نام شرکت :

میهن فلز

نام مدیر عامل :

-

کد کاربری :

f24-13701

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 02166230555
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

آگهی های فروش میهن فلز

مشاهده بیشتر

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید