چت

نبشی4*40*40 آریان فولاد 6 متری

نبشی آریان فولاد
ابعاد (mm) : 40*40 طول شاخه (m) : 6 ضخامت : 4
از 26,100 تا 27,800 تومان

آهن ملل اصفهان

امتیاز کاربر : %89

نبشی4*40*40 آریان فولاد 6 متری

2 روز پیش
27,400 تومان

فولاد سل (کیان فولاد نیکان)

امتیاز کاربر : %69

نبشی4*40*40 آریان فولاد 6 متری

3 روز پیش
26,100 تومان

آهن پرایس

امتیاز کاربر : %75

نبشی4*40*40 آریان فولاد 6 متری

4 روز پیش
27,800 تومان

آرمان تجارت آرون . پیوان

امتیاز کاربر : %61

نبشی4*40*40 آریان فولاد 6 متری

2 هفته پیش
28,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نبشی4*40*40 آریان فولاد 6 متری

2 هفته پیش
27,900 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نبشی4*40*40 آریان فولاد 6 متری

2 هفته پیش
27,950 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

تهران آهن

امتیاز کاربر : %63

نبشی4*40*40 آریان فولاد 6 متری

2 هفته پیش
27,550 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ثامن تجارت

امتیاز کاربر : %46

نبشی4*40*40 آریان فولاد 6 متری

1 ماه پیش
25,230 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مشاوران آهن لوتوس آرتا

امتیاز کاربر : %62

نبشی4*40*40 آریان فولاد 6 متری

1 ماه پیش
30,084 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ندا مطوری

امتیاز کاربر : %50

نبشی4*40*40 آریان فولاد 6 متری

2 ماه پیش
25,230 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

گروه صنعتی پرشین فولاد

امتیاز کاربر : %66

نبشی4*40*40 آریان فولاد 6 متری

2 ماه پیش
25,320 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

پژواك فولادگسترخزر

امتیاز کاربر : %78

نبشی4*40*40 آریان فولاد 6 متری

2 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

رابین فلز برنا

امتیاز کاربر : %76

نبشی4*40*40 آریان فولاد 6 متری

3 ماه پیش
25,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نگین فولاد السا

امتیاز کاربر : %76

نبشی4*40*40 آریان فولاد 6 متری

3 ماه پیش
24,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

دانیال بهشتی

امتیاز کاربر : %46

نبشی4*40*40 آریان فولاد 6 متری

5 ماه پیش
22,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

افخم فولاد شرق

امتیاز کاربر : %66

نبشی4*40*40 آریان فولاد 6 متری

6 ماه پیش
25,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نبشی4*40*40 آریان فولاد 6 متری

6 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نبشی4*40*40 آریان فولاد 6 متری

6 ماه پیش
24,470 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

افلاک آهن اصفهان

امتیاز کاربر : %69

نبشی4*40*40 آریان فولاد 6 متری

6 ماه پیش
23,440 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مهد فولاد کیان

امتیاز کاربر : %77

نبشی4*40*40 آریان فولاد 6 متری

6 ماه پیش
25,150 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

تاجران پولاد افلاک

امتیاز کاربر : %53

نبشی4*40*40 آریان فولاد 6 متری

6 ماه پیش
22,430 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد خورشید ایرانیان

امتیاز کاربر : %62

نبشی4*40*40 آریان فولاد 6 متری

8 ماه پیش
25,350 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

همراه فلز آسیا

امتیاز کاربر : %88

نبشی4*40*40 آریان فولاد 6 متری

8 ماه پیش
25,600 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نبشی4*40*40 آریان فولاد 6 متری

8 ماه پیش
25,288 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن پلاس

امتیاز کاربر : %72

نبشی4*40*40 آریان فولاد 6 متری

8 ماه پیش
25,350 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

همراه فلز آسیا

امتیاز کاربر : %88

نبشی4*40*40 آریان فولاد 6 متری

9 ماه پیش
25,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد سل (کیان فولاد نیکان)

امتیاز کاربر : %69

نبشی4*40*40 آریان فولاد 6 متری

9 ماه پیش
25,005 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

تهران آهن

امتیاز کاربر : %63

نبشی4*40*40 آریان فولاد 6 متری

کیلوگرم
9 ماه پیش
25,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آداک فلز خاورمیانه

امتیاز کاربر : %69

نبشی4*40*40 آریان فولاد 6 متری

کیلوگرم
9 ماه پیش
24,750 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن ملل اصفهان

امتیاز کاربر : %89

نبشی4*40*40 آریان فولاد 6 متری

کیلوگرم
9 ماه پیش
24,600 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نبشی4*40*40 آریان فولاد 6 متری

کیلوگرم
9 ماه پیش
24,850 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن پلاس

امتیاز کاربر : %72

نبشی4*40*40 آریان فولاد 6 متری

کیلوگرم
9 ماه پیش
25,420 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نبشی4*40*40 آریان فولاد 6 متری

کیلوگرم
9 ماه پیش
25,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مهد فولاد کیان

امتیاز کاربر : %77

نبشی4*40*40 آریان فولاد 6 متری

کیلوگرم
9 ماه پیش
25,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مهراد آهن (سام گستر دقیق)

امتیاز کاربر : %73

نبشی4*40*40 آریان فولاد 6 متری

کیلوگرم
9 ماه پیش
26,100 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

گروه آهن فیدار

امتیاز کاربر : %67

نبشی4*40*40 آریان فولاد 6 متری

کیلوگرم
10 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

علیرضا میرزایی

امتیاز کاربر : %62

نبشی4*40*40 آریان فولاد 6 متری

شاخه
10 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن پرایس

امتیاز کاربر : %75

نبشی4*40*40 آریان فولاد 6 متری

کیلوگرم
10 ماه پیش
26,120 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نبشی4*40*40 آریان فولاد 6 متری

کیلوگرم
10 ماه پیش
26,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

پاتریس آقاشاهی

امتیاز کاربر : %80

نبشی4*40*40 آریان فولاد 6 متری

کیلوگرم
10 ماه پیش
26,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولادخاورمیانه

امتیاز کاربر : %53

نبشی4*40*40 آریان فولاد 6 متری

کیلوگرم
11 ماه پیش
20,550 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن رویال

امتیاز کاربر : %68

نبشی4*40*40 آریان فولاد 6 متری

کیلوگرم
11 ماه پیش
26,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد 369 تجارت فولاد راسا

امتیاز کاربر : %60

نبشی4*40*40 آریان فولاد 6 متری

کیلوگرم
11 ماه پیش
26,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

افلاک آهن اصفهان

امتیاز کاربر : %69

نبشی4*40*40 آریان فولاد 6 متری

کیلوگرم
11 ماه پیش
26,850 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نبشی4*40*40 آریان فولاد 6 متری

1 سال پیش
26,462 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نگین فولاد السا

امتیاز کاربر : %76

نبشی4*40*40 آریان فولاد 6 متری

1 سال پیش
24,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مازند فولاد اندیشه

امتیاز کاربر : %76

نبشی4*40*40 آریان فولاد 6 متری

کیلوگرم
1 سال پیش
17,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

توسعه تامین رام

امتیاز کاربر : %69

نبشی4*40*40 آریان فولاد 6 متری

کیلوگرم
1 سال پیش
17,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نبشی4*40*40 آریان فولاد 6 متری

کیلوگرم
2 سال پیش
17,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

راتین فولاد صدرا

امتیاز کاربر : %72

نبشی4*40*40 آریان فولاد 6 متری

کیلوگرم
2 سال پیش
16,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

رابین فلز برنا

امتیاز کاربر : %76

نبشی4*40*40 آریان فولاد 6 متری

کیلوگرم
2 سال پیش
16,600 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهنگرام

امتیاز کاربر : %60

نبشی4*40*40 آریان فولاد 6 متری

کیلوگرم
2 سال پیش
16,530 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

گسترش فولاد آذربایجان صبا

امتیاز کاربر : %67

نبشی4*40*40 آریان فولاد 6 متری

کیلوگرم
2 سال پیش
16,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!
×