چت

شرکت بازرگانی آیدین فولاد قائم (وهاب جدیدی) - 16968

شرکت بازرگانی آیدین فولاد قائم

وهاب جدیدی

55%
جزئیات...
نام شرکت :

شرکت بازرگانی آیدین فولاد قائم

نام مدیر عامل :

وهاب جدیدی

کد کاربری :

f24-16968

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن : 04151245124
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

عرضه مستقیم نبشی و ناودانی از ناب تبریز، آریان فولاد،آذر نبش،ماهان،سجاد،جویا نورد،سپهر،نستا،.. سبد کامل نبشی و ناودانی از انبار تبریز و مشهد-میلگرد 8 الی 32 فولاد کاوه تیکمه داش-

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

آذربايجان شرقي ،تبريز

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ناودانی

دسته محصول :

نبشی

دسته محصول :

میلگرد

×