چت

ورق سیاه 25 شیت 12*2 اکسین

ورق سیاه اکسین
ضخامت (mm) : 25 ابعاد (m) : 12*2 حالت : شیت
از 34,350 تا 34,350 تومان

آهن پرایس

امتیاز کاربر : %75

ورق سیاه 25 شیت 12*2 اکسین

18 ساعت پیش
34,350 تومان

آهن ملل اصفهان

امتیاز کاربر : %90

ورق سیاه 25 شیت 12*2 اکسین

2 ماه پیش
26,697 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

بازرگانی آهن مهام

امتیاز کاربر : %74

ورق سیاه 25 شیت 12*2 اکسین

4 ماه پیش
32,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آرتان فولاد ایرانیان

امتیاز کاربر : %53

ورق سیاه 25 شیت 12*2 اکسین

5 ماه پیش
33,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهنگرام

امتیاز کاربر : %60

ورق سیاه 25 شیت 12*2 اکسین

5 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد توسعه زاگرس

امتیاز کاربر : %80

ورق سیاه 25 شیت 12*2 اکسین

5 ماه پیش
32,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

زرین تجارت فولاد مهفام

امتیاز کاربر : %65

ورق سیاه 25 شیت 12*2 اکسین

5 ماه پیش
32,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آرمان تجارت آرون . پیوان

امتیاز کاربر : %62

ورق سیاه 25 شیت 12*2 اکسین

5 ماه پیش
29,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 25 شیت 12*2 اکسین

5 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

اکسین فیدار کارون

امتیاز کاربر : %85

ورق سیاه 25 شیت 12*2 اکسین

6 ماه پیش
32,900 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن یک دو سه

امتیاز کاربر : %63

ورق سیاه 25 شیت 12*2 اکسین

6 ماه پیش
32,850 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

شرکت بازرگانی فرد خوزستان

امتیاز کاربر : %98

ورق سیاه 25 شیت 12*2 اکسین

7 ماه پیش
30,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 25 شیت 12*2 اکسین

7 ماه پیش
31,392 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مهد فولاد کیان

امتیاز کاربر : %73

ورق سیاه 25 شیت 12*2 اکسین

9 ماه پیش
28,400 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

سراج قطعه توس

امتیاز کاربر : %55

ورق سیاه 25 شیت 12*2 اکسین

10 ماه پیش
28,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 25 شیت 12*2 اکسین

10 ماه پیش
30,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آراد فولاد آذربایجان

امتیاز کاربر : %77

ورق سیاه 25 شیت 12*2 اکسین

11 ماه پیش
32,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مهراد آهن (سام گستر دقیق)

امتیاز کاربر : %73

ورق سیاه 25 شیت 12*2 اکسین

11 ماه پیش
30,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 25 شیت 12*2 اکسین

11 ماه پیش
30,900 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن پرایس

امتیاز کاربر : %75

ورق سیاه 25 شیت 12*2 اکسین

11 ماه پیش
31,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن ملل اصفهان

امتیاز کاربر : %90

ورق سیاه 25 شیت 12*2 اکسین

1 سال پیش
26,697 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فراطرح فولاد

امتیاز کاربر : %60

ورق سیاه 25 شیت 12*2 اکسین

2 سال پیش
24,400 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن اینفو

امتیاز کاربر : %67

ورق سیاه 25 شیت 12*2 اکسین

2 سال پیش
25,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مهد فولاد کیان

امتیاز کاربر : %73

ورق سیاه 25 شیت 12*2 اکسین

2 سال پیش
24,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

تهران آهن

امتیاز کاربر : %67

ورق سیاه 25 شیت 12*2 اکسین

2 سال پیش
24,850 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن پلاس

امتیاز کاربر : %66

ورق سیاه 25 شیت 12*2 اکسین

2 سال پیش
23,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن اطلس خاورمیانه

امتیاز کاربر : %67

ورق سیاه 25 شیت 12*2 اکسین

2 سال پیش
23,600 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

میهن فلز پارس

امتیاز کاربر : %60

ورق سیاه 25 شیت 12*2 اکسین

2 سال پیش
24,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد سل (کیان فولاد نیکان)

امتیاز کاربر : %73

ورق سیاه 25 شیت 12*2 اکسین

2 سال پیش
23,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!
×