چت

ورق سیاه 15 شیت 1.25*6 کاویان

ورق سیاه کاویان
ضخامت (mm) : 15 ابعاد (m) : 1.25*6 حالت : شیت
از 34,700 تا 34,700 تومان

آهن پرایس

امتیاز کاربر : %80

ورق سیاه 15 شیت 1.25*6 کاویان

4 روز پیش
34,700 تومان

آهن ملل اصفهان

امتیاز کاربر : %92

ورق سیاه 15 شیت 1.25*6 کاویان

3 هفته پیش
35,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

بازرگانی آهن مهام

امتیاز کاربر : %74

ورق سیاه 15 شیت 1.25*6 کاویان

1 ماه پیش
36,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهنک

امتیاز کاربر : %75

ورق سیاه 15 شیت 1.25*6 کاویان

1 ماه پیش
33,100 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ثامن تجارت

امتیاز کاربر : %46

ورق سیاه 15 شیت 1.25*6 کاویان

3 ماه پیش
30,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آرمان تجارت آرون . پیوان

امتیاز کاربر : %71

ورق سیاه 15 شیت 1.25*6 کاویان

3 ماه پیش
34,400 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آرتان فولاد ایرانیان

امتیاز کاربر : %53

ورق سیاه 15 شیت 1.25*6 کاویان

4 ماه پیش
29,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

پتروپولاد آروان

امتیاز کاربر : %42

ورق سیاه 15 شیت 1.25*6 کاویان

5 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن اینفو

امتیاز کاربر : %67

ورق سیاه 15 شیت 1.25*6 کاویان

5 ماه پیش
29,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مهد فولاد کیان

امتیاز کاربر : %80

ورق سیاه 15 شیت 1.25*6 کاویان

6 ماه پیش
29,900 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مشاوران آهن لوتوس آرتا

امتیاز کاربر : %68

ورق سیاه 15 شیت 1.25*6 کاویان

6 ماه پیش
29,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 15 شیت 1.25*6 کاویان

6 ماه پیش
28,013 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آراد آهن اسپادنا

امتیاز کاربر : %80

ورق سیاه 15 شیت 1.25*6 کاویان

7 ماه پیش
29,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهنگرام

امتیاز کاربر : %60

ورق سیاه 15 شیت 1.25*6 کاویان

8 ماه پیش
29,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

افلاک آهن اصفهان

امتیاز کاربر : %70

ورق سیاه 15 شیت 1.25*6 کاویان

8 ماه پیش
29,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مهراد آهن (سام گستر دقیق)

امتیاز کاربر : %73

ورق سیاه 15 شیت 1.25*6 کاویان

11 ماه پیش
29,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

توسعه تامین رام

امتیاز کاربر : %69

ورق سیاه 15 شیت 1.25*6 کاویان

12 ماه پیش
29,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهنک

امتیاز کاربر : %75

ورق سیاه 15 شیت 1.25*6 کاویان

12 ماه پیش
29,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن ملل اصفهان

امتیاز کاربر : %92

ورق سیاه 15 شیت 1.25*6 کاویان

1 سال پیش
31,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن اطلس خاورمیانه

امتیاز کاربر : %67

ورق سیاه 15 شیت 1.25*6 کاویان

2 سال پیش
21,100 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد حداد . فولاد صفا

امتیاز کاربر : %67

ورق سیاه 15 شیت 1.25*6 کاویان

2 سال پیش
20,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 15 شیت 1.25*6 کاویان

2 سال پیش
21,650 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن اینفو

امتیاز کاربر : %67

ورق سیاه 15 شیت 1.25*6 کاویان

2 سال پیش
20,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مهد فولاد کیان

امتیاز کاربر : %80

ورق سیاه 15 شیت 1.25*6 کاویان

2 سال پیش
20,400 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

تهران آهن

امتیاز کاربر : %69

ورق سیاه 15 شیت 1.25*6 کاویان

2 سال پیش
20,250 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

پویش فولاد تاریانا

امتیاز کاربر : %69

ورق سیاه 15 شیت 1.25*6 کاویان

2 سال پیش
20,400 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن پرایس

امتیاز کاربر : %80

ورق سیاه 15 شیت 1.25*6 کاویان

2 سال پیش
21,750 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

اهن الات محمد و رضا

امتیاز کاربر : %26

ورق سیاه 15 شیت 1.25*6 کاویان

2 سال پیش
208,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد سل (کیان فولاد نیکان)

امتیاز کاربر : %76

ورق سیاه 15 شیت 1.25*6 کاویان

2 سال پیش
20,100 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

میهن فلز پارس

امتیاز کاربر : %60

ورق سیاه 15 شیت 1.25*6 کاویان

2 سال پیش
22,600 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

بورس آهن ایمان

امتیاز کاربر : %67

ورق سیاه 15 شیت 1.25*6 کاویان

2 سال پیش
22,100 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

بازرگانی آهن مهام

امتیاز کاربر : %74

ورق سیاه 15 شیت 1.25*6 کاویان

2 سال پیش
20,550 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن پلاس

امتیاز کاربر : %70

ورق سیاه 15 شیت 1.25*6 کاویان

2 سال پیش
21,900 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آرتان فولاد ایرانیان

امتیاز کاربر : %53

ورق سیاه 15 شیت 1.25*6 کاویان

2 سال پیش
21,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد مهر آتیه ساز

امتیاز کاربر : %74

ورق سیاه 15 شیت 1.25*6 کاویان

2 سال پیش
22,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!
×