چت

ورق سیاه 10 شیت 1.25*6 کاویان

ورق سیاه کاویان
ضخامت (mm) : 10 ابعاد (m) : 1.25*6 حالت : شیت

بازرگانی آهن مهام

امتیاز کاربر : %74

ورق سیاه 10 شیت 1.25*6 کاویان

2 ماه پیش
41,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهنک

امتیاز کاربر : %69

ورق سیاه 10 شیت 1.25*6 کاویان

2 ماه پیش
37,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن اینفو

امتیاز کاربر : %67

ورق سیاه 10 شیت 1.25*6 کاویان

2 ماه پیش
41,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ثامن تجارت

امتیاز کاربر : %46

ورق سیاه 10 شیت 1.25*6 کاویان

3 ماه پیش
40,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

پتروپولاد آروان

امتیاز کاربر : %42

ورق سیاه 10 شیت 1.25*6 کاویان

6 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آراد آهن اسپادنا

امتیاز کاربر : %71

ورق سیاه 10 شیت 1.25*6 کاویان

7 ماه پیش
30,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهنگرام

امتیاز کاربر : %60

ورق سیاه 10 شیت 1.25*6 کاویان

8 ماه پیش
29,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

افلاک آهن اصفهان

امتیاز کاربر : %69

ورق سیاه 10 شیت 1.25*6 کاویان

10 ماه پیش
29,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مهراد آهن (سام گستر دقیق)

امتیاز کاربر : %73

ورق سیاه 10 شیت 1.25*6 کاویان

1 سال پیش
29,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن ملل اصفهان

امتیاز کاربر : %88

ورق سیاه 10 شیت 1.25*6 کاویان

2 سال پیش
18,624 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن اینفو

امتیاز کاربر : %67

ورق سیاه 10 شیت 1.25*6 کاویان

2 سال پیش
20,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مهد فولاد کیان

امتیاز کاربر : %72

ورق سیاه 10 شیت 1.25*6 کاویان

2 سال پیش
20,400 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن پرایس

امتیاز کاربر : %75

ورق سیاه 10 شیت 1.25*6 کاویان

2 سال پیش
21,750 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن اطلس خاورمیانه

امتیاز کاربر : %67

ورق سیاه 10 شیت 1.25*6 کاویان

2 سال پیش
20,400 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد سل . پترو سازه ساحل

امتیاز کاربر : %67

ورق سیاه 10 شیت 1.25*6 کاویان

2 سال پیش
20,100 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

بورس آهن ایمان

امتیاز کاربر : %67

ورق سیاه 10 شیت 1.25*6 کاویان

2 سال پیش
22,100 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد حداد . فولاد صفا

امتیاز کاربر : %67

ورق سیاه 10 شیت 1.25*6 کاویان

2 سال پیش
17,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!
×