چت

ورق سیاه 5 عرض 1.5 فولاد مبارکه

ورق سیاه فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 5 ابعاد (m) : عرض 1.5 حالت : رول
از 38,000 تا 41,900 تومان

مشهد فولاد توس

امتیاز کاربر : %68

ورق سیاه 5 عرض 1.5 فولاد مبارکه

22 ساعت پیش
41,900 تومان

آهن رویال

امتیاز کاربر : %68

ورق سیاه 5 عرض 1.5 فولاد مبارکه

22 ساعت پیش
38,346 تومان

فرداد فولاد خراسان

امتیاز کاربر : %50

ورق سیاه 5 عرض 1.5 فولاد مبارکه

23 ساعت پیش
41,500 تومان

آهن راشا

امتیاز کاربر : %64

ورق سیاه 5 عرض 1.5 فولاد مبارکه

2 روز پیش
قیمت با تماس

آهن ملل اصفهان

امتیاز کاربر : %92

ورق سیاه 5 عرض 1.5 فولاد مبارکه

5 روز پیش
38,000 تومان

کویر آهن نصف جهان(رکنی)

امتیاز کاربر : %88

ورق سیاه 5 عرض 1.5 فولاد مبارکه

3 هفته پیش
41,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهنک

امتیاز کاربر : %75

ورق سیاه 5 عرض 1.5 فولاد مبارکه

1 ماه پیش
41,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن اینفو

امتیاز کاربر : %67

ورق سیاه 5 عرض 1.5 فولاد مبارکه

1 ماه پیش
45,600 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

زرین فولاد شهریاری

امتیاز کاربر : %80

ورق سیاه 5 عرض 1.5 فولاد مبارکه

2 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن پخش

امتیاز کاربر : %67

ورق سیاه 5 عرض 1.5 فولاد مبارکه

3 ماه پیش
48,600 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

شهر آهن

امتیاز کاربر : %65

ورق سیاه 5 عرض 1.5 فولاد مبارکه

3 ماه پیش
45,100 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ثامن تجارت

امتیاز کاربر : %46

ورق سیاه 5 عرض 1.5 فولاد مبارکه

3 ماه پیش
42,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 5 عرض 1.5 فولاد مبارکه

3 ماه پیش
50,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آرمان تجارت آرون . پیوان

امتیاز کاربر : %71

ورق سیاه 5 عرض 1.5 فولاد مبارکه

3 ماه پیش
48,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

بازرگانی آهن مهام

امتیاز کاربر : %74

ورق سیاه 5 عرض 1.5 فولاد مبارکه

3 ماه پیش
42,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد سل (کیان فولاد نیکان)

امتیاز کاربر : %76

ورق سیاه 5 عرض 1.5 فولاد مبارکه

4 ماه پیش
39,540 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن اطلس خاورمیانه

امتیاز کاربر : %67

ورق سیاه 5 عرض 1.5 فولاد مبارکه

4 ماه پیش
42,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آرتان فولاد ایرانیان

امتیاز کاربر : %53

ورق سیاه 5 عرض 1.5 فولاد مبارکه

4 ماه پیش
43,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

پویان آلیاژ اعتماد

امتیاز کاربر : %63

ورق سیاه 5 عرض 1.5 فولاد مبارکه

4 ماه پیش
43,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

افلاک آهن اصفهان

امتیاز کاربر : %70

ورق سیاه 5 عرض 1.5 فولاد مبارکه

5 ماه پیش
42,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد کبیر

امتیاز کاربر : %94

ورق سیاه 5 عرض 1.5 فولاد مبارکه

5 ماه پیش
40,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

زرین فولاد شهریاری

امتیاز کاربر : %55

ورق سیاه 5 عرض 1.5 فولاد مبارکه

6 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 5 عرض 1.5 فولاد مبارکه

6 ماه پیش
33,572 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آراد آهن اسپادنا

امتیاز کاربر : %80

ورق سیاه 5 عرض 1.5 فولاد مبارکه

7 ماه پیش
35,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مشاوران آهن لوتوس آرتا

امتیاز کاربر : %68

ورق سیاه 5 عرض 1.5 فولاد مبارکه

7 ماه پیش
35,900 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فراز فولاد آسمان

امتیاز کاربر : %64

ورق سیاه 5 عرض 1.5 فولاد مبارکه

7 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن یک دو سه

امتیاز کاربر : %64

ورق سیاه 5 عرض 1.5 فولاد مبارکه

7 ماه پیش
34,450 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن بازار

امتیاز کاربر : %70

ورق سیاه 5 عرض 1.5 فولاد مبارکه

7 ماه پیش
35,550 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 5 عرض 1.5 فولاد مبارکه

7 ماه پیش
32,070 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن لند

امتیاز کاربر : %91

ورق سیاه 5 عرض 1.5 فولاد مبارکه

7 ماه پیش
33,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 5 عرض 1.5 فولاد مبارکه

7 ماه پیش
32,100 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نگین فولاد السا

امتیاز کاربر : %81

ورق سیاه 5 عرض 1.5 فولاد مبارکه

7 ماه پیش
33,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

توسعه تامین رام

امتیاز کاربر : %69

ورق سیاه 5 عرض 1.5 فولاد مبارکه

8 ماه پیش
33,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 5 عرض 1.5 فولاد مبارکه

9 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

شرکت آتا فلز پارمیس

امتیاز کاربر : %71

ورق سیاه 5 عرض 1.5 فولاد مبارکه

9 ماه پیش
31,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

بازرگانی آهن شادلو

امتیاز کاربر : %83

ورق سیاه 5 عرض 1.5 فولاد مبارکه

9 ماه پیش
31,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد 369 تجارت فولاد راسا

امتیاز کاربر : %60

ورق سیاه 5 عرض 1.5 فولاد مبارکه

10 ماه پیش
31,400 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد سازه چهل ستون

امتیاز کاربر : %57

ورق سیاه 5 عرض 1.5 فولاد مبارکه

10 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آرمان تجارت آرون . پیوان

امتیاز کاربر : %71

ورق سیاه 5 عرض 1.5 فولاد مبارکه

10 ماه پیش
31,600 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

بازرگانی آهن مهام

امتیاز کاربر : %74

ورق سیاه 5 عرض 1.5 فولاد مبارکه

10 ماه پیش
31,100 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن رویال

امتیاز کاربر : %68

ورق سیاه 5 عرض 1.5 فولاد مبارکه

10 ماه پیش
28,400 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فرداد فولاد خراسان

امتیاز کاربر : %50

ورق سیاه 5 عرض 1.5 فولاد مبارکه

10 ماه پیش
33,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 5 عرض 1.5 فولاد مبارکه

10 ماه پیش
31,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مشهد فولاد توس

امتیاز کاربر : %68

ورق سیاه 5 عرض 1.5 فولاد مبارکه

10 ماه پیش
33,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن ملل اصفهان

امتیاز کاربر : %92

ورق سیاه 5 عرض 1.5 فولاد مبارکه

10 ماه پیش
31,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مهراد آهن (سام گستر دقیق)

امتیاز کاربر : %73

ورق سیاه 5 عرض 1.5 فولاد مبارکه

10 ماه پیش
31,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن پلاس

امتیاز کاربر : %70

ورق سیاه 5 عرض 1.5 فولاد مبارکه

10 ماه پیش
31,900 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد سل (کیان فولاد نیکان)

امتیاز کاربر : %76

ورق سیاه 5 عرض 1.5 فولاد مبارکه

10 ماه پیش
32,504 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن اطلس خاورمیانه

امتیاز کاربر : %67

ورق سیاه 5 عرض 1.5 فولاد مبارکه

10 ماه پیش
31,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

افلاک آهن اصفهان

امتیاز کاربر : %70

ورق سیاه 5 عرض 1.5 فولاد مبارکه

10 ماه پیش
31,600 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد 369 تجارت فولاد راسا

امتیاز کاربر : %60

ورق سیاه 5 عرض 1.5 فولاد مبارکه

11 ماه پیش
33,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 5 عرض 1.5 فولاد مبارکه

11 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

بازرگانی آهنات

امتیاز کاربر : %60

ورق سیاه 5 عرض 1.5 فولاد مبارکه

11 ماه پیش
34,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آرتان فولاد ایرانیان

امتیاز کاربر : %53

ورق سیاه 5 عرض 1.5 فولاد مبارکه

11 ماه پیش
34,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 5 عرض 1.5 فولاد مبارکه

11 ماه پیش
30,900 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 5 عرض 1.5 فولاد مبارکه

11 ماه پیش
32,100 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهنک

امتیاز کاربر : %75

ورق سیاه 5 عرض 1.5 فولاد مبارکه

11 ماه پیش
33,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

توسعه تامین رام

امتیاز کاربر : %69

ورق سیاه 5 عرض 1.5 فولاد مبارکه

11 ماه پیش
32,400 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد کبیر

امتیاز کاربر : %94

ورق سیاه 5 عرض 1.5 فولاد مبارکه

12 ماه پیش
33,150 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولادخاورمیانه

امتیاز کاربر : %53

ورق سیاه 5 عرض 1.5 فولاد مبارکه

12 ماه پیش
29,817 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن پرایس

امتیاز کاربر : %80

ورق سیاه 5 عرض 1.5 فولاد مبارکه

1 سال پیش
35,950 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

برنا پیشداد سپهر اریا

امتیاز کاربر : %71

ورق سیاه 5 عرض 1.5 فولاد مبارکه

1 سال پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن اینفو

امتیاز کاربر : %67

ورق سیاه 5 عرض 1.5 فولاد مبارکه

1 سال پیش
34,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آراد آهن اسپادنا

امتیاز کاربر : %80

ورق سیاه 5 عرض 1.5 فولاد مبارکه

1 سال پیش
33,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نگین فولاد السا

امتیاز کاربر : %81

ورق سیاه 5 عرض 1.5 فولاد مبارکه

1 سال پیش
34,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

تجارت فولاد فراز

امتیاز کاربر : %74

ورق سیاه 5 عرض 1.5 فولاد مبارکه

2 سال پیش
20,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

صنایع فلزی برتر

امتیاز کاربر : %67

ورق سیاه 5 عرض 1.5 فولاد مبارکه

2 سال پیش
20,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 5 عرض 1.5 فولاد مبارکه

2 سال پیش
20,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 5 عرض 1.5 فولاد مبارکه

2 سال پیش
22,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

پویش فولاد تاریانا

امتیاز کاربر : %69

ورق سیاه 5 عرض 1.5 فولاد مبارکه

2 سال پیش
20,900 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مهد فولاد کیان

امتیاز کاربر : %80

ورق سیاه 5 عرض 1.5 فولاد مبارکه

2 سال پیش
20,100 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 5 عرض 1.5 فولاد مبارکه

2 سال پیش
20,600 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!
×