چت

افلاک آهن اصفهان (صحراکار) - 13323

نام شرکت :

افلاک آهن اصفهان

نام مدیر عامل :

صحراکار

کد کاربری :

f24-13323

وب سایت : https://t.me/Ahanmoolaviali
ایمیل :

aflakahan@gmail.com

شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

1398

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

افلاک آهن اصفهان ⭕️نماینده رسمی شرکت گروه صنعتی سپاهان⭕️ میلگرد . تیرآهن .نبشی . سپری . ناودانی ا نواع لوله گاز صنعتی پروفیل وملزومات گازی ......

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان دستگرد برخوار , بلوار معلم

کدپستی :

8343133131

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

پروفیل

دسته محصول :

لوله گاز رسانی

دسته محصول :

نبشی

دسته محصول :

میلگرد

دسته محصول :

تیرآهن

×