چت

ورق سیاه 20 شیت 1.25*6 کاویان

ورق سیاه کاویان
ضخامت (mm) : 20 ابعاد (m) : 1.25*6 حالت : شیت
از 32,142 تا 34,700 تومان

آهن پرایس

امتیاز کاربر : %80

ورق سیاه 20 شیت 1.25*6 کاویان

4 روز پیش
34,700 تومان

آهن رویال

امتیاز کاربر : %68

ورق سیاه 20 شیت 1.25*6 کاویان

1 هفته پیش
32,142 تومان

آهن ملل اصفهان

امتیاز کاربر : %92

ورق سیاه 20 شیت 1.25*6 کاویان

3 هفته پیش
32,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

بازرگانی آهن مهام

امتیاز کاربر : %74

ورق سیاه 20 شیت 1.25*6 کاویان

1 ماه پیش
32,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهنک

امتیاز کاربر : %75

ورق سیاه 20 شیت 1.25*6 کاویان

1 ماه پیش
30,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن اینفو

امتیاز کاربر : %67

ورق سیاه 20 شیت 1.25*6 کاویان

1 ماه پیش
32,600 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

وحید آدینه لو

امتیاز کاربر : %76

ورق سیاه 20 شیت 1.25*6 کاویان

1 ماه پیش
33,100 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ثامن تجارت

امتیاز کاربر : %46

ورق سیاه 20 شیت 1.25*6 کاویان

3 ماه پیش
28,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آرمان تجارت آرون . پیوان

امتیاز کاربر : %71

ورق سیاه 20 شیت 1.25*6 کاویان

3 ماه پیش
31,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آرتان فولاد ایرانیان

امتیاز کاربر : %53

ورق سیاه 20 شیت 1.25*6 کاویان

4 ماه پیش
26,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد صنعت شادآور

امتیاز کاربر : %88

ورق سیاه 20 شیت 1.25*6 کاویان

4 ماه پیش
29,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

پتروپولاد آروان

امتیاز کاربر : %42

ورق سیاه 20 شیت 1.25*6 کاویان

5 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن یک دو سه

امتیاز کاربر : %64

ورق سیاه 20 شیت 1.25*6 کاویان

5 ماه پیش
28,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مهد فولاد کیان

امتیاز کاربر : %80

ورق سیاه 20 شیت 1.25*6 کاویان

6 ماه پیش
26,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مشاوران آهن لوتوس آرتا

امتیاز کاربر : %68

ورق سیاه 20 شیت 1.25*6 کاویان

6 ماه پیش
26,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 20 شیت 1.25*6 کاویان

6 ماه پیش
27,250 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آراد آهن اسپادنا

امتیاز کاربر : %80

ورق سیاه 20 شیت 1.25*6 کاویان

7 ماه پیش
26,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهنگرام

امتیاز کاربر : %60

ورق سیاه 20 شیت 1.25*6 کاویان

8 ماه پیش
26,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

افلاک آهن اصفهان

امتیاز کاربر : %70

ورق سیاه 20 شیت 1.25*6 کاویان

8 ماه پیش
26,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن راشا

امتیاز کاربر : %64

ورق سیاه 20 شیت 1.25*6 کاویان

8 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

توسعه تامین رام

امتیاز کاربر : %69

ورق سیاه 20 شیت 1.25*6 کاویان

9 ماه پیش
25,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن لند

امتیاز کاربر : %91

ورق سیاه 20 شیت 1.25*6 کاویان

9 ماه پیش
26,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نگین فولاد السا

امتیاز کاربر : %81

ورق سیاه 20 شیت 1.25*6 کاویان

10 ماه پیش
26,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد 369 تجارت فولاد راسا

امتیاز کاربر : %60

ورق سیاه 20 شیت 1.25*6 کاویان

10 ماه پیش
29,100 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

بازرگانی آهن مهام

امتیاز کاربر : %74

ورق سیاه 20 شیت 1.25*6 کاویان

10 ماه پیش
25,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

طاها حدید مهرگان

امتیاز کاربر : %49

ورق سیاه 20 شیت 1.25*6 کاویان

10 ماه پیش
26,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن اطلس خاورمیانه

امتیاز کاربر : %67

ورق سیاه 20 شیت 1.25*6 کاویان

10 ماه پیش
25,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن ملل اصفهان

امتیاز کاربر : %92

ورق سیاه 20 شیت 1.25*6 کاویان

10 ماه پیش
25,100 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 20 شیت 1.25*6 کاویان

11 ماه پیش
26,400 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد 369 تجارت فولاد راسا

امتیاز کاربر : %60

ورق سیاه 20 شیت 1.25*6 کاویان

11 ماه پیش
29,100 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مهراد آهن (سام گستر دقیق)

امتیاز کاربر : %73

ورق سیاه 20 شیت 1.25*6 کاویان

11 ماه پیش
27,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن پرایس

امتیاز کاربر : %80

ورق سیاه 20 شیت 1.25*6 کاویان

11 ماه پیش
28,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهنک

امتیاز کاربر : %75

ورق سیاه 20 شیت 1.25*6 کاویان

11 ماه پیش
27,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

توسعه تامین رام

امتیاز کاربر : %69

ورق سیاه 20 شیت 1.25*6 کاویان

12 ماه پیش
29,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد حداد . فولاد صفا

امتیاز کاربر : %67

ورق سیاه 20 شیت 1.25*6 کاویان

2 سال پیش
20,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 20 شیت 1.25*6 کاویان

2 سال پیش
21,650 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن اینفو

امتیاز کاربر : %67

ورق سیاه 20 شیت 1.25*6 کاویان

2 سال پیش
20,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مهد فولاد کیان

امتیاز کاربر : %80

ورق سیاه 20 شیت 1.25*6 کاویان

2 سال پیش
20,400 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

پویش فولاد تاریانا

امتیاز کاربر : %69

ورق سیاه 20 شیت 1.25*6 کاویان

2 سال پیش
20,400 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

اهن الات محمد و رضا

امتیاز کاربر : %26

ورق سیاه 20 شیت 1.25*6 کاویان

2 سال پیش
208,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد سل (کیان فولاد نیکان)

امتیاز کاربر : %76

ورق سیاه 20 شیت 1.25*6 کاویان

2 سال پیش
20,100 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

میهن فلز پارس

امتیاز کاربر : %60

ورق سیاه 20 شیت 1.25*6 کاویان

2 سال پیش
22,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

بورس آهن ایمان

امتیاز کاربر : %67

ورق سیاه 20 شیت 1.25*6 کاویان

2 سال پیش
22,100 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن پلاس

امتیاز کاربر : %70

ورق سیاه 20 شیت 1.25*6 کاویان

2 سال پیش
21,900 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آرتان فولاد ایرانیان

امتیاز کاربر : %53

ورق سیاه 20 شیت 1.25*6 کاویان

2 سال پیش
21,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد مهر آتیه ساز

امتیاز کاربر : %74

ورق سیاه 20 شیت 1.25*6 کاویان

2 سال پیش
22,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!
×