سمیه آتش بهار (ظرافت کار زرین) - 833

سمیه آتش بهار

ظرافت کار زرین

30%
جزئیات...
نام :

سمیه آتش بهار

نام تجاری :

ظرافت کار زرین

کد کاربری :

f24-833

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 03135721065
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

95

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

×