چت

نبشی6*70*70 ناب تبریز 12 متری

نبشی ناب تبریز
ابعاد (mm) : 70*70 طول شاخه (m) : 12 ضخامت : 6
از 30,800 تا 30,900 تومان

آهن ملل اصفهان

امتیاز کاربر : %89

نبشی6*70*70 ناب تبریز 12 متری

2 روز پیش
30,800 تومان

نبشی6*70*70 ناب تبریز 12 متری

4 روز پیش
30,900 تومان

آداک فلز خاورمیانه

امتیاز کاربر : %69

نبشی6*70*70 ناب تبریز 12 متری

4 روز پیش
30,800 تومان

ندا مطوری

امتیاز کاربر : %50

نبشی6*70*70 ناب تبریز 12 متری

2 ماه پیش
25,320 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

رابین فلز برنا

امتیاز کاربر : %76

نبشی6*70*70 ناب تبریز 12 متری

3 ماه پیش
25,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نبشی6*70*70 ناب تبریز 12 متری

5 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آراد فولاد آذربایجان

امتیاز کاربر : %77

نبشی6*70*70 ناب تبریز 12 متری

6 ماه پیش
25,100 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

افلاک آهن اصفهان

امتیاز کاربر : %69

نبشی6*70*70 ناب تبریز 12 متری

6 ماه پیش
25,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نگین فولاد السا

امتیاز کاربر : %76

نبشی6*70*70 ناب تبریز 12 متری

7 ماه پیش
25,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد آتا

امتیاز کاربر : %78

نبشی6*70*70 ناب تبریز 12 متری

7 ماه پیش
25,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آداک فلز خاورمیانه

امتیاز کاربر : %69

نبشی6*70*70 ناب تبریز 12 متری

9 ماه پیش
25,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آراد فولاد آذربایجان

امتیاز کاربر : %77

نبشی6*70*70 ناب تبریز 12 متری

کیلوگرم
9 ماه پیش
25,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

تاجران پولاد افلاک

امتیاز کاربر : %53

نبشی6*70*70 ناب تبریز 12 متری

کیلوگرم
11 ماه پیش
25,230 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نبشی6*70*70 ناب تبریز 12 متری

کیلوگرم
11 ماه پیش
27,600 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن لند

امتیاز کاربر : %83

نبشی6*70*70 ناب تبریز 12 متری

1 سال پیش
22,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد ناب تبریز

امتیاز کاربر : %74

نبشی6*70*70 ناب تبریز 12 متری

کیلوگرم
1 سال پیش
18,100 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد آتا

امتیاز کاربر : %78

نبشی6*70*70 ناب تبریز 12 متری

کیلوگرم
1 سال پیش
17,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

بازرگانی آهنات

امتیاز کاربر : %60

نبشی6*70*70 ناب تبریز 12 متری

کیلوگرم
2 سال پیش
17,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نبشی6*70*70 ناب تبریز 12 متری

شاخه
2 سال پیش
15,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهنگرام

امتیاز کاربر : %60

نبشی6*70*70 ناب تبریز 12 متری

کیلوگرم
2 سال پیش
16,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد مهر آتیه ساز

امتیاز کاربر : %74

نبشی6*70*70 ناب تبریز 12 متری

کیلوگرم
2 سال پیش
17,750 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!
×