مهدی حسن پور (مهدی حسن پور) - 16353

مهدی حسن پور

مهدی حسن پور

63%
جزئیات...
نام شرکت :

مهدی حسن پور

نام مدیر عامل :

مهدی حسن پور

کد کاربری :

f24-16353

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
شناسه ملی :

14012278440

سال آغاز فعالیت :

1392

کد اقتصادی :

14012278440

شماره ثبت :

74137

توضیحات :

خریدار میلگرد و تیر ذوب

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

دسته محصول :

میلگرد آجدار

دسته محصول :

ارائه خدمات

×