چت

ورق سیاه 3 عرض 1 فولاد مبارکه

ورق سیاه فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 3 ابعاد (m) : عرض 1 حالت : رول
از 37,600 تا 37,600 تومان

آهن راشا

امتیاز کاربر : %64

ورق سیاه 3 عرض 1 فولاد مبارکه

2 روز پیش
قیمت با تماس

آهن ملل اصفهان

امتیاز کاربر : %92

ورق سیاه 3 عرض 1 فولاد مبارکه

5 روز پیش
37,600 تومان

آهن رویال

امتیاز کاربر : %68

ورق سیاه 3 عرض 1 فولاد مبارکه

1 هفته پیش
قیمت با تماس

فرداد فولاد خراسان

امتیاز کاربر : %50

ورق سیاه 3 عرض 1 فولاد مبارکه

3 هفته پیش
47,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

کویر آهن نصف جهان(رکنی)

امتیاز کاربر : %88

ورق سیاه 3 عرض 1 فولاد مبارکه

3 هفته پیش
40,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن اینفو

امتیاز کاربر : %67

ورق سیاه 3 عرض 1 فولاد مبارکه

1 ماه پیش
47,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد سل (کیان فولاد نیکان)

امتیاز کاربر : %76

ورق سیاه 3 عرض 1 فولاد مبارکه

4 ماه پیش
38,810 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مشهد فولاد توس

امتیاز کاربر : %68

ورق سیاه 3 عرض 1 فولاد مبارکه

4 ماه پیش
44,900 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آرتان فولاد ایرانیان

امتیاز کاربر : %53

ورق سیاه 3 عرض 1 فولاد مبارکه

4 ماه پیش
44,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

پویان آلیاژ اعتماد

امتیاز کاربر : %63

ورق سیاه 3 عرض 1 فولاد مبارکه

4 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد کبیر

امتیاز کاربر : %94

ورق سیاه 3 عرض 1 فولاد مبارکه

5 ماه پیش
40,100 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 3 عرض 1 فولاد مبارکه

6 ماه پیش
36,624 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آذرخش

امتیاز کاربر : %15

ورق سیاه 3 عرض 1 فولاد مبارکه

6 ماه پیش
37,005 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن یک دو سه

امتیاز کاربر : %64

ورق سیاه 3 عرض 1 فولاد مبارکه

7 ماه پیش
35,650 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن بازار

امتیاز کاربر : %70

ورق سیاه 3 عرض 1 فولاد مبارکه

7 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 3 عرض 1 فولاد مبارکه

7 ماه پیش
33,530 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

همراه فلز آسیا

امتیاز کاربر : %75

ورق سیاه 3 عرض 1 فولاد مبارکه

7 ماه پیش
36,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نگین فولاد السا

امتیاز کاربر : %81

ورق سیاه 3 عرض 1 فولاد مبارکه

7 ماه پیش
34,550 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آرمان تجارت آرون . پیوان

امتیاز کاربر : %71

ورق سیاه 3 عرض 1 فولاد مبارکه

8 ماه پیش
33,100 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

توسعه تامین رام

امتیاز کاربر : %69

ورق سیاه 3 عرض 1 فولاد مبارکه

8 ماه پیش
34,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 3 عرض 1 فولاد مبارکه

9 ماه پیش
33,550 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

شرکت آتا فلز پارمیس

امتیاز کاربر : %71

ورق سیاه 3 عرض 1 فولاد مبارکه

9 ماه پیش
32,400 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

بازرگانی آهن شادلو

امتیاز کاربر : %83

ورق سیاه 3 عرض 1 فولاد مبارکه

9 ماه پیش
32,600 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فرداد فولاد خراسان

امتیاز کاربر : %50

ورق سیاه 3 عرض 1 فولاد مبارکه

10 ماه پیش
34,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن پرایس

امتیاز کاربر : %80

ورق سیاه 3 عرض 1 فولاد مبارکه

10 ماه پیش
34,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن رویال

امتیاز کاربر : %68

ورق سیاه 3 عرض 1 فولاد مبارکه

10 ماه پیش
30,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد سل (کیان فولاد نیکان)

امتیاز کاربر : %76

ورق سیاه 3 عرض 1 فولاد مبارکه

10 ماه پیش
32,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 3 عرض 1 فولاد مبارکه

11 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 3 عرض 1 فولاد مبارکه

11 ماه پیش
33,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

توسعه تامین رام

امتیاز کاربر : %69

ورق سیاه 3 عرض 1 فولاد مبارکه

11 ماه پیش
34,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آرتان فولاد ایرانیان

امتیاز کاربر : %53

ورق سیاه 3 عرض 1 فولاد مبارکه

12 ماه پیش
34,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن اینفو

امتیاز کاربر : %67

ورق سیاه 3 عرض 1 فولاد مبارکه

12 ماه پیش
35,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

برنا پیشداد سپهر اریا

امتیاز کاربر : %71

ورق سیاه 3 عرض 1 فولاد مبارکه

1 سال پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مشهد فولاد توس

امتیاز کاربر : %68

ورق سیاه 3 عرض 1 فولاد مبارکه

2 سال پیش
22,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 3 عرض 1 فولاد مبارکه

2 سال پیش
17,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!
×