چت

ورق سیاه 30 شیت 6*2 اکسین

ورق سیاه اکسین
ضخامت (mm) : 30 ابعاد (m) : 6*2 حالت : شیت
از 29,455 تا 34,800 تومان

فولاد سل (کیان فولاد نیکان)

امتیاز کاربر : %76

ورق سیاه 30 شیت 6*2 اکسین

18 ساعت پیش
29,455 تومان

آهن ملل اصفهان

امتیاز کاربر : %90

ورق سیاه 30 شیت 6*2 اکسین

2 روز پیش
32,600 تومان

آهن رویال

امتیاز کاربر : %68

ورق سیاه 30 شیت 6*2 اکسین

2 روز پیش
قیمت با تماس

آهن پرایس

امتیاز کاربر : %75

ورق سیاه 30 شیت 6*2 اکسین

7 روز پیش
34,800 تومان

ورق سیاه 30 شیت 6*2 اکسین

3 هفته پیش
36,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن اینفو

امتیاز کاربر : %67

ورق سیاه 30 شیت 6*2 اکسین

1 ماه پیش
35,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

وحید آدینه لو

امتیاز کاربر : %67

ورق سیاه 30 شیت 6*2 اکسین

1 ماه پیش
35,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ثامن تجارت

امتیاز کاربر : %46

ورق سیاه 30 شیت 6*2 اکسین

2 ماه پیش
30,400 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 30 شیت 6*2 اکسین

3 ماه پیش
37,156 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آرمان تجارت آرون . پیوان

امتیاز کاربر : %65

ورق سیاه 30 شیت 6*2 اکسین

3 ماه پیش
33,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

بازرگانی آهن مهام

امتیاز کاربر : %74

ورق سیاه 30 شیت 6*2 اکسین

3 ماه پیش
32,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آرتان فولاد ایرانیان

امتیاز کاربر : %53

ورق سیاه 30 شیت 6*2 اکسین

4 ماه پیش
34,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهنگرام

امتیاز کاربر : %60

ورق سیاه 30 شیت 6*2 اکسین

4 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد صنعت شادآور

امتیاز کاربر : %87

ورق سیاه 30 شیت 6*2 اکسین

4 ماه پیش
33,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد توسعه زاگرس

امتیاز کاربر : %80

ورق سیاه 30 شیت 6*2 اکسین

4 ماه پیش
32,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

زرین تجارت فولاد مهفام

امتیاز کاربر : %65

ورق سیاه 30 شیت 6*2 اکسین

4 ماه پیش
32,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 30 شیت 6*2 اکسین

4 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

اکسین فیدار کارون

امتیاز کاربر : %85

ورق سیاه 30 شیت 6*2 اکسین

5 ماه پیش
32,900 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

تجارت فولاد راسا. فولاد 369

امتیاز کاربر : %66

ورق سیاه 30 شیت 6*2 اکسین

5 ماه پیش
33,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن یک دو سه

امتیاز کاربر : %61

ورق سیاه 30 شیت 6*2 اکسین

5 ماه پیش
33,750 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

شرکت بازرگانی فرد خوزستان

امتیاز کاربر : %97

ورق سیاه 30 شیت 6*2 اکسین

6 ماه پیش
31,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 30 شیت 6*2 اکسین

6 ماه پیش
29,539 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

افلاک آهن اصفهان

امتیاز کاربر : %67

ورق سیاه 30 شیت 6*2 اکسین

8 ماه پیش
29,997 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مهد فولاد کیان

امتیاز کاربر : %74

ورق سیاه 30 شیت 6*2 اکسین

8 ماه پیش
29,600 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نگین فولاد السا

امتیاز کاربر : %74

ورق سیاه 30 شیت 6*2 اکسین

9 ماه پیش
28,798 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد 369 تجارت فولاد راسا

امتیاز کاربر : %60

ورق سیاه 30 شیت 6*2 اکسین

9 ماه پیش
28,900 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

سراج قطعه توس

امتیاز کاربر : %55

ورق سیاه 30 شیت 6*2 اکسین

9 ماه پیش
28,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 30 شیت 6*2 اکسین

9 ماه پیش
30,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آراد آهن اسپادنا

امتیاز کاربر : %78

ورق سیاه 30 شیت 6*2 اکسین

10 ماه پیش
32,100 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن رویال

امتیاز کاربر : %68

ورق سیاه 30 شیت 6*2 اکسین

10 ماه پیش
28,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آراد فولاد آذربایجان

امتیاز کاربر : %77

ورق سیاه 30 شیت 6*2 اکسین

10 ماه پیش
32,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد سل (کیان فولاد نیکان)

امتیاز کاربر : %76

ورق سیاه 30 شیت 6*2 اکسین

10 ماه پیش
28,504 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهنک

امتیاز کاربر : %72

ورق سیاه 30 شیت 6*2 اکسین

10 ماه پیش
25,688 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن ملل اصفهان

امتیاز کاربر : %90

ورق سیاه 30 شیت 6*2 اکسین

10 ماه پیش
29,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد 369 تجارت فولاد راسا

امتیاز کاربر : %60

ورق سیاه 30 شیت 6*2 اکسین

10 ماه پیش
30,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 30 شیت 6*2 اکسین

10 ماه پیش
30,900 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن پرایس

امتیاز کاربر : %75

ورق سیاه 30 شیت 6*2 اکسین

11 ماه پیش
31,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

بازرگانی آهنات

امتیاز کاربر : %60

ورق سیاه 30 شیت 6*2 اکسین

11 ماه پیش
29,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آرتان فولاد ایرانیان

امتیاز کاربر : %53

ورق سیاه 30 شیت 6*2 اکسین

11 ماه پیش
30,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

توسعه تامین رام

امتیاز کاربر : %69

ورق سیاه 30 شیت 6*2 اکسین

11 ماه پیش
30,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولادخاورمیانه

امتیاز کاربر : %53

ورق سیاه 30 شیت 6*2 اکسین

11 ماه پیش
26,697 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آراد آهن اسپادنا

امتیاز کاربر : %78

ورق سیاه 30 شیت 6*2 اکسین

12 ماه پیش
31,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فراطرح فولاد

امتیاز کاربر : %60

ورق سیاه 30 شیت 6*2 اکسین

1 سال پیش
26,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

شرکت فولاد آریا

امتیاز کاربر : %69

ورق سیاه 30 شیت 6*2 اکسین

1 سال پیش
26,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

روابط عمومی

امتیاز کاربر : %56

ورق سیاه 30 شیت 6*2 اکسین

1 سال پیش
26,550 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن اینفو

امتیاز کاربر : %67

ورق سیاه 30 شیت 6*2 اکسین

2 سال پیش
25,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مهد فولاد کیان

امتیاز کاربر : %74

ورق سیاه 30 شیت 6*2 اکسین

2 سال پیش
26,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن پلاس

امتیاز کاربر : %66

ورق سیاه 30 شیت 6*2 اکسین

2 سال پیش
24,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 30 شیت 6*2 اکسین

2 سال پیش
26,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

بورس آهن ایمان

امتیاز کاربر : %67

ورق سیاه 30 شیت 6*2 اکسین

2 سال پیش
21,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن اطلس خاورمیانه

امتیاز کاربر : %67

ورق سیاه 30 شیت 6*2 اکسین

2 سال پیش
24,100 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

میهن فلز پارس

امتیاز کاربر : %60

ورق سیاه 30 شیت 6*2 اکسین

2 سال پیش
24,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

بازرگانی آهن مهام

امتیاز کاربر : %74

ورق سیاه 30 شیت 6*2 اکسین

2 سال پیش
24,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!
×