چت

نبشی 5*45*45 ناب تبریز 12 متری

نبشی ناب تبریز
ابعاد (mm) : 45*45 طول شاخه (m) : 12 ضخامت : 5
از 33,200 تا 33,200 تومان

آهن ملل اصفهان

امتیاز کاربر : %89

نبشی 5*45*45 ناب تبریز 12 متری

2 روز پیش
33,200 تومان

آداک فلز خاورمیانه

امتیاز کاربر : %69

نبشی 5*45*45 ناب تبریز 12 متری

4 روز پیش
33,200 تومان

رابین فلز برنا

امتیاز کاربر : %76

نبشی 5*45*45 ناب تبریز 12 متری

3 ماه پیش
25,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

پویان آلیاژ اعتماد

امتیاز کاربر : %63

نبشی 5*45*45 ناب تبریز 12 متری

3 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن لند

امتیاز کاربر : %83

نبشی 5*45*45 ناب تبریز 12 متری

5 ماه پیش
23,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نبشی 5*45*45 ناب تبریز 12 متری

5 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آراد فولاد آذربایجان

امتیاز کاربر : %77

نبشی 5*45*45 ناب تبریز 12 متری

6 ماه پیش
26,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نگین فولاد السا

امتیاز کاربر : %76

نبشی 5*45*45 ناب تبریز 12 متری

7 ماه پیش
26,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن ملل اصفهان

امتیاز کاربر : %89

نبشی 5*45*45 ناب تبریز 12 متری

کیلوگرم
9 ماه پیش
27,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آداک فلز خاورمیانه

امتیاز کاربر : %69

نبشی 5*45*45 ناب تبریز 12 متری

کیلوگرم
9 ماه پیش
27,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن لند

امتیاز کاربر : %83

نبشی 5*45*45 ناب تبریز 12 متری

کیلوگرم
9 ماه پیش
28,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد ناب تبریز

امتیاز کاربر : %74

نبشی 5*45*45 ناب تبریز 12 متری

کیلوگرم
1 سال پیش
18,900 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد آتا

امتیاز کاربر : %78

نبشی 5*45*45 ناب تبریز 12 متری

کیلوگرم
1 سال پیش
18,400 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

گسترش فولاد آذربایجان صبا

امتیاز کاربر : %67

نبشی 5*45*45 ناب تبریز 12 متری

کیلوگرم
2 سال پیش
18,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهنگرام

امتیاز کاربر : %60

نبشی 5*45*45 ناب تبریز 12 متری

کیلوگرم
2 سال پیش
18,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نبشی 5*45*45 ناب تبریز 12 متری

کیلوگرم
2 سال پیش
18,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!
×