چت

ورق سیاه 30 شیت 12*2 اکسین

ورق سیاه اکسین
ضخامت (mm) : 30 ابعاد (m) : 12*2 حالت : شیت

ورق سیاه 30 شیت 12*2 اکسین

2 ماه پیش
36,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

بازرگانی آهن مهام

امتیاز کاربر : %74

ورق سیاه 30 شیت 12*2 اکسین

4 ماه پیش
32,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آرتان فولاد ایرانیان

امتیاز کاربر : %53

ورق سیاه 30 شیت 12*2 اکسین

5 ماه پیش
34,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهنگرام

امتیاز کاربر : %60

ورق سیاه 30 شیت 12*2 اکسین

5 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد توسعه زاگرس

امتیاز کاربر : %80

ورق سیاه 30 شیت 12*2 اکسین

5 ماه پیش
32,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد سل (کیان فولاد نیکان)

امتیاز کاربر : %73

ورق سیاه 30 شیت 12*2 اکسین

5 ماه پیش
30,550 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

زرین تجارت فولاد مهفام

امتیاز کاربر : %65

ورق سیاه 30 شیت 12*2 اکسین

5 ماه پیش
32,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آرمان تجارت آرون . پیوان

امتیاز کاربر : %62

ورق سیاه 30 شیت 12*2 اکسین

5 ماه پیش
29,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 30 شیت 12*2 اکسین

5 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن پرایس

امتیاز کاربر : %75

ورق سیاه 30 شیت 12*2 اکسین

5 ماه پیش
34,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

اکسین فیدار کارون

امتیاز کاربر : %85

ورق سیاه 30 شیت 12*2 اکسین

6 ماه پیش
32,900 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

شرکت بازرگانی فرد خوزستان

امتیاز کاربر : %98

ورق سیاه 30 شیت 12*2 اکسین

7 ماه پیش
31,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

افلاک آهن اصفهان

امتیاز کاربر : %71

ورق سیاه 30 شیت 12*2 اکسین

9 ماه پیش
31,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مهد فولاد کیان

امتیاز کاربر : %73

ورق سیاه 30 شیت 12*2 اکسین

9 ماه پیش
29,600 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

سراج قطعه توس

امتیاز کاربر : %55

ورق سیاه 30 شیت 12*2 اکسین

10 ماه پیش
28,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آراد فولاد آذربایجان

امتیاز کاربر : %77

ورق سیاه 30 شیت 12*2 اکسین

11 ماه پیش
32,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 30 شیت 12*2 اکسین

11 ماه پیش
30,900 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فراطرح فولاد

امتیاز کاربر : %60

ورق سیاه 30 شیت 12*2 اکسین

2 سال پیش
26,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن ملل اصفهان

امتیاز کاربر : %90

ورق سیاه 30 شیت 12*2 اکسین

2 سال پیش
23,119 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن اینفو

امتیاز کاربر : %67

ورق سیاه 30 شیت 12*2 اکسین

2 سال پیش
25,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مهد فولاد کیان

امتیاز کاربر : %73

ورق سیاه 30 شیت 12*2 اکسین

2 سال پیش
26,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن پرایس

امتیاز کاربر : %75

ورق سیاه 30 شیت 12*2 اکسین

2 سال پیش
25,750 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن پلاس

امتیاز کاربر : %66

ورق سیاه 30 شیت 12*2 اکسین

2 سال پیش
24,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 30 شیت 12*2 اکسین

2 سال پیش
26,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

بورس آهن ایمان

امتیاز کاربر : %67

ورق سیاه 30 شیت 12*2 اکسین

2 سال پیش
21,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن اطلس خاورمیانه

امتیاز کاربر : %67

ورق سیاه 30 شیت 12*2 اکسین

2 سال پیش
24,100 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

میهن فلز پارس

امتیاز کاربر : %60

ورق سیاه 30 شیت 12*2 اکسین

2 سال پیش
24,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد سل (کیان فولاد نیکان)

امتیاز کاربر : %73

ورق سیاه 30 شیت 12*2 اکسین

2 سال پیش
24,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!
×