چت

نبشی 6*60*60 ناب تبریز 12 متری

نبشی ناب تبریز
ابعاد (mm) : 60*60 طول شاخه (m) : 12 ضخامت : 6
از 30,600 تا 30,700 تومان

آهن ملل اصفهان

امتیاز کاربر : %89

نبشی 6*60*60 ناب تبریز 12 متری

2 روز پیش
30,600 تومان

نبشی 6*60*60 ناب تبریز 12 متری

4 روز پیش
30,700 تومان

آداک فلز خاورمیانه

امتیاز کاربر : %69

نبشی 6*60*60 ناب تبریز 12 متری

4 روز پیش
30,600 تومان

رابین فلز برنا

امتیاز کاربر : %76

نبشی 6*60*60 ناب تبریز 12 متری

3 ماه پیش
24,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

پویان آلیاژ اعتماد

امتیاز کاربر : %63

نبشی 6*60*60 ناب تبریز 12 متری

3 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نبشی 6*60*60 ناب تبریز 12 متری

4 ماه پیش
23,350 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن لند

امتیاز کاربر : %83

نبشی 6*60*60 ناب تبریز 12 متری

5 ماه پیش
22,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نبشی 6*60*60 ناب تبریز 12 متری

5 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آراد فولاد آذربایجان

امتیاز کاربر : %77

نبشی 6*60*60 ناب تبریز 12 متری

6 ماه پیش
25,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

افلاک آهن اصفهان

امتیاز کاربر : %69

نبشی 6*60*60 ناب تبریز 12 متری

6 ماه پیش
24,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نگین فولاد السا

امتیاز کاربر : %76

نبشی 6*60*60 ناب تبریز 12 متری

7 ماه پیش
25,600 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد آتا

امتیاز کاربر : %78

نبشی 6*60*60 ناب تبریز 12 متری

7 ماه پیش
25,600 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن ملل اصفهان

امتیاز کاربر : %89

نبشی 6*60*60 ناب تبریز 12 متری

9 ماه پیش
25,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آداک فلز خاورمیانه

امتیاز کاربر : %69

نبشی 6*60*60 ناب تبریز 12 متری

9 ماه پیش
25,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آراد فولاد آذربایجان

امتیاز کاربر : %77

نبشی 6*60*60 ناب تبریز 12 متری

کیلوگرم
9 ماه پیش
25,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن لند

امتیاز کاربر : %83

نبشی 6*60*60 ناب تبریز 12 متری

کیلوگرم
9 ماه پیش
25,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن پلاس

امتیاز کاربر : %72

نبشی 6*60*60 ناب تبریز 12 متری

کیلوگرم
11 ماه پیش
26,900 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد ناب تبریز

امتیاز کاربر : %74

نبشی 6*60*60 ناب تبریز 12 متری

کیلوگرم
1 سال پیش
18,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

راتین فولاد صدرا

امتیاز کاربر : %72

نبشی 6*60*60 ناب تبریز 12 متری

کیلوگرم
1 سال پیش
17,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد آتا

امتیاز کاربر : %78

نبشی 6*60*60 ناب تبریز 12 متری

کیلوگرم
1 سال پیش
17,100 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن پرایس

امتیاز کاربر : %75

نبشی 6*60*60 ناب تبریز 12 متری

کیلوگرم
2 سال پیش
18,450 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

گسترش فولاد آذربایجان صبا

امتیاز کاربر : %67

نبشی 6*60*60 ناب تبریز 12 متری

کیلوگرم
2 سال پیش
17,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهنگرام

امتیاز کاربر : %60

نبشی 6*60*60 ناب تبریز 12 متری

کیلوگرم
2 سال پیش
17,400 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

بازرگانی آهنات

امتیاز کاربر : %60

نبشی 6*60*60 ناب تبریز 12 متری

کیلوگرم
2 سال پیش
17,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نبشی 6*60*60 ناب تبریز 12 متری

کیلوگرم
2 سال پیش
17,400 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مهراد آهن (سام گستر دقیق)

امتیاز کاربر : %73

نبشی 6*60*60 ناب تبریز 12 متری

کیلوگرم
2 سال پیش
16,650 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نبشی 6*60*60 ناب تبریز 12 متری

کیلوگرم
2 سال پیش
16,950 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد مهر آتیه ساز

امتیاز کاربر : %74

نبشی 6*60*60 ناب تبریز 12 متری

کیلوگرم
2 سال پیش
17,550 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!
×