چت

ورق سیاه 5 عرض 1 فولاد مبارکه

ورق سیاه فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 5 ابعاد (m) : عرض 1 حالت : رول
از 38,100 تا 38,100 تومان

آهن راشا

امتیاز کاربر : %64

ورق سیاه 5 عرض 1 فولاد مبارکه

2 روز پیش
قیمت با تماس

آهن ملل اصفهان

امتیاز کاربر : %92

ورق سیاه 5 عرض 1 فولاد مبارکه

5 روز پیش
38,100 تومان

آهن رویال

امتیاز کاربر : %68

ورق سیاه 5 عرض 1 فولاد مبارکه

1 هفته پیش
قیمت با تماس

کویر آهن نصف جهان(رکنی)

امتیاز کاربر : %88

ورق سیاه 5 عرض 1 فولاد مبارکه

3 هفته پیش
41,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد سل (کیان فولاد نیکان)

امتیاز کاربر : %76

ورق سیاه 5 عرض 1 فولاد مبارکه

4 ماه پیش
36,880 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مشهد فولاد توس

امتیاز کاربر : %68

ورق سیاه 5 عرض 1 فولاد مبارکه

4 ماه پیش
44,900 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آرتان فولاد ایرانیان

امتیاز کاربر : %53

ورق سیاه 5 عرض 1 فولاد مبارکه

4 ماه پیش
44,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

پویان آلیاژ اعتماد

امتیاز کاربر : %63

ورق سیاه 5 عرض 1 فولاد مبارکه

5 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد کبیر

امتیاز کاربر : %99

ورق سیاه 5 عرض 1 فولاد مبارکه

5 ماه پیش
40,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 5 عرض 1 فولاد مبارکه

6 ماه پیش
36,406 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن بازار

امتیاز کاربر : %70

ورق سیاه 5 عرض 1 فولاد مبارکه

7 ماه پیش
37,100 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 5 عرض 1 فولاد مبارکه

7 ماه پیش
32,520 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نگین فولاد السا

امتیاز کاربر : %81

ورق سیاه 5 عرض 1 فولاد مبارکه

7 ماه پیش
34,550 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آرمان تجارت آرون . پیوان

امتیاز کاربر : %71

ورق سیاه 5 عرض 1 فولاد مبارکه

8 ماه پیش
33,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 5 عرض 1 فولاد مبارکه

9 ماه پیش
34,050 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

شرکت آتا فلز پارمیس

امتیاز کاربر : %71

ورق سیاه 5 عرض 1 فولاد مبارکه

9 ماه پیش
32,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

بازرگانی آهن شادلو

امتیاز کاربر : %83

ورق سیاه 5 عرض 1 فولاد مبارکه

9 ماه پیش
32,600 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آراد فولاد آذربایجان

امتیاز کاربر : %77

ورق سیاه 5 عرض 1 فولاد مبارکه

9 ماه پیش
34,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد سازه چهل ستون

امتیاز کاربر : %57

ورق سیاه 5 عرض 1 فولاد مبارکه

10 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن رویال

امتیاز کاربر : %68

ورق سیاه 5 عرض 1 فولاد مبارکه

10 ماه پیش
32,600 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد سل (کیان فولاد نیکان)

امتیاز کاربر : %76

ورق سیاه 5 عرض 1 فولاد مبارکه

10 ماه پیش
33,006 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن پلاس

امتیاز کاربر : %70

ورق سیاه 5 عرض 1 فولاد مبارکه

11 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 5 عرض 1 فولاد مبارکه

11 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 5 عرض 1 فولاد مبارکه

11 ماه پیش
33,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آرتان فولاد ایرانیان

امتیاز کاربر : %53

ورق سیاه 5 عرض 1 فولاد مبارکه

12 ماه پیش
34,900 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

برنا پیشداد سپهر اریا

امتیاز کاربر : %76

ورق سیاه 5 عرض 1 فولاد مبارکه

1 سال پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 5 عرض 1 فولاد مبارکه

1 سال پیش
37,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مشهد فولاد توس

امتیاز کاربر : %68

ورق سیاه 5 عرض 1 فولاد مبارکه

2 سال پیش
22,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!
×