چت

ورق سیاه 15 شیت 1.5*6 کاویان

ورق سیاه کاویان
ضخامت (mm) : 15 ابعاد (m) : 1.5*6 حالت : شیت
از 34,364 تا 39,842 تومان

فولاد سل (کیان فولاد نیکان)

امتیاز کاربر : %76

ورق سیاه 15 شیت 1.5*6 کاویان

19 ساعت پیش
34,364 تومان

آهن رویال

امتیاز کاربر : %68

ورق سیاه 15 شیت 1.5*6 کاویان

2 روز پیش
39,842 تومان

آهن ملل اصفهان

امتیاز کاربر : %90

ورق سیاه 15 شیت 1.5*6 کاویان

2 هفته پیش
40,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

بازرگانی آهن مهام

امتیاز کاربر : %74

ورق سیاه 15 شیت 1.5*6 کاویان

4 هفته پیش
40,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهنک

امتیاز کاربر : %72

ورق سیاه 15 شیت 1.5*6 کاویان

4 هفته پیش
37,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن اینفو

امتیاز کاربر : %67

ورق سیاه 15 شیت 1.5*6 کاویان

1 ماه پیش
36,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ثامن تجارت

امتیاز کاربر : %46

ورق سیاه 15 شیت 1.5*6 کاویان

2 ماه پیش
32,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آرمان تجارت آرون . پیوان

امتیاز کاربر : %65

ورق سیاه 15 شیت 1.5*6 کاویان

3 ماه پیش
42,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آرتان فولاد ایرانیان

امتیاز کاربر : %53

ورق سیاه 15 شیت 1.5*6 کاویان

4 ماه پیش
33,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

پتروپولاد آروان

امتیاز کاربر : %42

ورق سیاه 15 شیت 1.5*6 کاویان

5 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مهد فولاد کیان

امتیاز کاربر : %74

ورق سیاه 15 شیت 1.5*6 کاویان

5 ماه پیش
34,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 15 شیت 1.5*6 کاویان

6 ماه پیش
29,757 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مشاوران آهن لوتوس آرتا

امتیاز کاربر : %64

ورق سیاه 15 شیت 1.5*6 کاویان

6 ماه پیش
29,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهنگرام

امتیاز کاربر : %60

ورق سیاه 15 شیت 1.5*6 کاویان

7 ماه پیش
29,400 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

افلاک آهن اصفهان

امتیاز کاربر : %67

ورق سیاه 15 شیت 1.5*6 کاویان

8 ماه پیش
31,900 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آراد آهن اسپادنا

امتیاز کاربر : %78

ورق سیاه 15 شیت 1.5*6 کاویان

10 ماه پیش
31,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهنک

امتیاز کاربر : %72

ورق سیاه 15 شیت 1.5*6 کاویان

10 ماه پیش
31,835 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد سل (کیان فولاد نیکان)

امتیاز کاربر : %76

ورق سیاه 15 شیت 1.5*6 کاویان

10 ماه پیش
33,006 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن رویال

امتیاز کاربر : %68

ورق سیاه 15 شیت 1.5*6 کاویان

10 ماه پیش
30,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

توسعه تامین رام

امتیاز کاربر : %69

ورق سیاه 15 شیت 1.5*6 کاویان

11 ماه پیش
30,900 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مهراد آهن (سام گستر دقیق)

امتیاز کاربر : %73

ورق سیاه 15 شیت 1.5*6 کاویان

11 ماه پیش
34,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن ملل اصفهان

امتیاز کاربر : %90

ورق سیاه 15 شیت 1.5*6 کاویان

1 سال پیش
34,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن پرایس

امتیاز کاربر : %75

ورق سیاه 15 شیت 1.5*6 کاویان

1 سال پیش
31,150 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

شرکت فولاد آریا

امتیاز کاربر : %69

ورق سیاه 15 شیت 1.5*6 کاویان

1 سال پیش
22,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

روابط عمومی

امتیاز کاربر : %56

ورق سیاه 15 شیت 1.5*6 کاویان

1 سال پیش
22,050 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن اطلس خاورمیانه

امتیاز کاربر : %67

ورق سیاه 15 شیت 1.5*6 کاویان

2 سال پیش
21,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

تهران آهن

امتیاز کاربر : %60

ورق سیاه 15 شیت 1.5*6 کاویان

2 سال پیش
20,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد حداد . فولاد صفا

امتیاز کاربر : %67

ورق سیاه 15 شیت 1.5*6 کاویان

2 سال پیش
21,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

بازرگانی آهنات

امتیاز کاربر : %60

ورق سیاه 15 شیت 1.5*6 کاویان

2 سال پیش
22,600 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 15 شیت 1.5*6 کاویان

2 سال پیش
22,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 15 شیت 1.5*6 کاویان

2 سال پیش
21,650 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن اینفو

امتیاز کاربر : %67

ورق سیاه 15 شیت 1.5*6 کاویان

2 سال پیش
21,900 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مهد فولاد کیان

امتیاز کاربر : %74

ورق سیاه 15 شیت 1.5*6 کاویان

2 سال پیش
21,900 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

پویش فولاد تاریانا

امتیاز کاربر : %67

ورق سیاه 15 شیت 1.5*6 کاویان

2 سال پیش
21,900 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن پلاس

امتیاز کاربر : %66

ورق سیاه 15 شیت 1.5*6 کاویان

2 سال پیش
22,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

اهن الات محمد و رضا

امتیاز کاربر : %18

ورق سیاه 15 شیت 1.5*6 کاویان

2 سال پیش
223,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

میهن فلز پارس

امتیاز کاربر : %60

ورق سیاه 15 شیت 1.5*6 کاویان

2 سال پیش
22,600 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

بورس آهن ایمان

امتیاز کاربر : %67

ورق سیاه 15 شیت 1.5*6 کاویان

2 سال پیش
22,900 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

بازرگانی آهن مهام

امتیاز کاربر : %74

ورق سیاه 15 شیت 1.5*6 کاویان

2 سال پیش
21,950 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آرتان فولاد ایرانیان

امتیاز کاربر : %53

ورق سیاه 15 شیت 1.5*6 کاویان

2 سال پیش
22,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد مهر آتیه ساز

امتیاز کاربر : %74

ورق سیاه 15 شیت 1.5*6 کاویان

2 سال پیش
23,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!
×