چت

فولاسا (حسن پور) - 16353

نام شرکت :

فولاسا

نام مدیر عامل :

حسن پور

کد کاربری :

f24-16353

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
شناسه ملی :

14012278440

سال آغاز فعالیت :

1392

کد اقتصادی :

14012278440

شماره ثبت :

74137

توضیحات :

خرید و فروش تمای مقاطع طویل اهن وفولادی و مواد اولیه

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

لوله داربستی

دسته محصول :

مواد معدنی

دسته محصول :

پروفیل

دسته محصول :

تیرآهن

دسته محصول :

میلگرد

دسته محصول :

ارائه خدمات

افتخارات و گواهینامه ها
×