاز کاربر : %67

ورق سیاه 2 عرض 1 فولاد مبارکه

4 ماه پیش
40,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

بازرگانی آهن مهام

امتیاز کاربر : %74

ورق سیاه 2 عرض 1 فولاد مبارکه

4 ماه پیش
39,400 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آرتان فولاد ایرانیان

امتیاز کاربر : %53

ورق سیاه 2 عرض 1 فولاد مبارکه

4 ماه پیش
34,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

پویان آلیاژ اعتماد

امتیاز کاربر : %63

ورق سیاه 2 عرض 1 فولاد مبارکه

4 ماه پیش
38,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن پرایس

امتیاز کاربر : %80

ورق سیاه 2 عرض 1 فولاد مبارکه

6 ماه پیش
38,600 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

زرین فولاد شهریاری

امتیاز کاربر : %55

ورق سیاه 2 عرض 1 فولاد مبارکه

6 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 2 عرض 1 فولاد مبارکه

6 ماه پیش
38,477 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مشاوران آهن لوتوس آرتا

امتیاز کاربر : %68

ورق سیاه 2 عرض 1 فولاد مبارکه

7 ماه پیش
39,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آراد آهن اسپادنا

امتیاز کاربر : %80

ورق سیاه 2 عرض 1 فولاد مبارکه

7 ماه پیش
37,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن بازار

امتیاز کاربر : %70

ورق سیاه 2 عرض 1 فولاد مبارکه

7 ماه پیش
29,900 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

افخم فولاد شرق

امتیاز کاربر : %66

ورق سیاه 2 عرض 1 فولاد مبارکه

7 ماه پیش
39,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 2 عرض 1 فولاد مبارکه

7 ماه پیش
36,060 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 2 عرض 1 فولاد مبارکه

7 ماه پیش
37,600 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

همراه فلز آسیا

امتیاز کاربر : %75

ورق سیاه 2 عرض 1 فولاد مبارکه

7 ماه پیش
39,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نگین فولاد السا

امتیاز کاربر : %81

ورق سیاه 2 عرض 1 فولاد مبارکه

7 ماه پیش
36,900 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

افلاک آهن اصفهان

امتیاز کاربر : %70

ورق سیاه 2 عرض 1 فولاد مبارکه

7 ماه پیش
33,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 2 عرض 1 فولاد مبارکه

9 ماه پیش
37,599 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

شرکت آتا فلز پارمیس

امتیاز کاربر : %71

ورق سیاه 2 عرض 1 فولاد مبارکه

9 ماه پیش
33,100 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آراد فولاد آذربایجان

امتیاز کاربر : %77

ورق سیاه 2 عرض 1 فولاد مبارکه

9 ماه پیش
32,591 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن لند

امتیاز کاربر : %91

ورق سیاه 2 عرض 1 فولاد مبارکه

9 ماه پیش
32,591 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد سازه چهل ستون

امتیاز کاربر : %57

ورق سیاه 2 عرض 1 فولاد مبارکه

10 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آرمان تجارت آرون . پیوان

امتیاز کاربر : %71

ورق سیاه 2 عرض 1 فولاد مبارکه

10 ماه پیش
33,600 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

همراه فلز آسیا

امتیاز کاربر : %75

ورق سیاه 2 عرض 1 فولاد مبارکه

10 ماه پیش
30,900 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

بازرگانی آهن مهام

امتیاز کاربر : %74

ورق سیاه 2 عرض 1 فولاد مبارکه

10 ماه پیش
31,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن رویال

امتیاز کاربر : %68

ورق سیاه 2 عرض 1 فولاد مبارکه

10 ماه پیش
29,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن پرایس

امتیاز کاربر : %80

ورق سیاه 2 عرض 1 فولاد مبارکه

10 ماه پیش
34,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد سل (کیان فولاد نیکان)

امتیاز کاربر : %76

ورق سیاه 2 عرض 1 فولاد مبارکه

10 ماه پیش
32,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فرداد فولاد خراسان

امتیاز کاربر : %50

ورق سیاه 2 عرض 1 فولاد مبارکه

10 ماه پیش
35,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن پلاس

امتیاز کاربر : %70

ورق سیاه 2 عرض 1 فولاد مبارکه

11 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 2 عرض 1 فولاد مبارکه

11 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 2 عرض 1 فولاد مبارکه

11 ماه پیش
33,050 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد کبیر

امتیاز کاربر : %94

ورق سیاه 2 عرض 1 فولاد مبارکه

12 ماه پیش
36,250 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن اینفو

امتیاز کاربر : %67

ورق سیاه 2 عرض 1 فولاد مبارکه

12 ماه پیش
36,400 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

برنا پیشداد سپهر اریا

امتیاز کاربر : %76

ورق سیاه 2 عرض 1 فولاد مبارکه

1 سال پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن ملل اصفهان

امتیاز کاربر : %92

ورق سیاه 2 عرض 1 فولاد مبارکه

1 سال پیش
36,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آراد آهن اسپادنا

امتیاز کاربر : %80

ورق سیاه 2 عرض 1 فولاد مبارکه

1 سال پیش
36,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 2 عرض 1 فولاد مبارکه

1 سال پیش
38,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آرتان فولاد ایرانیان

امتیاز کاربر : %53

ورق سیاه 2 عرض 1 فولاد مبارکه

1 سال پیش
34,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مهراد آهن (سام گستر دقیق)

امتیاز کاربر : %73

ورق سیاه 2 عرض 1 فولاد مبارکه

2 سال پیش
21,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مشهد فولاد توس

امتیاز کاربر : %68

ورق سیاه 2 عرض 1 فولاد مبارکه

2 سال پیش
21,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!
×