قیمت انواع پروفیل

تمامی قیمت ها با ارزش افزوده می باشد .
عنوان قیمت (تومان)

قوطی(ستونی) 20*20 ضخامت2.5

قوطی ستونی 13 آذر، 1402
35,500
37,202

قوطی(ستونی) 20*20 ضخامت3

قوطی ستونی 13 آذر، 1402
35,200
37,202

قوطی(ستونی) 20*20 ضخامت3.5

قوطی ستونی 13 آذر، 1402
35,500
35,500

قوطی(ستونی) 20*20 ضخامت4

قوطی ستونی 13 آذر، 1402
35,500
37,496

قوطی(ستونی) 25*25 ضخامت2

قوطی ستونی 13 آذر، 1402
35,500
37,900

قوطی(ستونی) 25*25 ضخامت2.5

قوطی ستونی 13 آذر، 1402
35,500
37,202

قوطی(ستونی) 25*25 ضخامت3

قوطی ستونی 13 آذر، 1402
35,200
37,202

قوطی(ستونی) 25*25 ضخامت3.5

قوطی ستونی 13 آذر، 1402
35,500
35,500

قوطی(ستونی) 25*25 ضخامت4

قوطی ستونی 13 آذر، 1402
35,500
37,496

قوطی(ستونی) 30*30 ضخامت2.5

قوطی ستونی 13 آذر، 1402
35,500
37,202

قوطی(ستونی) 30*30 ضخامت3

قوطی ستونی 13 آذر، 1402
35,200
37,202

قوطی(ستونی) 30*30 ضخامت3.5

قوطی ستونی 13 آذر، 1402
35,500
35,500

قوطی(ستونی) 30*30 ضخامت4

قوطی ستونی 13 آذر، 1402
35,500
37,496

قوطی(ستونی) 35*35 ضخامت 2.5

قوطی ستونی 13 آذر، 1402
35,500
37,202

قوطی(ستونی) 35*35 ضخامت 3

قوطی ستونی 13 آذر، 1402
35,200
37,202

قوطی(ستونی) 35*35 ضخامت3.5

قوطی ستونی 13 آذر، 1402
35,500
35,500

قوطی(ستونی) 35*35 ضخامت4

قوطی ستونی 13 آذر، 1402
35,500
37,496

قوطی(ستونی) 40*40 ضخامت2.5

قوطی ستونی 13 آذر، 1402
35,500
37,500

قوطی(ستونی) 40*40 ضخامت3

قوطی ستونی 13 آذر، 1402
35,200
37,202

قوطی(ستونی) 40*40 ضخامت3.5

قوطی ستونی 13 آذر، 1402
35,500
35,500

قوطی(ستونی) 40*40 ضخامت4

قوطی ستونی 13 آذر، 1402
35,500
37,496

قوطی(ستونی) 45*45 ضخامت2.5

قوطی ستونی 13 آذر، 1402
35,500
37,202

قوطی(ستونی) 45*45 ضخامت3

قوطی ستونی 13 آذر، 1402
35,200
37,202

قوطی(ستونی) 45*45 ضخامت3.5

قوطی ستونی 13 آذر، 1402
35,500
35,500

قوطی(ستونی) 45*45 ضخامت 4

قوطی ستونی 13 آذر، 1402
35,500
37,496

قوطی(ستونی)50*50ضخامت2.5

قوطی ستونی 13 آذر، 1402
35,500
37,202

قوطی(ستونی)50*50ضخامت3

قوطی ستونی 13 آذر، 1402
35,200
37,202

قوطی(ستونی)50*50ضخامت3.5

قوطی ستونی 13 آذر، 1402
35,500
35,500

قوطی(ستونی)50*50ضخامت4

قوطی ستونی 13 آذر، 1402
35,500
37,496

قوطی(ستونی)60*60 ضخامت 2.5

قوطی ستونی 13 آذر، 1402
35,500
37,202

قوطی(ستونی)60*60 ضخامت 3

قوطی ستونی 13 آذر، 1402
35,200
37,202

قوطی(ستونی)60*60 ضخامت3.5

قوطی ستونی 13 آذر، 1402
35,500
35,500

قوطی(ستونی)60*60 ضخامت 4

قوطی ستونی 13 آذر، 1402
35,500
37,496

پروفیل z (پرلین) 18ضخامت 2.5

پروفیل z(پرلین) 13 آذر، 1402
34,800
36,505

پروفیل z (پرلین) 18ضخامت 2

پروفیل z(پرلین) 13 آذر، 1402
35,500
37,000

پروفیل z (پرلین) 18ضخامت 3

پروفیل z(پرلین) 13 آذر، 1402
34,800
36,700

پروفیل z (پرلین) 20 ضخامت 2

پروفیل z(پرلین) 13 آذر، 1402
35,500
37,300

پروفیل z (پرلین) 20 ضخامت 2.5

پروفیل z(پرلین) 13 آذر، 1402
35,000
36,800

پروفیل z (پرلین) 20 ضخامت 3

پروفیل z(پرلین) 13 آذر، 1402
35,000
37,000

پروفیل z (پرلین) 22 ضخامت 2

پروفیل z(پرلین) 13 آذر، 1402
35,500
37,300

پروفیل z (پرلین) 22 ضخامت 2.5

پروفیل z(پرلین) 13 آذر، 1402
35,000
36,800

پروفیل z (پرلین) 22 ضخامت 3

پروفیل z(پرلین) 13 آذر، 1402
35,000
37,000

پروفیل ساختمانی ضخامت 2

پروفیل ساختمانی 13 آذر، 1402
36,800
37,900

پروفیل ساختمانی ضخامت 2.5

پروفیل ساختمانی 13 آذر، 1402
36,000
37,202

پروفیل ساختمانی ضخامت 3

پروفیل ساختمانی 13 آذر، 1402
35,200
37,202

قوطی(ستونی) 20*20 ضخامت2

قوطی ستونی 13 آذر، 1402
36,800
38,550

قوطی(ستونی) 30*30 ضخامت2

قوطی ستونی 13 آذر، 1402
36,800
37,900

قوطی(ستونی) 35*35 ضخامت2

قوطی ستونی 13 آذر، 1402
36,800
37,900

قوطی(ستونی) 40*40 ضخامت 2

قوطی ستونی 13 آذر، 1402
36,800
37,900

قوطی(ستونی) 45*45 ضخامت2

قوطی ستونی 13 آذر، 1402
36,800
37,900
×