چت

ورق سیاه 3 عرض 1.25 فولاد مبارکه

ورق سیاه فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 3 ابعاد (m) : عرض 1.25 حالت : رول
از 37,300 تا 37,741 تومان

آهن رویال

امتیاز کاربر : %68

ورق سیاه 3 عرض 1.25 فولاد مبارکه

22 ساعت پیش
37,741 تومان

آهن راشا

امتیاز کاربر : %64

ورق سیاه 3 عرض 1.25 فولاد مبارکه

2 روز پیش
قیمت با تماس

آهن ملل اصفهان

امتیاز کاربر : %92

ورق سیاه 3 عرض 1.25 فولاد مبارکه

5 روز پیش
37,300 تومان

آهن گستر آسیا

امتیاز کاربر : %48

ورق سیاه 3 عرض 1.25 فولاد مبارکه

2 هفته پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فرداد فولاد خراسان

امتیاز کاربر : %50

ورق سیاه 3 عرض 1.25 فولاد مبارکه

3 هفته پیش
46,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

کویر آهن نصف جهان(رکنی)

امتیاز کاربر : %88

ورق سیاه 3 عرض 1.25 فولاد مبارکه

3 هفته پیش
38,600 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهنک

امتیاز کاربر : %75

ورق سیاه 3 عرض 1.25 فولاد مبارکه

1 ماه پیش
41,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن اینفو

امتیاز کاربر : %67

ورق سیاه 3 عرض 1.25 فولاد مبارکه

1 ماه پیش
46,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

زرین فولاد شهریاری

امتیاز کاربر : %80

ورق سیاه 3 عرض 1.25 فولاد مبارکه

2 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 3 عرض 1.25 فولاد مبارکه

3 ماه پیش
46,331 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

بازرگانی آهن مهام

امتیاز کاربر : %74

ورق سیاه 3 عرض 1.25 فولاد مبارکه

3 ماه پیش
42,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد سل (کیان فولاد نیکان)

امتیاز کاربر : %76

ورق سیاه 3 عرض 1.25 فولاد مبارکه

4 ماه پیش
38,990 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مشهد فولاد توس

امتیاز کاربر : %68

ورق سیاه 3 عرض 1.25 فولاد مبارکه

4 ماه پیش
44,900 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن اطلس خاورمیانه

امتیاز کاربر : %67

ورق سیاه 3 عرض 1.25 فولاد مبارکه

4 ماه پیش
42,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آرتان فولاد ایرانیان

امتیاز کاربر : %53

ورق سیاه 3 عرض 1.25 فولاد مبارکه

4 ماه پیش
44,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

پویان آلیاژ اعتماد

امتیاز کاربر : %63

ورق سیاه 3 عرض 1.25 فولاد مبارکه

4 ماه پیش
39,600 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد کبیر

امتیاز کاربر : %94

ورق سیاه 3 عرض 1.25 فولاد مبارکه

5 ماه پیش
39,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مهام فولاد نوین نیک اندیش

امتیاز کاربر : %78

ورق سیاه 3 عرض 1.25 فولاد مبارکه

6 ماه پیش
36,400 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

زرین فولاد شهریاری

امتیاز کاربر : %55

ورق سیاه 3 عرض 1.25 فولاد مبارکه

6 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 3 عرض 1.25 فولاد مبارکه

6 ماه پیش
37,387 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

افلاک آهن اصفهان

امتیاز کاربر : %70

ورق سیاه 3 عرض 1.25 فولاد مبارکه

6 ماه پیش
36,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مشاوران آهن لوتوس آرتا

امتیاز کاربر : %68

ورق سیاه 3 عرض 1.25 فولاد مبارکه

7 ماه پیش
36,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن یک دو سه

امتیاز کاربر : %64

ورق سیاه 3 عرض 1.25 فولاد مبارکه

7 ماه پیش
34,850 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن بازار

امتیاز کاربر : %70

ورق سیاه 3 عرض 1.25 فولاد مبارکه

7 ماه پیش
37,600 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 3 عرض 1.25 فولاد مبارکه

7 ماه پیش
32,520 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

همراه فلز آسیا

امتیاز کاربر : %75

ورق سیاه 3 عرض 1.25 فولاد مبارکه

7 ماه پیش
36,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نگین فولاد السا

امتیاز کاربر : %81

ورق سیاه 3 عرض 1.25 فولاد مبارکه

7 ماه پیش
33,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آرمان تجارت آرون . پیوان

امتیاز کاربر : %71

ورق سیاه 3 عرض 1.25 فولاد مبارکه

8 ماه پیش
34,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ویستا صنعت هونام

امتیاز کاربر : %68

ورق سیاه 3 عرض 1.25 فولاد مبارکه

8 ماه پیش
33,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 3 عرض 1.25 فولاد مبارکه

9 ماه پیش
32,217 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

شرکت آتا فلز پارمیس

امتیاز کاربر : %71

ورق سیاه 3 عرض 1.25 فولاد مبارکه

9 ماه پیش
32,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آراد فولاد آذربایجان

امتیاز کاربر : %77

ورق سیاه 3 عرض 1.25 فولاد مبارکه

9 ماه پیش
31,174 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن لند

امتیاز کاربر : %91

ورق سیاه 3 عرض 1.25 فولاد مبارکه

10 ماه پیش
31,900 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد سازه چهل ستون

امتیاز کاربر : %57

ورق سیاه 3 عرض 1.25 فولاد مبارکه

10 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

بازرگانی آهن مهام

امتیاز کاربر : %74

ورق سیاه 3 عرض 1.25 فولاد مبارکه

10 ماه پیش
30,400 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن رویال

امتیاز کاربر : %68

ورق سیاه 3 عرض 1.25 فولاد مبارکه

10 ماه پیش
28,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن ملل اصفهان

امتیاز کاربر : %92

ورق سیاه 3 عرض 1.25 فولاد مبارکه

10 ماه پیش
30,400 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فرداد فولاد خراسان

امتیاز کاربر : %50

ورق سیاه 3 عرض 1.25 فولاد مبارکه

10 ماه پیش
34,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

توسعه تامین رام

امتیاز کاربر : %69

ورق سیاه 3 عرض 1.25 فولاد مبارکه

10 ماه پیش
30,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد سل (کیان فولاد نیکان)

امتیاز کاربر : %76

ورق سیاه 3 عرض 1.25 فولاد مبارکه

10 ماه پیش
31,796 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن اطلس خاورمیانه

امتیاز کاربر : %67

ورق سیاه 3 عرض 1.25 فولاد مبارکه

10 ماه پیش
30,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن پلاس

امتیاز کاربر : %70

ورق سیاه 3 عرض 1.25 فولاد مبارکه

11 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 3 عرض 1.25 فولاد مبارکه

11 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 3 عرض 1.25 فولاد مبارکه

11 ماه پیش
31,350 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن پرایس

امتیاز کاربر : %80

ورق سیاه 3 عرض 1.25 فولاد مبارکه

11 ماه پیش
34,400 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آرتان فولاد ایرانیان

امتیاز کاربر : %53

ورق سیاه 3 عرض 1.25 فولاد مبارکه

12 ماه پیش
34,400 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولادخاورمیانه

امتیاز کاربر : %53

ورق سیاه 3 عرض 1.25 فولاد مبارکه

12 ماه پیش
29,633 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن اینفو

امتیاز کاربر : %67

ورق سیاه 3 عرض 1.25 فولاد مبارکه

12 ماه پیش
33,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

برنا پیشداد سپهر اریا

امتیاز کاربر : %76

ورق سیاه 3 عرض 1.25 فولاد مبارکه

1 سال پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 3 عرض 1.25 فولاد مبارکه

1 سال پیش
35,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد کبیر

امتیاز کاربر : %94

ورق سیاه 3 عرض 1.25 فولاد مبارکه

1 سال پیش
34,400 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

افلاک آهن اصفهان

امتیاز کاربر : %70

ورق سیاه 3 عرض 1.25 فولاد مبارکه

1 سال پیش
33,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مشهد فولاد توس

امتیاز کاربر : %68

ورق سیاه 3 عرض 1.25 فولاد مبارکه

2 سال پیش
22,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 3 عرض 1.25 فولاد مبارکه

2 سال پیش
22,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

پویش فولاد تاریانا

امتیاز کاربر : %69

ورق سیاه 3 عرض 1.25 فولاد مبارکه

2 سال پیش
19,900 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مهد فولاد کیان

امتیاز کاربر : %80

ورق سیاه 3 عرض 1.25 فولاد مبارکه

2 سال پیش
20,100 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!
×