چت

پرگاس فولاد امیران سهند. استیلون (مرشدیان) - 16683

پرگاس فولاد امیران سهند. استیلون

مرشدیان

74%
جزئیات...
نام شرکت :

پرگاس فولاد امیران سهند. استیلون

نام مدیر عامل :

مرشدیان

کد کاربری :

f24-16683

وب سایت : https://t.me/steelonn
ایمیل :

steelonn@gmail.com

تلفن : 041.91010090 ،
شناسه ملی :

14010009090

سال آغاز فعالیت :

1394

کد اقتصادی :

14010009090

شماره ثبت :

4201

توضیحات :

پرگاس فولاد امیران سهند

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

آذربايجان شرقي ،تبريز

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

میلگرد کلاف

حداقل میزان سفارش :

ظرفیت

مشخصات:

ابهر ، بستان آباد

دسته محصول :

نبشی

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات:

ناب تبریز ، آذر نبش ، جاوید بناب ، آریان و ...

دسته محصول :

تیرآهن

حداقل میزان سفارش :

ظرفیت

مشخصات:

ظفر بناب ، شاهین بناب ، ذوبی و ....

دسته محصول :

میلگرد

حداقل میزان سفارش :

ظرفیت

مشخصات:

خرید و فروش میلگرد شاهین بناب ، ظفر بناب ، میانه ، صائب ، درپاد ، کاوه و ...

×