چت

نبشی 3*50*50 ناب تبریز 12 متری

نبشی ناب تبریز
ابعاد (mm) : 50*50 طول شاخه (m) : 12 ضخامت : 3
از 30,200 تا 30,300 تومان

آهن ملل اصفهان

امتیاز کاربر : %89

نبشی 3*50*50 ناب تبریز 12 متری

2 روز پیش
30,200 تومان

نبشی 3*50*50 ناب تبریز 12 متری

4 روز پیش
30,300 تومان

آداک فلز خاورمیانه

امتیاز کاربر : %69

نبشی 3*50*50 ناب تبریز 12 متری

4 روز پیش
30,200 تومان

رابین فلز برنا

امتیاز کاربر : %76

نبشی 3*50*50 ناب تبریز 12 متری

3 ماه پیش
25,400 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

پویان آلیاژ اعتماد

امتیاز کاربر : %63

نبشی 3*50*50 ناب تبریز 12 متری

3 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن لند

امتیاز کاربر : %83

نبشی 3*50*50 ناب تبریز 12 متری

5 ماه پیش
22,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نبشی 3*50*50 ناب تبریز 12 متری

5 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آراد فولاد آذربایجان

امتیاز کاربر : %77

نبشی 3*50*50 ناب تبریز 12 متری

6 ماه پیش
25,600 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

افلاک آهن اصفهان

امتیاز کاربر : %69

نبشی 3*50*50 ناب تبریز 12 متری

6 ماه پیش
26,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد آتا

امتیاز کاربر : %78

نبشی 3*50*50 ناب تبریز 12 متری

7 ماه پیش
26,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آداک فلز خاورمیانه

امتیاز کاربر : %69

نبشی 3*50*50 ناب تبریز 12 متری

9 ماه پیش
26,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آراد فولاد آذربایجان

امتیاز کاربر : %77

نبشی 3*50*50 ناب تبریز 12 متری

کیلوگرم
9 ماه پیش
26,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن لند

امتیاز کاربر : %83

نبشی 3*50*50 ناب تبریز 12 متری

کیلوگرم
9 ماه پیش
26,900 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن ملل اصفهان

امتیاز کاربر : %89

نبشی 3*50*50 ناب تبریز 12 متری

کیلوگرم
9 ماه پیش
26,900 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولادخاورمیانه

امتیاز کاربر : %53

نبشی 3*50*50 ناب تبریز 12 متری

کیلوگرم
11 ماه پیش
21,009 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نبشی 3*50*50 ناب تبریز 12 متری

کیلوگرم
11 ماه پیش
27,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد آتا

امتیاز کاربر : %78

نبشی 3*50*50 ناب تبریز 12 متری

1 سال پیش
223,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد ناب تبریز

امتیاز کاربر : %74

نبشی 3*50*50 ناب تبریز 12 متری

کیلوگرم
1 سال پیش
18,400 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

گسترش فولاد آذربایجان صبا

امتیاز کاربر : %67

نبشی 3*50*50 ناب تبریز 12 متری

کیلوگرم
2 سال پیش
17,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهنگرام

امتیاز کاربر : %60

نبشی 3*50*50 ناب تبریز 12 متری

کیلوگرم
2 سال پیش
17,600 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

بازرگانی آهنات

امتیاز کاربر : %60

نبشی 3*50*50 ناب تبریز 12 متری

کیلوگرم
2 سال پیش
17,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نبشی 3*50*50 ناب تبریز 12 متری

کیلوگرم
2 سال پیش
17,600 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مهراد آهن (سام گستر دقیق)

امتیاز کاربر : %73

نبشی 3*50*50 ناب تبریز 12 متری

کیلوگرم
2 سال پیش
16,750 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد مهر آتیه ساز

امتیاز کاربر : %74

نبشی 3*50*50 ناب تبریز 12 متری

کیلوگرم
2 سال پیش
18,050 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!
×